Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | KREDITI, POSOJILA IN POSOJA DENARJA ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE, KI NE DOBIJO NA BANKI POSOJILA II PNC NALOŽBE II PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER II HITRO IN ZANESLJIVO ODOBRI KREDIT

KREDITI, POSOJILA IN POSOJA DENARJA ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE, KI NE DOBIJO NA BANKI POSOJILA II PNC NALOŽBE II PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER II HITRO IN ZANESLJIVO ODOBRI KREDIT

26.05.2016

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe) nudi t. i. sekundarne finančne vire, posojila in kredite za podjetja in samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, od 1.000 pa do 30.000 EUR. Krediti oz. posojila so namenjena predvsem za podjetja, ki izkazujejo redno poslovanje in imajo ustrezno zavarovanje v obliki premičnine (stroji, vozila itd.) ali nepremičnine ter potrebujejo denar, posojilo oz. kredit za nadaljnji razvoj podjetja, nakup strojev, drugih osnovnih sredstev, nabavo materiala, poplačilo dolgov, druga vlaganja ali investicije. PNC Naložbe financira rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, od 0 pa do 19 zaposlenih, od 10.000 pa do 2.000.000 EUR letnega prometa, ki na trgu že nekaj let poslujejo, v skladu s ključnimi smernicami oz. postavkami kreditiranja podjetij s strani Podjetniškega Naložbenega Centra (PNC Naložbe). Posojilo oz. kredit je mogoče pridobiti na osnovi sledečih postavk:

  • Ročnost: od 1 do max. 3 leta.
  • Višina: od 1.000 do 30.000 EUR.
  • Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
  • Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
  • Donosnost oz. cena: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

 

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki:
Podjetniški naložbeni center – »Moč upravljanja prihodnosti«

Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

 

Kapitalska struktura

(Capital structure)

Kapitalska struktura je mešanica virov s katerimi podjetje financira svoje poslovanje ter sredstva. Kapitalska struktura označuje razmerje med dolžniškim in lastniškim kapitalom ter na ta način razkrije način kako je podjetje financiralo premoženje, ki ga ima v lasti in ki proizvaja prihodke.

Načeloma se v izračunavanje kapitalske strukture vključujejo zgolj dolgoročni viri financiranja, medtem ko termin finančna struktura zajema tudi kratkoročne vire financiranja. Namen pri obeh je isti.

Namen kapitalske strukture je uporabnikom finančnih izkazov podjetja omogočiti vpogled v to kako tvegano je podjetje. Stopnja zadolženosti neposredno vpliva na finančno tveganjepodjetja. Podjetja, ki so financirana predvsem z dolžniškim kapitalom (finančni dolgovi, posojila, lizing itn.) in imajo minimalen delež lastniškega kapitala (vložek lastnika) so bolj tvegana. To zato, ker ima dolžniški kapital prednostno pravico pred lastniškim kapitalom v primeru insolventnosti ter likvidacije podjetja.

Različni viri financiranja imajo tudi različen strošek kapitala. Praviloma je strošek lastniškega kapitala (zahtevani donos na kapital) višji od stroška dolžniškega kapitala (višina obrestne mere).

Posledično je kapitalska struktura koristen instrument v rokah poslovodstva, ki poslovodstvu pomaga poiskati optimalno kapitalsko strukturo, ki podjetju omogoča najboljše razmerje med tveganjem ter povprečnim stroškom kapitala.

Najpogosteje uporabljani kazalnik, ki prikaže kapitalsko strukturo je kazalnik razmerja med dolgom in kapitalom (Debt to Equity, D/E ratio).

Kapitalsko strukturo lahko ponazorimo s spodnjim prikazom bilance stanja:
Kapitalska strukturaPrecej zadolženo podjetje (večje tveganje):
Tvegana struktura kapitalaVelja tudi obratno:
Netvegana struktura kapitala, kapitalska strukturaPotrebno je še omeniti, da se pri večjem deležu dolga v kapitalski strukturi finančno tveganje povečuje tudi zato, ker več dolga prinese s seboj več obresti, ki so obvezne, medtem ko izplačevanje dividend lastnikom niso.

Gospodarske panoge, poslovni modeli, zahteve lastnikov in potrebe podjetij so zelo različni, zato se posledično tudi optimalno razmerje med dolgom in kapitalom precej razlikuje med podjetji. Naloga poslovodstva je poiskati optimalno kapitalsko strukturo, ki omogoči najnižjo stopnjo tveganja ter najnižji možen strošek kapitala za posamezno podjetje.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.