Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Krediti in Posojila za Podjetja ter Samostojne Podjetnike, ki ne dobijo kreditiranja na Banki. Podjetniški Naložbeni Center: krediti

Krediti in Posojila za Podjetja ter Samostojne Podjetnike, ki ne dobijo kreditiranja na Banki. Podjetniški Naložbeni Center: krediti

19.06.2016
 1. So vas zavrnili na banki?
 2. Ne dobite kredita?
 3. Potrebujete posojilo za nemoteno poslovanje?
 4. Iščete financiranje za svoje poslovanje?
 5. Podjetniški kreditiranje mikro in malih podjetij v Sloveniji.

Banka je primarna finančna institucija, ki bi naj dolgoročno in ugodno financirala podjetja. V večini primerov pa banke ne izkazujejo ravno največjega posluha za mikro in mala slovenska podjetja, ki so nenazadnje ravno glavna gonilna sila domačega gospodarstva. Ustvarjajo največ novih delovnih mest, prispevajo znatni delež k BDP in posledično h gospodarski rasti itd.

Za svoje nemoteno poslovanje in rast pa potrebujejo finančne vire, bančne kredite in druga posojila za nabavo:

 1. materiala,
 2. novih osnovnih sredstev,
 3. financiranje zalog,
 4. širitev,
 5. obratna sredstva,
 6. nabavo novih strojev,
 7. itd.

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe) nudi t. i. sekundarne finančne vire, posojila in kredite za podjetja in samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, od 1.000 pa do 30.000 EUR.

Tržna niša Podjetniškega Naložbenega Centra je ravno manjših kratkoročnih finančnih virih oz. posojilih, katerih podjetja ne dobijo na banki iz kateregakoli razloga že:

 1. ali so že prezadolžena,
 2. ali že imajo kredit,
 3. ali imajo kak dan blokade,
 4. ali tega ne izkazujejo njihovi finančni kazalniki,
 5. itd.

 

Finančne vire in posojila podjetja Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe) bi naj posojilojemalci koristili predvsem za neko “pozitivno” zgodbo v smislu, da bi denar preko svojih zalog, ali obratnih sredstev, na letnem nivoju skušali dobro oplemenititi. Načeloma ta denar ni mišljen za poplačilo dolgov ali dolgoročnega nakupa nepremičnine, ali adaptacije oz. nekaj takega, kar podjetju ne bo prineslo doprinosa in bi moralo biti financirano z ugodnimi finančnimi viri dolgoročne narave.

Krediti oz. posojila so namenjena predvsem za podjetja, ki izkazujejo redno poslovanje in imajo ustrezno zavarovanje v obliki premičnine (stroji, vozila itd.) ali nepremičnine ter potrebujejo denar, posojilo oz. kredit za nadaljnji razvoj podjetja, nakup strojev, drugih osnovnih sredstev, nabavo materiala, poplačilo dolgov, druga vlaganja ali investicije.

Posojilo oz. kredit je mogoče pridobiti na osnovi sledečih postavk:

 • Ročnost: od 1 do max. 3 leta (cena posameznega posojila je oblikovana za obdobje enega leta, tudi če se posojilo vrne pred iztekom roka, ostane cena enaka).
 • Višina: od 1.000 do 30.000 EUR (višji zneski so ekonomsko neracionalni).
 • Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
 • Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
 • Način odplačevanja: a) donos mesečno in glavnica na koncu; b) donos in del glavnice mesečno, preostanek na koncu; c) donos in celotna glavnica mesečno.
 • Donosnost oz. cena: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

 

 

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki:
Podjetniški naložbeni center – »Moč upravljanja prihodnosti«

Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

 

POSOJILA IN KREDITI TER POSOJA DENARJA ZA VSA PODJETJA IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE, KI NE DOBIJO KREDITA NA BANKI, IMAJO USTREZNO ZAVAROVANJE IN POTREBUJEJO DENAR ZA POSLOVANJE. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE NUDI POSOJILA IN KREDITE OD 1.000 DO 30.000 EUR Z ZAVAROVANJEM

POSOJILA IN KREDITI TER POSOJA DENARJA ZA VSA PODJETJA IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE, KI NE DOBIJO KREDITA NA BANKI, IMAJO USTREZNO ZAVAROVANJE IN POTREBUJEJO DENAR ZA POSLOVANJE. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE NUDI POSOJILA IN KREDITE OD 1.000 DO 30.000 EUR Z ZAVAROVANJEM

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.