Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Krediti za podjetja, posojila. Podjetniški naložbeni center PNC Naložbe posojila, krediti in finančni viri za podjetja ter samostojne podjetnike

Krediti za podjetja, posojila. Podjetniški naložbeni center PNC Naložbe posojila, krediti in finančni viri za podjetja ter samostojne podjetnike

22.02.2016

Ali iščete posojilo? Ali želite ugoden kredit? Imate ustrezno zavarovanje za pridobitev kredita? Potrebujete posojilo? Ali ne dobite na banki kredita? Želite nemoteno poslovati? Imate presežek denarja? Iščete varno naložbo? Želite transparenten vpogled v vašo investicijo? Potrebujete finančne vire za nabavo materiala? »Viri financiranja, posojila in denar ter krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja«, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita ali posojila.

Podjetniški Naložbeni Center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.

Sekundarni podjetniški finančni viri in posojila za rast ter razvoj slovenskih podjetijFinančni viri (posojila) predvsem za mikro in mala podjetja, ki kljub dobremu poslovanju ter ustreznemu zavarovanju, ne dobijo kredita na bankiMožnost investiranja presežka vašega denarja varno in po zajamčenem letnem donosu v podjetje PNC Naložbe

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

• Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
• Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
• Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
• Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?
• Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

Za več informacij lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni finančni viri za pravne osebe
in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Kratkoročni kredit

Kratkoročni kredit z odplačilno dobo do 12 mesecev omogoča nenamensko porabo sredstev, praviloma pa se uporablja za financiranje tekočega poslovanja ali obratnih sredstev. Gorenjska banka vam na račun nakaže kredit v odobrenem znesku, s katerim prosto razpolagate.

Kredit praviloma vrnete ob njegovi zapadlosti, pred tem pa se lahko dogovorimo za  ponovno odobritev ali podaljšanje roka zapadlosti za kredit. Tako višina kredita kot obrestna mera se določita glede na vašo boniteto, sposobnost odplačevanja, kakovost zavarovanja ter dosedanjega sodelovanja z Gorenjsko banko.

Potrebna dokumentacija:

 • vloga za odobritev;
 • akt o ustanovitvi, izpisek iz sodnega registra;
 • podpisni karton pooblaščenih podpisnikov za razpolaganje s sredstvi na TRR;
 • podatki ter izkazi o preteklem in tekočem poslovanju;
 • osebna izkaznica prosilca;
 • dokumentacija za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma;
 • načrti in informacije za prihodnje poslovanje.

Oblike zavarovanja:

 • bianco menice;
 • zastava vrednostnih papirjev in denarnih sredstev (hranilne vloge, vezani depoziti);
 • zastava premičnin (predmeti in oprema večje vrednosti);
 • zastava nepremičnin (poslovni in neposlovni gradbeni objekti);
 • poroštvo (druge pravne ali fizične osebe);
 • cesija terjatev;
 • bančna garancija;
 • zavarovanje po dogovoru.

Dolgoročni kredit

Dolgoročni kredit z odplačilno dobo nad 1 letom je namenjen financiranju nakupa poslovnih prostorov, opreme, dolgoročnih obratnih sredstev ali kapitalskim naložbam. Dolgoročni kredit vam zagotovi sredstva, ki jih boste potrebovali bodisi za širitev poslovanja bodisi za to, da bi izkoristili kakšno drugo dolgoročno poslovno priložnost.

Višina kredita in njegova ročnost sta odvisni od namena, vaše bonitete, sposobnosti odplačevanja, kakovosti zavarovanja ter vašega dosedanjega sodelovanja z banko.

Potrebna dokumentacija:

 • vloga za odobritev;
 • akt o ustanovitvi, izpisek iz sodnega registra;
 • podpisni karton pooblaščenih podpisnikov za razpolaganje s sredstvi na TRR;
 • podatki ter izkazi o preteklem in tekočem poslovanju;
 • osebna izkaznica prosilca;
 • dokumentacija za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma;
 • načrti in informacije za prihodnje poslovanje;
 • krajši investicijski program ali poslovni načrt;
 • dokumentacijo o realnosti predračunske vrednosti naložbe in virov financiranja;
 • gradbeno dovoljenje, če gre za novo zgradbo, ali priglasitev gradbenih del, če gre za adaptacijo zgradbe.

Oblike zavarovanja:

 • bianco menice;
 • zastava vrednostnih papirjev in denarnih sredstev (hranilne vloge, vezani depoziti);
 • zastava premičnin (predmeti in oprema večje vrednosti);
 • zastava nepremičnin (poslovni in neposlovni gradbeni objekti);
 • poroštvo (druge pravne ali fizične osebe);
 • cesija terjatev;
 • bančna garancija;
 • drugo po dogovoru.

Krediti s subveniconirano obrestno mero


Gorenjska banka je partner posameznim občinam in/ali Obrtno-podjetniškim zbornicam, ki prek javnih razpisov lokalnim mikro-, malim in srednje velikim podjetjem ter samostojnim podjetnikom oziroma zasebnikom omogočajo pridobitev kredita s subvencionirano obrestno mero. Krediti se dodeljujejo prek Gorenjske banke.

Trenutno so odprti naslednji javni razpisi:

Krediti za podjetja, posojila. Podjetniški naložbeni center PNC Naložbe posojila, krediti in finančni viri za podjetja ter samostojne podjetnike

Krediti za podjetja, posojila. Podjetniški naložbeni center PNC Naložbe posojila, krediti in finančni viri za podjetja ter samostojne podjetnike

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.