Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | KREDITIRANJE PODJETIJ IN INSTRUMENTI ZAVAROVANJA II PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER II POSOJILA IN KREDITI ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE

KREDITIRANJE PODJETIJ IN INSTRUMENTI ZAVAROVANJA II PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER II POSOJILA IN KREDITI ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE

15.06.2016

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe) nudi t. i. sekundarne finančne vire, posojila in kredite za podjetja in samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, od 1.000 pa do 30.000 EUR. Krediti oz. posojila so namenjena predvsem za podjetja, ki izkazujejo redno poslovanje in imajo ustrezno zavarovanje v obliki premičnine (stroji, vozila itd.) ali nepremičnine ter potrebujejo denar, posojilo oz. kredit za nadaljnji razvoj podjetja, nakup strojev, drugih osnovnih sredstev, nabavo materiala, poplačilo dolgov, druga vlaganja ali investicije. PNC Naložbe financira rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, od 0 pa do 19 zaposlenih, od 10.000 pa do 2.000.000 EUR letnega prometa, ki na trgu že nekaj let poslujejo, v skladu s ključnimi smernicami oz. postavkami kreditiranja podjetij s strani Podjetniškega Naložbenega Centra (PNC Naložbe). Posojilo oz. kredit je mogoče pridobiti na osnovi sledečih postavk:

 • Ročnost: od 1 do max. 3 leta.
 • Višina: od 1.000 do 30.000 EUR.
 • Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
 • Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
 • Donosnost oz. cena: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

 

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki:
Podjetniški naložbeni center – »Moč upravljanja prihodnosti«

Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

 

NLB Dolgoročni kredit

Za financiranje osnovnih in trajnih obratnih sredstev.

Lastnosti

 • Ponudba iz lastnih in tujih virov.
 • Prilagoditev ponudbe vašim poslovnim načrtom in potrebam.
 • Odplačilna doba praviloma od enega do desetih let.
 • Odplačilo obresti in glavnice po dogovoru.
 • Namenska poraba sredstev.
 • Obrestna mera in stroški odobritve so odvisni od bonitete podjetja oziroma zasebnika, ročnosti kredita, kakovosti zavarovanja in sodelovanja z banko.
 • Višina odobrenega kredita je odvisna od tekočega poslovanja in investicijskega programa dolgoročne naložbe.
 • Osnova za odobritev je investicijski program oziroma poslovni načrt (za manjše vrednosti).

Zavarovanje

Poleg zavarovanja z bianko menicami ter menično izjavo kredite lahko zavarujete z:

 • Zastavo denarnih sredstev.
 • Zastavo nepremičnin in premičnin.
 • Zavarovanjem pri zavarovalnici.
 • Zastavo vrednostnih papirjev.
 • Poroštvom pravne oziroma fizične osebe.
 • Zastavo terjatev in
 • drugimi oblikami zavarovanja.

Zavarovanje, ki ga zahteva banka, je odvisno od ročnosti in ostalih pogojev kredita. Več

NLB Klasični kratkoročni kredit

Za financiranje primanjkljaja gibljivih sredstev.

Lastnosti

 • Ponudba v domači ali tuji valuti.
 • Odplačilna doba od 31 dni do enega leta.
 • Odplačilo obresti in glavnice po dogovoru.
 • Prilagoditev ponudbe vašim poslovnim načrtom in potrebam.
 • Obrestna mera in stroški odobritve so odvisni od bonitete podjetja oziroma zasebnika, ročnosti kredita, kakovosti zavarovanja in sodelovanja z banko.
 • Namenska poraba sredstev.

Zavarovanje

Poleg zavarovanja z bianko menicami ter menično izjavo kredite lahko zavarujete z:

 • Zastavo denarnih sredstev.
 • Zastavo nepremičnin in premičnin.
 • Zavarovanjem pri zavarovalnici.
 • Zastavo vrednostnih papirjev.
 • Poroštvom pravne oziroma fizične osebe.
 • Zastavo terjatev in
 • drugimi oblikami zavarovanja.

Zavarovanje, ki ga zahteva banka, je odvisno od ročnosti in ostalih pogojev kredita. Več

Krediti

Vam pri izvedbi novih poslovnih idej zmanjkuje finančnih sredstev ali pa imate zgolj trenutne likvidnostne težave? Izberite obliko financiranja prilagojeno vašemu poslovanju.
Prava rešitev za premostitev kratkoročnih likvidnostnih težav.
Za financiranje primanjkljaja gibljivih sredstev.
Za financiranje občasnega primanjkljaja likvidnih sredstev.
Po ugodnejši obrestni meri od redne ponudbe in z možnostjo odloga vračila glavnice.
Za zagotavljanje kritja, potrebnega za odprtje mednarodnega in domačega dokumentarnega akreditiva.
Za financiranje osnovnih in trajnih obratnih sredstev podjetja.
Za zagotavljanje tekočega poslovanja in likvidnosti.
Financiranje na podlagi vaših terjatev do kupcev.
Želite izboljšati poslovne rezultate in hitreje doseči prodajne cilje?

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.