Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | KREDITI IN KREDITIRANJE PODJETIJ, KI NE DOBIJO NA BANKI KREDITA. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PN NALOŽBE D.O.O., K.D. KREDITI IN POSOJILA TER FINANČNI VIRI ZA PODJETJA IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE, KI IMAJO ZAVAROVANJE

KREDITI IN KREDITIRANJE PODJETIJ, KI NE DOBIJO NA BANKI KREDITA. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PN NALOŽBE D.O.O., K.D. KREDITI IN POSOJILA TER FINANČNI VIRI ZA PODJETJA IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE, KI IMAJO ZAVAROVANJE

10.02.2016

Ali iščete posojilo? Ali želite ugoden kredit? Imate ustrezno zavarovanje za pridobitev kredita? Potrebujete posojilo? Ali ne dobite na banki kredita? Želite nemoteno poslovati? Imate presežek denarja? Iščete varno naložbo? Želite transparenten vpogled v vašo investicijo? Potrebujete finančne vire za nabavo materiala? »Viri financiranja, posojila in denar ter krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja«, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita ali posojila.

Podjetniški Naložbeni Center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.

Sekundarni podjetniški finančni viri in posojila za rast ter razvoj slovenskih podjetijFinančni viri (posojila) predvsem za mikro in mala podjetja, ki kljub dobremu poslovanju ter ustreznemu zavarovanju, ne dobijo kredita na bankiMožnost investiranja presežka vašega denarja varno in po zajamčenem letnem donosu v podjetje PNC Naložbe

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

• Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
• Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
• Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
• Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?
• Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

Za več informacij lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni finančni viri za pravne osebe
in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Posoja denarja, krediti za podjetja, samostojne podjetnike in pravne osebe. Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi posojila vsem podjetjem, ki ne dobijo na banki denarja za svojo rast in razvoj. Podjetniške finance za nakup materiala. Imate dobro poslovanje in ustrezno zavarovanje?

Posoja denarja, krediti za podjetja, samostojne podjetnike in pravne osebe. Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi posojila vsem podjetjem, ki ne dobijo na banki denarja za svojo rast in razvoj. Podjetniške finance za nakup materiala. Imate dobro poslovanje in ustrezno zavarovanje?

Izposoja osnovnega kapitala

Podkapitaliziranost

(Undercapitalization)

Podkapitaliziranost predstavlja situacijo v kateri podjetje nima zadostno višino lastniškega kapitala, da lahko nemoteno izvaja tekoče poslovanje ter redno poravnava svoje obveznosti. Podkapitaliziranost se ponavadi pojavi, ko je podjetje prezadolženo, njen denarni tok pa je več let zapored nezadosten za redno plačevanje tekočih obveznosti do dobaviteljev, zaposlenih in drugih upnikov. Z drugimi besedami, delež lastniškega kapitala vstrukturi financiranja je tako majhen, da ne zadostuje več za kritje tekočih poslovnih potreb ter morebitnih izgub, ki izhajajo iz tveganj katerim je podjetje izpostavljeno.

Zaradi visokega tveganja imajo podkapitalizirana podjetja ponavadi izredno visoke stroške kapitala ter so nezmožna pridobiti nove vire financiranja (svež kapital) s katerim lahko pokrijejo del svojega poslovanja. Iz vidika upnika, podkapitalizirano podjetje ima premalo realnega premoženja s katerim bi poravnalo svoje tekoče in bodoče obveznosti. Zato obstoječi in potencialni upniki ter poslovni partnerji podjetja neradi nadaljujejo poslovno sodelovanje z podkapitaliziranim podjetjem, ker nimajo gotovost da bo podjetje poravnalo svoje obveznosti v prihodnosti. Banke so zelo pozorne na višino kapitala podjetja kateremu načrtujejo posoditi denar.

Podkapitaliziranost je značilnost precej mladih, hitro rastočih podjetij, ki pogosto nepravilno ocenijo stroške začetnega poslovanja ter se hitro zgodi, da začetni vložek lastnika ne zadostuje več za pokrivanje tekočega poslovanja ali pridobivanje novih virov financiranja. Podkapitaliziranost je eden največjih povzročiteljev propada start-up podjetij.

Podkapitaliziranost se tudi pojavi pri srednje velikih in velikih podjetij, ki so zaradi prehitre rasti ali večletnega slabega poslovanja prezadolžena pri čem poslovanje ne zadostuje več za servisiranje visokih finančnih obveznosti iz naslova posojil (neustrezna kapitalska struktura).

Na dobro razvitem kapitalskem trgu lahko podjetje, ob dejstvu da ima dober izdelek ter povpraševanje po njem, podkapitaliziranost odpravi z izdajo novih delnic oziroma dokapitalizacijo. Družbo lahko dokapitalizirajo obstoječi ali pa novi lastniki.

Če družba nima pozitiven denarni tok ter ni zmožna priskrbeti nove vire financiranja, ki bi zadostovali za ohranitev poslovanja, obstaja velika verjetnost, obstaja velika verjetnost stečaja ter likvidacije podjetja.

   

Kako do osnovnega kapitala za podjetje

Izposoja osnovnega kapitala. Slika: Shutterstock

Pri ustanavljanju družbe z omejeno odgovornostjo, delniške družbe ali komanditne delniške družbe je potreben osnovni kapital. Gre za denarno ali stvarno vrednost, ki se jo vpiše ob samem ustanavljanju, kar pomeni, da brez tega podjetja v teh treh pravno organizacijskih oblikah ni mogoče ustanoviti. Do tega, kako priti do osnovnega kapitala, je seveda več možnih poti. Ena izmed teh poti je izposoja osnovnega kapitala. Običajno je izposoja osnovnega kapitala potrebna pri ustanavljanju družbe z omejeno odgovornostjo, saj pri drugih dveh se izposoja osnovnega kapitala zamenja z delniškim kapitalom. V primeru delniške družbe ali komanditne delniške družbe delniški kapital predstavlja solastništvo podjetja, izposoja osnovnega kapitala za namen ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo pa ne predstavlja lastništva posojilodajalca nad podjetjem, ampak predstavlja le obstoj terjatve do posojilojemalca. Sicer pa je možna izposoja osnovnega kapitala tudi na podlagi takšne pogodbe, kjer bi se lastništvo družbe z omejeno odgovornostjo preneslo na posojilodajalca v primeru, da bi ne prišlo do poravnave dolga, vendar je to odvisno izključno od dogovora med posojilodajalcem in posojilojemalcem.

Izposoja osnovnega kapitala v praksi

Izposoja osnovnega kapitala za nakup d.o.o. se uredi v treh korakih. Celoten postopek za vas pripravimo mi, vas potrebujemo le pri obisku notarja.

1-ustanovitev-doo  Izpolnite ustanovitev-doo-koraki   Obrazec  ali pokličite 041 823 888 ali email: info@firmica.si
2-ustanovitev-doo  Pošljemo vam ponudbo
3-ustanovitev-doo  Podpis pogodbe pri notarju

Izposoja osnovnega kapitala pri Firmica d.o.o.

Izposoja osnovnega kapitala predstavlja za podjetnika strošek, še preden je podjetje sploh pričelo poslovati, zato je potrebna zelo tehtna analiza smiselnosti takšnega začetka podjetniške poti. Vsako posojilo se izvede na podlagi določitve časovnega horizonta oziroma obdobja, v katerem mora biti posojilo povrnjeno skupaj z obrestmi. Običajno se tudi izposoja osnovnega kapitala vrača na podlagi anuitet, to je zaporednih plačil, ki so običajno mesečna. Kadarkoli gre za izposojo denarja za podjetniške namene, je potrebno oceniti stroške, ki jih izposoja osnovnega kapitala predstavlja, ti pa morajo seveda znašati bistveno manj kot znašajo prihodki, drugače je finančni izid negativen in podjetje na daljši rok zagotovo ne more tako poslovati.

Izposoja osnovnega kapitala pomeni predvsem pridobitev denarnih sredstev, ki omogočajo doseči zakonski prag za ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo. Ta znesek znaša 7.500 evrov. Vendar to ne pomeni, da je znesek, ki ga priskrbi izposoja osnovnega kapitala, zamrznjen na računu podjetja, ampak ga lahko podjetnik tudi porabi za nakup osnovnih sredstev, zalog  oziroma karkoli pač potrebuje za začetek poslovnega procesa. Tako lahko izposoja osnovnega kapitala že v samem izhodišču pomeni pridobitev denarja za nakup sredstev. Vendar se je potrebno pri tem zavedati, da je to precej tvegano početje. V primeru, da se poslovna ideja na trgu ne izkaže, bo izposoja osnovnega kapitala ostala kot obveznost, ki jo bo potrebno povrniti. Kajti izposoja osnovnega kapitala se ne glasi na podjetje, ampak na fizično osebo, ki je podjetje ustanovilo, kar pomeni, da s stečajem podjetja, ki mu na trgu ne uspe, obveznost bremeni podjetnika samega.

Izposoja osnovnega kapitala je izvedena na podlagi posojilen pogodbe in v finančnem svetu cena zadolževanja vedno odraža tveganje. Kadar posojilodajalec točno pozna namen porabe denarnih sredstev in poleg tega verjame v veliko verjetnost nemotenega odplačevanja obveznosti na strani posojilojemalca, bodo pogoji seveda ugodni. To pomeni, da v primeru, ko posojilodajalec verjame v uspeh podjetja, bo izposoja osnovnega kapitala predstavljala nižjo obrestno mero kot v nasprotnem primeru. Zato je pomembno, da je pri iskanju tovrstnega posojila posojilodajalcu predstavljen kakovostno izdelan poslovni načrt z realnimi ocenami bodočega poslovanja.

Imate vprašanja glede izposoje osnovnega kapitala?

Odgovore nanje najdete tukaj ali nas pokličete na 041 823 888 ali pošljete email na: info@firmica.si.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.