Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Ne dobite kredita na banki | PNC hitri podjetniški krediti

Ne dobite kredita na banki | PNC hitri podjetniški krediti

24.04.2020

Podjetja in samostojni podjetniki potrebujejo za svoje tekoče poslovanje neprestano sveži kapital oz. likvidna sredstva, da lahko tekoče financirajo svoje poslovanje. Ta sredstva v večini pridobivajo iz svojega tekočega poslovanja, če pa ne od tam, pa si uredijo kakšen tuji vir financiranja, v obliki bančnega kredita, ali drugega alternativnega posojila.

Kako lahko pridejo podjetja do kredita, če jih zavrnejo na banki?
Če reče banka podjetju ne, ker ima recimo slabe bilance, negativni kapital, slab poslovni izid, podjetje potem ne more priti do bančnega kredita. Bančni krediti so načeloma večje vsote, od 10.000,00 EUR naprej, sploh če je govora o kakšnem stanovanjskem oz. hipotekarnem kreditu, ki so takoj večji od 100.000,00 EUR, lahko so kakšni hipotekarni investicijski krediti za kakšne proizvodne hale ali kaj podobnega, ki so tudi v več sto tisoč evrov višini, ali celo nad 1.000.000,00 EUR. Podjetja te kredite namenijo v svojo rast oz. povečanje nepremičninskih kapacitet, proizvodnih hal, ali pa nabavo dodatnih večjih proizvodnih strojev ipd.

Kako lahko podjetja pridejo do kakšnih manjših kreditov, če jih zavrnejo na banki?
Manjši krediti, recimo do 1.000,00 pa tam do 10.000,00 morda 20.000,00 EUR lahko podjetja koristijo tudi v obliki bančnega kredita, ampak če ga na banki ne dobijo, potem lahko poiščejo kak alternativni vir, ki ga lahko najdejo preko spleta in ki kima specifiko, da je kratkoročne narave, hitrejši obrat, relativno hitro odobren in hitro nakazan na račun podjetja.

In v katerih primerih je najbolje koristiti alternativni finančni vir oz. kredit za tista podjetja, ki ne dobijo kredita na banki?
• Ne dobite kredita na banki?
• Potrebujete dodatne finančne vire za obratni kapital?
• Imate blokado računa in ne morete nemoteno poslovati?

Preko spleta se lahko tako najde kratkoročne kredite oz. sekundarne finančne vire za mikro in mala podjetja ter samostojne podjetnike, ki so namenjeni predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev,
• premostitev nastale finančne situacije,
• poplačilo dolgov ali blokad itd.

Specifika kratkoročnih podjetniških kreditov je:
(1) Ročnost: max. eno leto oz. 12 mesecev (cena posameznega posojila je oblikovana izključno za obdobje enega leta).
(2) Višina: od 1.000 do max. 20.000 EUR (višji zneski so ekonomsko
neracionalni oz. morajo biti financirani dolgoročno, t.j. s strani banke).
(3) Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov.
(4) Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina – vozila,
stroji ali druga oprema podjetja.
(5) Cena: odvisna od tveganosti posameznega projekta, kvalitete predloga
zavarovanja, bonitete podjetja itd.

KREDITNI VPRAŠALNIK

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.