Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Mikrokredit za financiranje obratnih ali osnovnih sredstev ob ustanovitvi podjetja ali razširitvi poslovanja. Podjetje PNC NALOŽBE d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, posojila in kredita za pravne osebe, samostojne podjetnike in podjetja

Mikrokredit za financiranje obratnih ali osnovnih sredstev ob ustanovitvi podjetja ali razširitvi poslovanja. Podjetje PNC NALOŽBE d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, posojila in kredita za pravne osebe, samostojne podjetnike in podjetja

18.12.2015

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

·         Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?

·         Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?

·         Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?

·         Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?

·         Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:

·         financiranje obratnega kapitala,

·         nabavo materiala,

·         izboljšanje likvidnosti podjetja,

·         financiranje investicij v osnovna sredstva,

·         financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,

·         poplačilo dolgov ali blokad,

·         poplačilo DDV-ja,

·         poplačilo dobaviteljev,

·         širitev na trgu,

·         itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:

1.       Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).

2.       Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.

3.       Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).

4.       Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).

5.       Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

——————————————————————————————–

Kontaktni podatki

Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.

»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni finančni viri za pravne osebe

in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor

W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304

——————————————————————————————–

Opisi zavarovanj kreditov za podjetja - ali imate dobro poslovanje, zavarovanje in vseeno ne dobite na banki kredita oz. vas zavrnejo? Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila in imajo dobro poslovanje ter zavarovanje (posojila, krediti, finančni viri, denar, gotovina)

Opisi zavarovanj kreditov za podjetja – ali imate dobro poslovanje, zavarovanje in vseeno ne dobite na banki kredita oz. vas zavrnejo? Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila in imajo dobro poslovanje ter zavarovanje (posojila, krediti, finančni viri, denar, gotovina)

doba kredita do 30. 11. 2019
moratorij na vračilo glavnice kredita
izjemna 6- oz. 7-odstotna letna fiksna obrestna mera (odvisna od načina zavarovanja kredita) z danes znanim zneskom rednih mesečnih obresti (brez obrestnega tveganja, vezanega na spremembe vrednosti EURIBOR-ja)

Lastnosti

 • višina kredita: 25.000 EUR
 • vračilo glavnice kredita:
  • obročno v enakih mesečnih ali trimesečnih obrokih, po preteku moratorija na vračilo glavnice ali
  • enkratno ob zapadlosti kredita (odvisno od oblike zavarovanja kredita in individualne odločitve banke
 • sredstva so omejena in jih je mogoče najeti do 31. oktobra 2019
 • stroški odobritve kredita: 2 % oz. 3 %, odvisno od načina zavarovanja kredita
 • stroški vodenja kredita po preteku prvega leta za leto vnaprej: 70,00 evrov oz. 100,00 evrov letno, odvisno od načina zavarovanja kredita
 • možne oblike zavarovanja kredita v skladu z individualno odločitvijo banke:
  • z menicami, poroštvom lastnika/lastnikov poslovnega subjekta (najmanj ene fizične osebe) in zastavo nepremičnine ali
  • z menicami in poroštvom vseh lastnikov poslovnega subjekta (najmanj dveh fizičnih oseb)

Namen kredita

Sredstva kredita lahko uporabite za:
 • plačilo obstoječih poslovnih obveznosti
 • pridobitev popusta za predčasno plačilo (cassa sconto), ki vam ga morebiti prizna dobavitelj
 • širitev prodajnega asortimana
 • nakup opreme za poslovanje (prevozna sredstva, računalniki, programska oprema, pisarniške mize in oprema ter druga oprema/stroji)
 • prenovo/nakup poslovnih prostorov (gostinski lokal, pisarne, delavnice)
 • povečanje promocijske aktivnosti (vzpostavitev/posodobitev spletne strani, klasično oglaševanje …)
 • realizacijo drugih poslovnih idej in aktivnosti

Kredit je namenjen

Mikrokredit je namenjen poslovnim subjektom:
 • ki so/bodo postali komitenti Sberbank d. d.
 • ki so registrirani v Republiki Sloveniji
 • katerih letni promet (letni prihodki) in bilančna vsota ne presegata 2 milijonov evrov v zadnjem poslovnem letu
 • ki imajo največ 9 zaposlenih oziroma poslovnim subjektom, v katerih je lastnik samozaposlen

Kratkoročni kredit

Za financiranje tekočega poslovanja, obratnih sredstev in za ugodno premostitev kratkoročnih likvidnostnih težav ter pri načrtovanju in uravnavanju denarnega toka.

Pravi odgovor na vaše kratkoročne potrebe
ročnost do enega leta
črpanje v enkratnem znesku ali v več tranšah
vračilo glavnice ob zapadlosti ali obročno, obresti se obračunavajo mesečno

Lastnosti

 • omogoča porabo sredstev po predhodno dogovorjenem načinu, skladno s potrebami poslovanja

Dolgoročni kredit

Dolgoročni investicijski krediti z ročnostjo, daljšo od enega leta, so namenjeni predvsem financiranju širjenja obsega poslovanja in financiranju novih poslovnih idej.

Za razvoj podjetja ter povečevanje njegove konkurenčne prednosti na trgu
za financiranje investicije v osnovna ali trajna obratna sredstva
kredit se črpa namensko v enkratnem znesku ali v več tranšah
glavnico kredita odplačujete obročno z možnostjo odobritve moratorija, obresti se obračunavajo mesečno

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.