Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Krediti iz posojilnega sklada za mala in srednje velika podjetja (MSP). Podjetniški naložbeni center, PNC Naložbe, nudi posojila in kredite za podjetja ter samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki denarja

Krediti iz posojilnega sklada za mala in srednje velika podjetja (MSP). Podjetniški naložbeni center, PNC Naložbe, nudi posojila in kredite za podjetja ter samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki denarja

13.09.2016

Krediti iz posojilnega sklada za mala in srednje velika podjetja (MSP)

Ugodni krediti za podjetja – Razvojni skladKrediti

Vir: http://www.zkb.it/company/56/ugodni-krediti-za-podjetja-razvojni-sklad.html?lang=si

Ugodni krediti za investicije in razvoj podjetij (D.Z. 2/2012 in O.P.D. 209/2012): koristniki teh kreditov so srednja in mala podjetja, katera imajo operativni sedež na ozemlju dežele in so vpisana v register podjetij. Zahtevek lahko predložijo tudi fizične osebe, ki se obvežejo, da bodo odprle in registrirale semensko ali start-up podjetje v roku 6 mesecev od trenutka predložitve kreditnega zahtevka.

Pobude, ki se lahko financirajo, vključujejo investicije, kapitalska posojila namenjena dokapitalizaciji kapitalskih družb in kapitalska posojila namenjena kapitalizaciji podjetij.

Investicije lahko razvrstimo v tri kategorije:

  1. realizacija novega poslovnega objekta, širitev obstoječega objekta, diverzifikacija proizvodnje v proizvodnem objektu z uvedbo novih, dodatnih produktov ali korenito preoblikovanje proizvodnega procesa v že obstoječem proizvodnem objektu;
  2. prevzem sredstev propadlih produktivnih objektov oziroma objektov, kateri bi brez prevzema propadli;
  3. realizacija investicijskih posegov, različnih od tistih določenih s točkami 1 in 2, katerih namen je konsolidiranje podjetja.

Za nova podjetja so poleg tega predvideni specialni ugodni krediti za naslednje namembnosti:

  • semensko financiranje, evalvacija in razvoj podjetniške ideje;
  • start-up pobude v zvezi z razvojem in začetnim trženjem proizvodov s strani podjetij, ki še niso prodala svojih proizvodov ali storitev na trgu in še ne ustvarjajo dobička;
  • nakup podjetja ali poslovne enote z namenom ohranitve na trgu gospodarske dejavnosti pridobljenega poslovnega kompleksa.

Za več informacij nam lahko pišete tu spodaj ali brskate po tej povezavi: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/artigianato/FOGLIA2000/

Oglasno sporočilo: pogodbene in komercialne pogoje storitev in produktov prinašajo informativni listi, katere najdete v vseh naših poslovalnicah in na strani transparentnost. Banka si pridržuje pravico, da preveri izpolnjevanje zahtev za sklenitev pogodb o opisanih produktih in storitvah.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.