Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | PNC NALOŽBE d.o.o., k.d. POSOJILA, KREDITI, FINANČNI VIRI ZA PRAVNE OSEBE IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE, KI NE DOBIJO KREDITA OZ. POSOJILA NA BANKI IN IMAJO DOBRO POSLOVANJE TER ZAVAROVANJE

PNC NALOŽBE d.o.o., k.d. POSOJILA, KREDITI, FINANČNI VIRI ZA PRAVNE OSEBE IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE, KI NE DOBIJO KREDITA OZ. POSOJILA NA BANKI IN IMAJO DOBRO POSLOVANJE TER ZAVAROVANJE

16.11.2015

PNC NALOŽBE d.o.o., k.d. POSOJILA, KREDITI, FINANČNI VIRI ZA PRAVNE OSEBE IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE, KI NE DOBIJO KREDITA OZ. POSOJILA NA BANKI IN IMAJO DOBRO POSLOVANJE TER ZAVAROVANJE

Več info na elektronski naslov ali preko kontaktnega obrazca: info@pnc.si

PNC NALOŽBE d.o.o., k.d. POSOJILA, KREDITI, FINANČNI VIRI ZA PRAVNE OSEBE IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE, KI NE DOBIJO KREDITA OZ. POSOJILA NA BANKI IN IMAJO DOBRO POSLOVANJE TER ZAVAROVANJE

PNC NALOŽBE d.o.o., k.d. POSOJILA, KREDITI, FINANČNI VIRI ZA PRAVNE OSEBE IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE, KI NE DOBIJO KREDITA OZ. POSOJILA NA BANKI IN IMAJO DOBRO POSLOVANJE TER ZAVAROVANJE

Financiranje

 

Dolgoročni krediti

Potrebujete finančna sredstva za razvoj in širitev poslovanja? Vidite novo poslovno priložnost? Dolgoročni krediti so namenjeni financiranju investicij v osnovna ali trajna obratna sredstva. V SKB vas pri odobravanju kreditov obravnavamo individualno in tako zagotovimo najbolj optimalen način financiranja vaših dolgoročnih investicij. Z njimi lahko razširite obstoječe poslovanje ter omogočite rast in večjo konkurenčnost podjetja.


Komu so namenjeni?

Dolgoročni krediti so namenjeni domačim in tujim pravnim osebam, imetnikom zasebnih dejavnosti, civilnopravnim osebam in proračunskim uporabnikom, ki potrebujejo dolgoročne vire financiranja.


Prednosti dolgoročnih kreditov

 • individualna obravnava in svetovanje o najustreznejši obliki financiranja;
 • oblikovanje odplačilnega načrta glede na kreditno sposobnost, poslovni načrt in denarni tok podjetja;
 • možnost izbire obrestne mere (fiksna ali spremenljiva).

Značilnosti

Dolgoročni krediti so namenjeni financiranju investicij v osnovna ali trajna obratna sredstva, kot so:

 • investicije v nov poslovni proces,
 • posodobitve in razširitve obstoječega poslovnega procesa,
 • prestrukturiranje,
 • nakup opreme,
 • naložbe v zemljišče in poslovno-stanovanjske objekte,
 • druge investicije.

Višina in rok vračila kredita sta odvisna od kreditne sposobnosti podjetja, ki je določena na podlagi:

 • ocene finančnih in denarnih tokov za čas odplačevanja kredita,
 • poslovnega sodelovanja podjetja z banko,
 • zavarovanja,
 • bonitete podjetja.

Poraba dolgoročnih sredstev je praviloma namenska.

Način odplačila glavnice kredita je po navadi obročen, pri oblikovanju odplačilnega načrta pa se prilagajamo vašim sposobnostim in potrebam.

Obrestna mera je lahko fiksna ali spremenljiva. Fiksna obrestna mera se med trajanjem pogodbenega razmerja ne spreminja, spremenljiva obrestna mera pa je sestavljena iz referenčne-medbančne obrestne mere EURIBOR in fiksnega obrestnega pribitka. Obresti se odplačujejo mesečno.

Druge možnosti dolgoročnega kreditiranja:

 • Kreditiranje malega gospodarstva

SKB sodeluje s Slovenskim podjetniškim skladom , ki prek razpisov ponuja dolgoročno kreditiranje malega gospodarstva. Predmet razpisa so garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere za mikro, mala in srednje velika podjetja.

 • EIB sredstva za spodbujanje projektov podjetij

Evropska investicijska banka (EIB) je banki SKB zagotovila dolgoročne vire, na podlagi katerih lahko podjetjem nudimo finančno ugodne vire financiranja, ki se odražajo v ugodni obrestni meri v primerjavi z obrestno mero, ki bi jo banka zaračunala za kredit brez sodelovanja EIB.

 Sodelovanje z EIB zagotavlja sveže vire za financiranje projektov:

 • Ponudba A: majhnih in srednje velikih podjetij z manj kot 250 zaposlenimi za polni delovni čas;
 • Ponudba C: srednje velikih podjetij z najmanj 250 in manj kot 3000 zaposlenimi za polni delovni čas.

Del EIB sredstev je namenjenih tudi podpori pri pospeševanju zaposlovanja mladih v okviru EIB pobude za zaposlovanje mladih (starih več kot 15 in manj kot 25 let).

Poraba sredstev je namenska. Sredstva se lahko porabijo za financiranje nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (razen zemljišč), neopredmetenih sredstev in obratnega kapitala, ob upoštevanju predpisanih pogojev financiranja in omejitve (izključeni končni upravičenci, sektorji in dejavnosti). Projekti morakjo biti skladni z EU predpisi in nacionalno zakonodajo (okoljska zakonodaja).

Več informacij o financiranju z EIB sredstvi za spodbujanje projektov podjetij (PDF).

 • CEB sredstva za spodbujanje projektov podjetij

Razvojna banka Sveta Evrope (CEB) je zagotovila banki SKB dolgoročne vire, na osnovi katerih lahko s finančno ugodnimi viri financiranja (nižja obrestna mera) spodbujamo investicije, ki bodo podjetjem v pomoč pri ohranjanju in ustvarjanju delovnih mest.

Sodelovanje s CEB zagotavlja sveže vire za financiranje projektov:

 • mikro, malih in srednje velikih podjetij ter imetnikov zasebnih dejavnosti z manj kot 250 zaposlenimi;
 • letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov EUR;
 • in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Poraba sredstev je namenska. Sredstva se lahko porabijo za financiranje nakupa opredmetenih osnovnih sredstev, ob upoštevanju predpisanih pogojev financiranja in omejitev (izključeni končni upravičenci, sektorji in dejavnosti). Projekti morajo biti skladni z EU predpisi in nacionalno zakonodajo.

Več informacij o financiranju s CEB sredstvi za spodbujanje projektov podjetij (PDF).

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.