Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Kratkoročni podjetniški krediti in financiranje samostojnih podjetnikov. Podjetniški naložbeni center, krediti in posojila za podjetja

Kratkoročni podjetniški krediti in financiranje samostojnih podjetnikov. Podjetniški naložbeni center, krediti in posojila za podjetja

07.10.2016
Osnovne značilnosti
 • Ponudba v domači in tujih valutah.
 • Črpanje kredita je namensko.
 • Znesek in pogoje kredita pripravimo na osnovi vaših potreb in pri tem upoštevamo:
  • naše sodelovanje na drugih področjih,
  • poslovanje vašega podjetja (preteklo in sedanje ter ocena bodočega poslovanja),
  • boniteto vašega podjetja,
  • ponujeno zavarovanje in drugo.

Za zavarovanje kredita lahko predlagate:

 • zastavo nepremičnega ali premičnega premoženja,
 • zastavo vrednostnih papirjev,
 • zastavo polic življenjskega zavarovanja,
 • poroštvo fizičnih in/ali pravnih oseb,
 • zastavo depozitov, terjatev ali
 • druge oblike zavarovanja v skladu z dogovorom.
Vrste kreditov
 • krediti za nakup oziroma za izgradnjo poslovnih in proizvodnih prostorov,
 • krediti za nakup zemljišč z namenom nadaljnje gradnje,
 • krediti za nakup opreme,
 • krediti za trajna obratna sredstva (nakup blaga in storitev, stroški vzdrževanja, popravil in vzdrževanja strojev, opreme ter poslovnih prostorov),
 • krediti za financiranje projektov na domačem in tujem trgu,
 • blagovni krediti za izvoz blaga in storitev ter izvajanje del v tujini,
 • krediti za druge namene (nakup patentov, licenc know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja, …).
Značilnosti
 • Odplačilna doba: do 30 dni, do 180 dni ali do 360 dni.
 • Kredit lahko črpate v enkratnem ali večkratnih zneskih.
 • Obrestna mera in stroški odobritve so odvisni od bonitete podjetja oziroma zasebnika, ročnosti kredita, kvalitete zavarovanja in poslovnega sodelovanja z našo banko.
 • Nenamenska ali namenska poraba sredstev (odvisno od vrste kratkoročnega kredita).
 • Osnovni instrument za zavarovanje kredita so podpisane bianco menice z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menic. Kot dopolnilne instrumente zavarovanja lahko predlagate:
  • zastavo nepremičnega ali premičnega premoženja – Seznam cenilcev,
  • zastavo vrednostnih papirjev,
  • zastavo depozitov,
  • zastavo terjatev,
  • zastavo polic življenjskega zavarovanja,
  • poroštvo fizičnih in/ali pravnih oseb (Kaj je SISBON?),
  • druge oblike zavarovanja v skladu z dogovorom.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.