Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Krediti iz Posojilnega sklada za mala in srednje velika podjetja (MSP)

Krediti iz Posojilnega sklada za mala in srednje velika podjetja (MSP)

07.05.2016

Krediti iz Posojilnega sklada za mala in srednje velika podjetja (MSP)

SID banka objavlja programe iz Posojilnega sklada za MSP

Vloge podjetij SID banka sprejema izključno na spletni strani https://vloge.sid.si


Kdo lahko pridobi kredit

Kredit lahko pridobi pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je ustanovljena in deluje kot gospodarska družba po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter izpolnjuje naslednje pogoje

(a) po velikosti sodi v kategorijo MSP;

(b) ni podjetje v težavah;

(c) po zadnjih razpoložljivih podatkih Finančne uprave Republike Slovenije nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev;

(d) nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom,

(e) ne posluje v izključenem sektorju (podrobno so ti sektorji navedeni v posebnih pogojih);

(f) posluje najmanj dve polni poslovni leti (24 mesecev), oziroma razpolaga z računovodskimi izkazi za dve polni poslovni leti;

(g) ima povprečno število zaposlenih najmanj 2,0 po podatku iz zadnjih razpoložljivih računovodskih izkazov upravičenca, oddanih na AJPES,

(h) izpolnjuje druge pogoje SID banke, ki so navedeni v posebnih pogojih.

 


1. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja MSP
MSP 1 – TEKOČE POSLOVANJE MIKRO

za kredite v vrednosti od 30.000,00 EUR do 100.000,00 EUR

 Ključni podatki za kreditojemalce
 Program
 Posebni pogoji
 Vzorec kreditne pogodbe

Obrazci

2. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja MSP 
MSP 2 – TEKOČE POSLOVANJE

za kredite v vrednosti od 100.001,00 EUR do 1.000.000,00 EUR

 Ključni podatki za kreditojemalce
 Program
 Posebni pogoji
 Vzorec kreditne pogodbe

Obrazci

 

3. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in zaposlovanja v MSP
MSP 3 – NALOŽBE IN ZAPOSLOVANJE  

 Vzorec kreditne pogodbeObrazci

 

4. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje raziskav, razvoja in inovacij v MSP
MSP 4 – RAZISKAVE, RAZVOJ IN INOVACIJE  

Obrazci

5. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in kapitalskega utrjevanja MSP
MSP 6 – NALOŽBE S KAPITALSKO UTRDITVIJO            ! NOVO !

 Ključni podatki za kreditojemalce
 Program
 Posebni pogoji
 Vzorec kreditne pogodbe

Obrazci

6. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja in kapitalskega utrjevanja MSP
MSP 7 – TEKOČE POSLOVANJE S KAPITALSKO UTRDITVIJO          ! NOVO !

 Ključni podatki za kreditojemalce
 Program
 Posebni pogoji
 Vzorec kreditne pogodbe

Obrazci 

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.