Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | KREDITI IN POSOJILA ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI KREDITA. PNC NALOŽBE NUDI KREDITE OD 1.000 DO 30.000 EUR NA OSNOVI ZAVAROVANJA. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER

KREDITI IN POSOJILA ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI KREDITA. PNC NALOŽBE NUDI KREDITE OD 1.000 DO 30.000 EUR NA OSNOVI ZAVAROVANJA. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER

12.04.2016

POSOJILA, KREDITI, POSOJA DENARJA, FINANČNI VIRI, FINANCIRANJE PODJETIJ, POSOJILA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE, POSOJA DENARJA ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI PREDITA ALI POSOJILA

So vas zavrnili na banki? Ali iščete posojilo? Ali želite ugoden kredit? Imate ustrezno zavarovanje za pridobitev kredita? Potrebujete posojilo? Ali ne dobite na banki kredita? Želite nemoteno poslovati? Imate presežek denarja? 

Iščete varno naložbo? Želite transparenten vpogled v vašo investicijo? 

Potrebujete finančne vire za nabavo materiala? »Viri financiranja, posojila in denar ter krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja«, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita ali posojila.

Podjetniški Naložbeni Center, PNC Naložbe d.o.o., k.d., Sekundarni podjetniški finančni viri, posojila, krediti in denar za podjetja, ki ne dobijo posojila na banki, potrebujejo pa denar za svoje poslovanje

Sekundarni podjetniški finančni viri in posojila za rast ter razvoj slovenskih podjetij. Finančni viri (posojila) predvsem za mikro in mala podjetja, ki kljub dobremu poslovanju ter ustreznemu zavarovanju, ne dobijo kredita na banki.Možnost investiranja presežka vašega denarja varno in po zajamčenem letnem donosu v podjetje PNC Naložbe

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

• Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
• Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
• Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
• Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?
• Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

Za več informacij lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe
in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Sprehod po bankah terja nemalo časa, zato smo se v uredništvu revije Direktor odločili, da se sprehodimo namesto vas in pripravimo kratek pregled tega, kar banke ponujajo. Pogovarjali smo se z 8 bankami, ki na slovenskem trgu ponujajo kredite srednjim in malim podjetjem.

Podjetja morajo imeti za svoje delovanje zagotovljene finančne vire, ki jih potrebujejo za osnovna sredstva, zaloge, zaposlene, obratovalne stroške, rast, razvoj in širitev dejavnosti. Podjetniki se včasih odločijo za financiranje podjetja z dolžniškim kapitalom, torej to je lahko med drugim tudi z najemom kredita. Na voljo ima več oblik posojil.

Kratkoročna posojila

Kratkoročna posojila so namenjena predvsem financiranju tekočega stanja, obratnih sredstev in ugodni premostitvi kratkoročnih likvidnostnih težav. Primerna so za podjetja, ki so v procesu širjenja. Ročnost imajo do 1 leta, višina kredita pa je odvisna predvsem od preteklih poslovnih rezultatov podjetja.

Oblike kratkoročnega financiranja:

  • limit na transakcijskem računu,
  • financiranje obratnih sredstev,
  • okvirni kredit,
  • kreditna linija v obliki fiksnih tranš.

Dolgoročna posojila

Dolgoročna posojila so namenjena investicijam v lastna sredstva, širjenju obsega poslovanja ali investiranju v razvoj novih idej. Banka jih navadno odobri na podlagi poslovnega načrta za obdobje kreditiranja. Taka oblika kreditiranja je tvegana za banke, zato so obresti višje, kredit pa je treba zavarovati.

Oblike dolgoročnega financiranja:

  • investicijsko financiranje,
  • dolgoročno financiranje obratnih sredstev,
  • projektno financiranje,
  • nepremičninsko financiranje,
  • sindicirani krediti.

Abanka

Abanka omogoča podjetjem najeme kratkoročnih in dolgoročnih kreditov. Vsako podjetje obravnavajo individualno, saj želijo zagotoviti čim bolj optimalno financiranje, kredit pa v največji meri prilagoditi potrebam in zmožnostim posamezne stranke.

Banka Koper

Na Banki Koper pravijo, da se podjetja največkrat odločajo za najem kreditov za financiranje obratnih sredstev in osnovnih sredstev. V sodelovanju z domačimi in mednarodnimi finančnimi institucijami pripravljajo konkurenčne kreditne ponudbe po ugodnejših obrestnih merah. Banka Koper obravnava enako tako komitente kot nekomitente. Vsakemu nudijo individualno obravnavo in pristop. Imajo najvišjo bonitetno oceno med bankami, višjo kapitalsko ustreznost in so neodvisni od tujih virov financiranja.

Delavska hranilnica

Na Delavski hranilnici svojim komitentom ponujajo kratkoročna in dolgoročna posojila, pri čemer imajo za kratkorčna posojila fiksno obrestno mero. Posebne ugodnosti nudijo članom obrtno-podjetniške zbornice. Pogoj za najem posojila je odprt poslovni račun v hranilnici. Izpostavlljajo, da so na bančnem trgu najugodnejši za podjetniški sektor. Poudarjajo, da lahko mala in srednja poodjetja poleg ugodnega kreditiranja s prenosom poslovanja na Delavsko hranilnico dosežejo visoke prihranke tudi z naslova opravljanja plačilnega prometa in drugih bančnih provizij.

Hypo banka

Poleg klasičnih kratkoročnih in dolgoročnih posojil podjetnikom na Hypo banki nudijo še možnost financiranja v sodelovanju z drugimi finančnimi institucijami (SID banka, EIB, Slovenski podjetniški sklad (SPS)). Gre za podporo podjetnikom pri namenskem financiranju. Trenutno ponujajo komitentom in nekomitentom t. i. predodobrene kredite, pri katerih lahko podjetja, ki izpolnjujejo kreditne pogoje, brez dodatne dokumentacije in pojasnil poslovanja pridobijo kredit z enim obiskom banke. Na Hypo banki skušajo svoje storitve približati in prilagoditi potrebam ter zmožnostim svojih strank. Težijo k dolgoročnim odnosom, ki temejijo na medsebojnem zaupanju. Do strank pristopajo s ciljem, da ostanejo njihovi trajni partnerji.

Nova KBM

Podjetnikom so na Novi KBM na voljo kratkoročni in dolgoročni krediti ter financiranje  prek SID banke, EIB-ja ali SPS-ja. Za odobritev kredita mora podjetnik upravičiti smotrnost investicije, saj mora banka presoditi, ali je podjetje odplačilno sposobno. Nova KBM izpostavlja svojo varnost in stabilnost ter podpiranje domačega gospodarstva. Njihovi svetovalci skupaj s strankami iščejo rešitve po meri svojih strank.

Sberbank

Tudi na banki Sberbank ponujajo podjetnikom poleg krakoročnih in dolgoročnih kreditov še kredite v sodelovanju s SID banko in SPS-jem. V zadnjem obdobju so občutno povečali svoj tržni delež na področju kreditiranja srednjih, malih in tudi mikro podjetij. Poudarjajo, da s svojimi komitenti sodelujejo skozi celotno obdobje financiranja in spremljajo njihov razvoj.

Sparkasse

Na banki Sparkasse imajo podjetniki na voljo več vrst finaniranja. In sicer jim ponujajo kreditno-garancijsko linijo v sodelovanju s SPS-jem, kredite iz virov EIB-ja in tudi kreditno linijo Družbeno bančništvo. Gre za produkte kratkoročnega in dolgoročnega načina kreditiranja. Ponujajo celostno storitev, kar pomeni, da en svetovalec uredi financiranje iz nabora storitev, pri čemer je postopek obravnave komitentov in nekomitentov enak.

UniCreditBank

UniCreditBank poleg kratkoročnih in dolgoročnih oblik financiranja ponuja še kreditne linije za posebne namene v povezavi s tujimi finančnimi investicijami. Njihov takšen produkt se imenuje Cross Border Plus Credit in je namenjen za stranke s čezmejnimi aktivnostmi.Svojo prednost vidi banka UniCredit v bogatem znanju, fleksibilnosti in najboljšimi mednarodnimi praksami. Ker so prisotni v 50 državah, lahko pokrijejo potrebe vsakega izvoznika.

PIŠE:  Eva Vivola

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.