Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | KREDITI IN POSOJILA ZA FINANCIRANJE PODJETNIŠKIH KREDITOV ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO POSOJILA NA BANKI. PNC NALOŽBE, POSOJILA OD 1.000 DO 30.000 EUR

KREDITI IN POSOJILA ZA FINANCIRANJE PODJETNIŠKIH KREDITOV ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO POSOJILA NA BANKI. PNC NALOŽBE, POSOJILA OD 1.000 DO 30.000 EUR

14.06.2016

Finančno svetovanje in kreditno posredovanje

Beta Global d.o.o. se od leta 1997 ukvarja s finančnim svetovanjem za fizične in pravne osebe.

Referenčni posel smo opravili v letu 2000, ko je Beta Global d.o.o. po pogodbi o finančnem svetovanju, vodila finančno politiko Holdinga mesta Ljubljane in njegovih odvisnih podjetij.

Beta Global d.o.o. je ena prvih gospodarskih družb v Sloveniji, ki se je leta 2002 začela intenzivno in profesionalno ukvarjati s kreditnim posredovanjem za fizične in pravne osebe.

Beta Global funkcijo kreditnega posredovanja opravlja tako s svojim osebjem, kot tudi s pogodbenimi sodelavci, oziroma družbami.Do leta 2013 smo opravili več svetovanj za potrebe občin (javno zasebno partnerstvo) ali javnih podjetij.

KREDITNO POSREDOVANJE ZA FIZIČNE OSEBE

KREDITNO POSREDOVANJE ZA FIZIČNE OSEBE NAČELNO OPRAVIMO BREZPLAČNO.

Prednosti najetja kredita s posredovanjem Beta Global d.o.o. so sledeče:

· Beta Global stroške kreditnega posredovanja NE ZARAČUNA pri vseh tistih bankah, s katerimi ima sklenjeno posredniško pogodbo

· Kreditojemalec pri Beta Global dobi informativno ponudbo (ali informacije o kreditnih pogojih) različnih bank.

· Beta Global že po prvih podatkih o kreditojemalcu poda oceno, pri kateri od pogodbenih bank bo kredit najlaže pridobiti.

· Beta Global je eden največjih nepremičninskih posrednikov v Sloveniji, zato lahko kreditojemalcem nudimo (brezplačne) strokovne nasvete pri stanovanjskih, oziroma hipotekarnih kreditih.

· Beta Global izvaja lastne ali tuje finančno – nepremičninske produkte, s katerimi se izredno olajša nakup nepremičnin.

Beta Global je pogodbeni kreditni posrednik:

– UniCredit Banke d.d.

– Nova Ljubljanska banka d.d.

– Volksbank Ljudska banka d.d.

– Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.

– Factor banka d.d. (samo dogovorjene posle)

– Banka Sparkasse d.d.

Posredujemo tudi pri leasing poslih.

Svetovalno osebje Beta Global pozna kriterije in postopke, ki so potrebni za pridobitev dolgoročnega hipotekarnega kredita ali kratkoročnega – premostitvenega kredita

Zaradi uradnega kreditnega posredništva in količine posredovanih kreditov dosegamo pri bankah boljše kreditne pogoje, kot jih lahko dobi sam kreditojemalec.

V okviru te svetovalne funkcije opravljamo sledeče aktivnosti:

1. Ugotavljanje kreditne sposobnosti kupca nepremičnine. Po preveritvi dohodkov in premoženja kupca, svetujemo najprimernejšo finančno konstrukcijo in izračunamo več verzij kredita, glede na:

  • višino kreditiranja,
  • dobo kreditiranja
  • valuto kredita
  • mesečna obremenitev

in jih primerjamo s kupčevo kreditno sposobnostjo. Svetujemo najbolj ugodno verzijo.

2. Ureditev dokumentov in postopkov za pridobitev dolgoročnega hipotekarnega kredita ali leasinga.

FINANČNO SVETOVANJE IN KREDITNO POSREDOVANJE ZA PRAVNE OSEBE
KREDITNO POSREDOVANJE ZA PODJETJA OPRAVIMO BREZPLAČNO takrat, ko je cilj kreditnega posredovanje pridobitev kredita pri eni od naših pogodbenih bank. Proti plačilu pa opravimo svetovalne storitve izven kreditnega posredovanja (poslovni načrti, investicijski načrt in podobno).

Kreditno posredovanje opravljamo predvsem za majhna in srednja podjetja. Posredujemo pri vseh oblikah financiranja, ki jih nudijo banke, s katerimi pogodbeno sodelujemo. Glavne oblike našega posredovanja so:

1. KRATKOROČNO FINANCIRANJE

-financiranje tekočega poslovanja, obratnih sredstev, likvidnostnih težav i.t.d. Zapadlost do 1 leta.

V okviru tega pa:

a) Dovoljeno negativno stanje (limit) na transakcijskem računu

b) Okvirni (revolving) krediti

c) Kratkoročni kredit (mesečno, trimesečno, polletno ali po želji odplačevanje glavnice in obresti)

d) Bullet kredit

-odplačevanje glavnice ob zapadlosti kredita

-odplačevanje obresti mesečno

2. DOLGOROČNO FINANCIRANJE

-financiranje nakupa osnovnih sredstev, širjenje obsega poslovanja oziroma financiranje novih poslovnih idej, zapadlost daljše kot 1 leto

a) Klasični dolgoročni kredit

b) Sindicirani krediti

c) Krediti pod posebnimi pogoji

– krediti sofinancirani s strani Slovenske izvozne družbe

– krediti za spodbujanje investicij v učinkovito rabo energije

– krediti za spodbujanje investicij za zmanjšanje onesnaženosti rek

3. BANČNE GARANCIJE

a) garancija za resnost ponudbe

b) garancija za dobro izvedbo del

c) garancija za vračilo avansa

d) garancija za odpravo napak v garancijski dobi

e) garancija za zanesljivost plačila

f) carinska garancija

g) itd……

Pred kreditnim posredovanjem opravimo pregled poslovanja podjetja in odgovornim osebam svetujemo ukrepe za izboljšavo poslovanja.

 

POSLOVNE AKTIVNOSTI: 1. NEPREMIČNINSKO POSREDOVANJE Beta Global d.o.o. je najučinkovitejši nepremičninski posrednik v Sloveniji. Od leta 2003 do leta 2012 (9 let) je ekskluzivno prodala preko 580 nepremičnin. Prodajamo hiše, stanovanja, zemljišča, poslovne prostore. Načelno prodajamo celotna naselja. Prodajo pospešujemo s kreditnim posredovanjem in nekaterimi lastnimi programi. Pri prodaji tesno sodelujemo z investitorjem in bankami. Obvladujemo zapletene posle, kot napr. več dedičev (nekateri so v tujini) prodaja skupno nepremičnino. Z nami sodelujejo prvovrstni odvetniki. Nepremičninske provizije kupcem načelno ne zaračunavamo, razen ko gre za kupčevo izrecno naročilo. 2. KREDITNO POSREDOVANJE Beta Global d.o.o. je največji kreditni posrednik v Sloveniji. Leta 2003 smo prvi v Sloveniji začeli izvajati to dejavnost. V 9 letih smo izvedli cca 380 kreditnih posredovanj. Sodelujemo z 7 bankami in 3 leasing podjetji. Kreditno posredujemo za fizične in pravne osebe. Posredujemo pri vseh vrstah kreditov in izvajamo refinanciranje obstoječih kreditnih obveznosti. 3. PODJETNIŠKO SVETOVANJE Zaradi izkušenj in znanj na področju financ, računovodstva, zakonodaje, organizacije, je Beta Global d.o.o. primeren svetovalec predvsem za male in srednje gospodarske družbe. Pišemo strokovne članke, sodelujemo z vlado in nekaterimi ministrstvi, sodelujemo na strokovnih diskusijah v Državnem svetu in drugje. Organiziramo strokovne posvete za občine in sodelujemo pri sestavljanju nekaterih zakonov. Brezplačno svetujemo družbenikom nasilno izbrisanih gospodarskih družb. 4. PRODAJA GOSPODARSKIH DRUŽB IN KAPITALSKIH DELEŽEV V letu 2011 je Beta Global d.o.o. pričela s prodajo gospodarskih družb ali kapitalskih deležev. V tej funkciji opravimo skrbni pregled, izdelamo cenitev po statični in dinamični metodi, pomagamo kupcu izdelati finančno konstrukcijo. Sestavimo pogodbe in izvedemo kupo- prodajo do vpisa novega lastnika v sodni register. 5. BEG CENTRALNI SESALNI SISTEMI: Beta Global d.o.o. je ekskluzivni zastopnik blagovne znamke Vacuplay, zastopnik AIR BLU in zastopnik SACH. Prodajo izvajamo preko instalacijskih podjetij in preko področnih predstavnikov. Organizirana je montaža preko podjetja Bernny Roto d.o.o., ki jo opravlja ekskluzivno za Beta Global d.o.o.. Naše reference so vrhunske, saj smo s centralnimi sesalnimi sistemi opremili novo tovarno zdravil – Notol – Krka Novo mesto. CSS Air Blu smo dobavili za rezidenco enega od predsednikov Rusije. 6. HIŠNA DVIGALA V letu 2010 smo začeli z organizacijo, financiranjem, ter prodajo hišnih dvigal. Pri tem združujemo svoje znanje in izkušnje organizacije prodaje, s sposobnostjo financiranja, sklepanja pogodb in nepremičninskega svetovanja. Uvedli smo inovativne načine izvedbe, s katerimi smo rešili probleme, ki so dolga leta onemogočali vgradnjo dvigal v naselja brez njih. 7. FINANCIRANJE POSLOV: Beta Global d.o.o. vstopa v posamične posle kot finančni partner. Finančni del posla opravlja v svojem imenu za svoj račun, komercialnega pa izvaja drugi partner. Na ta način opravljamo: • Uvoz in distribucijo semenskega krompirja. Krompir uvažamo iz Holandije. Na tem področju smo 3. Največja družba v Sloveniji. • Financiranje proizvodnje motorjev (mopedov) TO-RI. Do leta 2010 smo financirali proizvodnjo motorjev v Taiwanu, v letu 2011, pa proizvodnjo selimo v Srbijo. • 8.ZASTOPANJE V SLOVENIJI Poleg sesalnih sistemov, v Sloveniji ekskluzivno zastopamo še: – družbo Dekori MV iz Zagreba. Družba je največji in najuglednejši opremljevalec (notranja oprema) objektov srednjega in višjega razreda (vladne palače, hoteli, ambasade….) glej: www.dekorimv.hr 9. POGODBENO TRŽENJE Pogodbeno tržimo: Mobilne hišice proizvajalca SUN ROLLER ADRIATICA d.o.o.. Prodajo mobilnih hišic plemenitimo z ureditvijo dolgoročnega najema prvovrstne lokacije v kampih ob Jadranskem morju. Prodajo pa pospešujemo z ureditvijo dolgoročnega kredita in z možnostjo oddajanja hiše. 10. POSLOVANJE V DRUGIH DRŽAVAH Beta Global d.o.o. je vedno poslovala z drugimi državami. Poleg držav bivše Jugoslavije, poslujemo ali smo poslovali še z: Avstrijo, Italijo, Nemčijo, Poljsko, Češko, Romunijo, Moldavijo, Turčijo, ZDA in Kanado. V letu 2010 in 2011, odpiramo posle v sledečih državah: • Libija. Pripravljena je družba »Ključ Libije d.o.o.«. Posli so zaradi vojnih razmer trenutno ustavljeni. • Srbija. S partnersko družbo Orion iz Kragujevca pripravljamo odprtje tovarne mopedov TO-RI. Naše vsakodnevno delo krasijo točnost, strokovnost in spoštovanje dogovorov.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.