Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Kredit za s.p. | in samostojne podjetnike ter druga podjetja | plačilo obveznosti | Durs | pnc.si rešitev za vaš kredit | PNC Naložbe

Kredit za s.p. | in samostojne podjetnike ter druga podjetja | plačilo obveznosti | Durs | pnc.si rešitev za vaš kredit | PNC Naložbe

22.07.2016

Kredit za s.p. – plačilo obveznosti – Durs

Kredit za s.p. | in samostojne podjetnike ter druga podjetja | plačilo obveznosti | Durs | pnc.si rešitev za vaš kredit | PNC Naložbe

(Vir: https://www.sberbank.si/podjetja/financiranje-poslovanja/mikrokredit)

Za financiranje obratnih ali osnovnih sredstev ob ustanovitvi podjetja ali razširitvi poslovanja
doba kredita do 30. 11. 2019
moratorij na vračilo glavnice kredita
izjemna 6- oz. 7-odstotna letna fiksna obrestna mera (odvisna od načina zavarovanja kredita) z danes znanim zneskom rednih mesečnih obresti (brez obrestnega tveganja, vezanega na spremembe vrednosti EURIBOR-ja)

Lastnosti

 • višina kredita: 25.000 EUR
 • vračilo glavnice kredita:
  • obročno v enakih mesečnih ali trimesečnih obrokih, po preteku moratorija na vračilo glavnice ali
  • enkratno ob zapadlosti kredita (odvisno od oblike zavarovanja kredita in individualne odločitve banke
 • sredstva so omejena in jih je mogoče najeti do 31. oktobra 2019
 • stroški odobritve kredita: 2 % oz. 3 %, odvisno od načina zavarovanja kredita
 • stroški vodenja kredita po preteku prvega leta za leto vnaprej: 70,00 evrov oz. 100,00 evrov letno, odvisno od načina zavarovanja kredita
 • možne oblike zavarovanja kredita v skladu z individualno odločitvijo banke:
  • z menicami, poroštvom lastnika/lastnikov poslovnega subjekta (najmanj ene fizične osebe) in zastavo nepremičnine ali
  • z menicami in poroštvom vseh lastnikov poslovnega subjekta (najmanj dveh fizičnih oseb)

Evropski investicijski sklad

Evropski mikrofinančni instrument Progress (Progress Microfinance) zagotavlja jamstva in financira instrumente za mikrofinančne posrednike. Iniciativa je ustanovljena z 203 milijoni EUR sredstev, ki sta jih prispevali Evropska komisija in Evropska investicijska banka. Evropski investicijski sklad (EIF) deluje kot družba za upravljanje v imenu evropske platforme za mikrofinance FCP-FIS (Evropski mikrofinančni sklad Progress) in je glavni posrednik prek katerega se izvaja Evropski mikrofinančni instrument Progress.

Namen kredita

Sredstva kredita lahko uporabite za:
 • plačilo obstoječih poslovnih obveznosti
 • pridobitev popusta za predčasno plačilo (cassa sconto), ki vam ga morebiti prizna dobavitelj
 • širitev prodajnega asortimana
 • nakup opreme za poslovanje (prevozna sredstva, računalniki, programska oprema, pisarniške mize in oprema ter druga oprema/stroji)
 • prenovo/nakup poslovnih prostorov (gostinski lokal, pisarne, delavnice)
 • povečanje promocijske aktivnosti (vzpostavitev/posodobitev spletne strani, klasično oglaševanje …)
 • realizacijo drugih poslovnih idej in aktivnosti

Kredit je namenjen

Mikrokredit je namenjen poslovnim subjektom:
 • ki so/bodo postali komitenti Sberbank d. d.
 • ki so registrirani v Republiki Sloveniji
 • katerih letni promet (letni prihodki) in bilančna vsota ne presegata 2 milijonov evrov v zadnjem poslovnem letu
 • ki imajo največ 9 zaposlenih oziroma poslovnim subjektom, v katerih je lastnik samozaposlen

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.