Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Krediti iz Posojilnega sklada za mala in srednje velika podjetja

Krediti iz Posojilnega sklada za mala in srednje velika podjetja

11.05.2016

SID banka objavlja dva programa iz Posojilnega sklada za MSP

Kdo lahko pridobi kredit

Kredit lahko pridobi pravna oseba zasebnega prava s sedežem v RS, ki je ustanovljena in deluje kot gospodarska družba po ZGD-1 ter izpolnjuje naslednje pogoje:

 • Po velikosti sodi v kategorijo MSP1

 • ni v postopku zaradi insolventnosti ali niso izpolnjeni pogoji za uvedbo postopka zaradi insolventnosti na predlog upnikov po določbah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju;

 • po zadnjih razpoložljivih podatkih Davčne uprave Republike Slovenije nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev,

 • nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom,

 • ne posluje v izključenem sektorju (podrobno so ti sektorji navedeni v posebnih pogojih)

 • glede na zadnje razpoložljive računovodske izkaze, oddane na AJPES, izpolnjuje tudi naslednje pogoje:

  • razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA znaša največ 5.0

  • razmerje med finančnim dolgom in lastniškim kapitalom znaša največ 3.0

  • razmerje med EBITDA in finančnim odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti znaša najmanj 1.5

 • posluje najmanj dve polni poslovni leti (24 mesecev) oziroma razpolaga z računovodskimi izkazi za dve polni poslovni leti;

 • ima povprečno število zaposlenih najmanj 3,0 po podatku iz zadnjih razpoložljivih računovodskih izkazov upravičenca oddanih na AJPES

 • izpolnjuje druge pogoje SID banke, ki so navedeni v posebnih pogojih

Vir: http://www.sid.si/financiranje/krediti-iz-posojilnega-sklada-za-msp

Financiranje

SID banka nima sklenjenega nobenega dogovora s finančnimi posredniki oziroma drugimi osebami, ki svetujejo kreditojemalcem v zvezi s pridobitvijo sredstev. Postopki odobravanja kreditov so v vseh primerih enaki, tako vsebinsko kot časovno, in niso odvisni od tega, ali kreditojemalec pri pridobivanju kredita angažira svetovalca.

SID banka nudi različne finančne storitve za razvoj:

 

SID banka izvaja programe financiranja:

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.