Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | KREDITIRANJE MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ. Posojila za podjetja, ki ne dobijo bredita na banki. Podjetniški naložbeni center: krediti in posojila za podjetja ter samostojne podjetnike

KREDITIRANJE MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ. Posojila za podjetja, ki ne dobijo bredita na banki. Podjetniški naložbeni center: krediti in posojila za podjetja ter samostojne podjetnike

09.08.2016

SID banka s posojili za tehnološko-razvojne projekte

Za tehnološke projekte v podjetjih, tudi start-upih, bo na voljo za 55 milijonov evrov posojil.

banka je prejšnji teden objavila novi kreditni liniji za razvoj malih in srednje velikih podjetij ter tehnološko-razvojne projekte. V okviru prve posojilne linije je podjetjem na voljo 83,3 milijona evrov, v okviru druge pa 55 milijonov evrov. Več

Kreditiranje tehnoloških podjetij

Posojilna linija v višini 55 milijonov evrov pa je namenjena financiranju tehnološko-razvojnih projektov malih in srednje velikih podjetij ter velikih podjetij. Podjetja bodo s temi krediti lahko financirala industrijske raziskave, eksperimentalni razvoj, začetne naložbe ali naložbe v okviru nove gospodarske dejavnosti, ki bodo nastale kot posledica raziskovalno-razvojne dejavnosti podjetja, zlasti naložbe v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva.

Financirati bo mogoče izdatke za investicije v instrumente in opremo, material ter svetovalne in druge storitve, uporabljene v raziskovalno-razvojnih projektih podjetja, režijske stroške, ki nastanejo zaradi izvajanja teh projektov, ter pogodbene raziskave.

Z ukrepom se želi spodbuditi tudi vlaganja v znanje (, licenčna dovoljenja) ter delo zaposlenih na raziskovalno-razvojnih projektih. V okviru te posojilne linije bodo na voljo v vrednosti od 200.000 evrov do 18,75 milijona evrov z ročnostjo od dveh do devet let s spremenljivo obrestno mero in z do dveletnim moratorijem na odplačilo glavnice.

Krediti za mala in srednja podjetja

Kreditna linija v višini 83,3 milijona evrov je namenjena financiranju naložb in zaposlovanja malih in srednje velikih podjetij, in sicer za naložbe v opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva, ki povečujejo zmogljivosti v podjetju, povečujejo raznovrstnost proizvodnje (novi ali bistveno nadgrajeni proizvodi) ali pomembno spreminjajo proizvodne procese.

S tem ukrepom se želi spodbuditi tudi zaposlovanje, saj bodo podjetja s krediti lahko financirala plače novo zaposlenih v okviru podprtega projekta. Na voljo bodo posojila v vrednosti od 100.000 evrov do pet milijonov evrov z ročnostjo od dveh do sedem let s spremenljivo obrestno mero in z do dveletnim moratorijem na odplačilo glavnice.

Vir: http://www.startaj.si/, 30. 3. 2015, Avtor: Blažej Kupec

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.