Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Možnosti ugodnega financiranja in kreditiranja MSP. Krediti in posojila za tista podjetja, ki ne dobijo na banki denarja. PNC Naložbe

Možnosti ugodnega financiranja in kreditiranja MSP. Krediti in posojila za tista podjetja, ki ne dobijo na banki denarja. PNC Naložbe

02.09.2016

Možnosti ugodnega financiranja MSP

SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d.

Vir: http://www.podjetniski-portal.si/izdelki-in-storitve/viri-financiranja/Moznosti-ugodnega-financiranja-MSP

SID – slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. s storitvami financiranja in zavarovanja spremlja podjetja skozi vse faze poslovanja. Posebno pozornost posveča financiranju malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju MSP), saj so pomemben dejavnik pri spodbujanju gospodarske rasti, uvajanju delovnih mest in pogosto gonilo gospodarskega napredka.

SID banka z različnimi finančnimi inštrumenti spodbuja projekte, katerih namen je:

  • spodbujanje konkurenčnega podjetništva ter razvoj malih in srednje velikih podjetij,
  • podpora vlaganj v raziskave, razvoj in inovacije, razvoj tehnološkega okolja in tehnologije,
  • realizacija okoljevarstvenih projektov in ravnanja z odpadki,
  • podpora projektom s področja energetike in obnovljivih virov energije,
  • priprava na mednarodne gospodarske posle,
  • izvedba mednarodnih gospodarskih poslov s financiranjem slovenskih izvoznikov ali s financiranjem tujih kupcev slovenskega blaga/storitev in njihovih bank,
  • investicije slovenskih gospodarskih družb v tujini (npr. ustanovitev, nakup podjetja, dokapitalizacija),
  • razvoj internacionalizacije.

Slovenski podjetniški sklad

Slovenski podjetniški sklad je nacionalna finančna institucija, ki zagotavlja ugodna finančna sredstva za investicijska vlaganja in tekoče poslovanje MSP. Vsako leto razpisuje državne pomoči za razvojne investicije za MSP, pri čemer tesno sodeluje z ostalimi domačimi in mednarodnimi finančnimi institucijami kot so poslovne banke, SID banka, Evropski investicijski sklad in Evropsko združenje garancijskih shem.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.