Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | KREDITI IN POSOJILA ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO DENARJA NA BANKI. PNC NALOŽBE NUDI KREDITE IN POSOJILA OD 1.000 DO 30.000 EUR NA OSNOVI ZAVAROVANJA S PREMIČNINO ALI NEPREMIČNINO

KREDITI IN POSOJILA ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO DENARJA NA BANKI. PNC NALOŽBE NUDI KREDITE IN POSOJILA OD 1.000 DO 30.000 EUR NA OSNOVI ZAVAROVANJA S PREMIČNINO ALI NEPREMIČNINO

22.04.2016

POSOJILA, KREDITI, POSOJA DENARJA, FINANČNI VIRI, FINANCIRANJE PODJETIJ, POSOJILA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE, POSOJA DENARJA ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI PREDITA ALI POSOJILA

So vas zavrnili na banki? Ali iščete posojilo? Ali želite ugoden kredit? Imate ustrezno zavarovanje za pridobitev kredita? Potrebujete posojilo? Ali ne dobite na banki kredita? Želite nemoteno poslovati? Imate presežek denarja? 

Iščete varno naložbo? Želite transparenten vpogled v vašo investicijo? 

Potrebujete finančne vire za nabavo materiala? »Viri financiranja, posojila in denar ter krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja«, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita ali posojila.

Podjetniški Naložbeni Center, PNC Naložbe d.o.o., k.d., Sekundarni podjetniški finančni viri, posojila, krediti in denar za podjetja, ki ne dobijo posojila na banki, potrebujejo pa denar za svoje poslovanje

Sekundarni podjetniški finančni viri in posojila za rast ter razvoj slovenskih podjetij. Finančni viri (posojila) predvsem za mikro in mala podjetja, ki kljub dobremu poslovanju ter ustreznemu zavarovanju, ne dobijo kredita na banki.Možnost investiranja presežka vašega denarja varno in po zajamčenem letnem donosu v podjetje PNC Naložbe

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

• Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
• Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
• Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
• Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?
• Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

Za več informacij lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe
in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

 

Med ceno virov in kapitalsko ustreznostjo

Podjetje si mora za poslovanje priskrbeti čim cenejše finančne vire ter hkrati zagotavljati kapitalsko ustreznost. Optimalna finančna sestava je tista, ki najbolj zvišuje vrednost podjetja in hkrati zagotavlja plačilno sposobnost. Ovira za rast je največkrat v finančni sestavi, in če se tega ne zavedamo, nas bodo na to opozorili upniki, ki ne bodo želeli več sodelovati z nami.

Najpomembnejše pri poslovnih financah je poznavanje finančnih posledic pri pripravi, sprejemanju in izvajanju poslovnih odločitev.

Finančni vzvod je orodje zniževanja povprečne cene finančne sestave (sestava virov financiranja). Vsak vir financiranja v okviru finančne sestave ima svojo ceno. Lastni viri so najdražji, najcenejši pa naj bi bili kratkoročni dolgovi, ker so tudi najmanj tvegani. Poznamo pa še cenejše, tiste, ki naj bi bili brezplačni. Z zadolževanjem lahko znižujemo ceno finančne sestave, ker so dolgovi cenejši od lastnega kapitala.

Kapitalska ustreznost draži poslovanje

Taka razlaga velja samo teoretično in samo, dokler smo kapitalsko ustrezni. Kapitalska ustreznost pa je protiutež finančnemu vzvodu kot orodju zniževanja cene virov. Če z uporabo finančnega vzvoda znižujemo povprečno ceno finančne sestave, pa moramo z zakonsko zavezo po kapitalski ustreznosti skrbeti za optimalni delež lastnega kapitala v finančni sestavi, ki zagotavlja nemoteno poslovanje oziroma tekoče poravnavanje obveznosti, ta pa je drag.

Poslovne odločitve imajo finančne posledice

Vse odločitve imajo finančne posledice, če pa se ne zavedamo posledic, imamo lahko težave. Lahko pa povsem normalno in nemoteno poslujemo, kot na primer trgovec, ki kupi po en evro in proda za dva evra, od ene odstotne razlike pa živi. Kljub matematičnemu neznanju mu lepo gre, dokler pač gre. Vsaka odločitev v podjetju spremeni sestavo sredstev in sestavo finančnih virov.

Naloga finančnika v podjetju je v skrbi za tekočo plačilno sposobnost, ki je predvsem odvisna od bonitete podjetja in finančnoposredniškega položaja. Med pomembnejšimi nalogami finančnika je tudi informiranje najvišjega vodstva in preostalih odgovornih v preostalih poslovnih funkcijah o finančnih posledicah njihovih odločitev. S tem finančnik pripomore k zagotavljanju kapitalske ustreznosti podjetja, ob predpostavki, da se uprava zaveda svoje odgovornosti.

Podjetje je kapitalsko ustrezno, če razpolaga z deležem kapitala v finančni sestavi, ki zagotavlja nemoteno poravnavanje obveznosti, pri tem pa upošteva vrsto in obseg poslov ter tveganja, ki jim je izpostavljeno podjetje ob poslovanju.

Tveganje ovrednotijo tudi dobavitelji

Obveznosti do dobaviteljev so dolgovi, katere moramo poravnati v nominalni vrednosti, brez stroškov financiranja. Ali so res blagovna posojila dobaviteljev brezplačna? Ponudimo dobaviteljem takojšnje plačilo, za kar nam bodo priznali popust za predčasno plačilo. Ko ponujeni popust preračunamo na letno obrestno mero, nam postane jasno, koliko so si dobavitelji zaračunali za tveganje, da jim ne bomo poravnali naših obveznosti v dogovorjenem roku. Iz višine popusta lahko tudi ocenimo, kakšna je dejanska nabavna vrednost blaga ali storitve, ki je sestavina našega izračuna prodajne cene.

Naložbe vežejo dolgoročna sredstva

Naložbe v osnovna sredstva in nakup podjetij so trajne ali vsaj dolgoročne naložbe, kar pomeni, da zahtevajo trajne ali vsaj dolgoročne vire. To zlato bilančno pravilo, ki je staro, kot je stara trgovina, smo nekoliko popravili za stopnjo specifičnosti kupljenega premoženja. Bolj kot je neko premoženje specifično, kar pomeni, da je alternativno manj ali neuporabno, več lastnega kapitala potrebujemo v finančni sestavi. Kapital je namenjen pokrivanju neuspešnih poslovnih poskusov.

Rast in naložbe podjetja vedno spremenijo poslovni vzvod, in sicer kot odnos med fiksnimi in spremenljivimi stroški. Z naložbo v nakup podjetja, tovarne ali samo opreme za povečanje obsega poslovanja se nam povečajo fiksni stroški, kot so financiranja, amortizacije, zavarovanja in še marsikaj. Te stroške pa lahko pokrijemo samo z dejansko prodano večjo proizvedeno količino po višji ali vsaj enaki ceni. Povečani fiksni stroški se razporedijo na večjo prodano količino, kar pomeni, da ne smemo več proizvajati količin, proizvedenih pred naložbo, ker bomo s tem “proizvajali” izgubo. Ta nepovratni ventil je lahko težava, zato je treba pred naložbo pošteno pretehtati alternativne možnosti posedovanja opreme ali izvajanja določenih procesov dela zunaj podjetja, ki je lahko cenovno učinkovitejše in bolj prilagojeno tržnim razmeram. Mehke vrnitve ni.

Ko rastemo, smo v krizi

Pri neizmerni želji in zahtevah po rasti se morda ne zavedamo, da kapital ne raste tako, kot lahko raste posel. Zato rastejo dolgovi, upadata pa kapitalska ustreznost in boniteta. Ko smo v obdobju rasti, smo v krizi in ta je primerljiva z vojnimi razmerami. Vojaški kirurgi ne delajo lepotnih operacij, to si lahko privoščite po vojni, če preživite. Račune ne plačujemo s poslovnimi načrti, s prihodki ali z dobičkom, še manj s tržnim deležem, ampak z denarjem, in še to danes.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.