Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | PNC Naložbe | Krediti in posojila za podjetja ter samostojne podjetnike | Kratkoročni kredit za obratna sredstva | Podjetniški naložbeni center

PNC Naložbe | Krediti in posojila za podjetja ter samostojne podjetnike | Kratkoročni kredit za obratna sredstva | Podjetniški naložbeni center

15.07.2016

Financiranje obratnih sredstev

(Vir: http://mojefinance.finance.si/8812001)

29.10.2014  14:15

Blog Barbare Meža
Po štirih tednih intenzivnega polnjenja in pakiranja se je nabrala kar lepa zaloga Biogette. Zaradi dolgega roka uporabe si lahko privoščimo, da jo naredimo na zalogo – le tako namreč lahko v čim večji meri uporabimo na slovenskih eko kmetijah pridelano zelenjavo. Letos pa je bilo še posebej potrebno izkoristiti jesenski pridelek, kolikor smo ga uspeli dobiti. Zaradi dežja so imeli kmetje namreč izredno slab pridelek. Naš Franc iz Vinice denimo ni uspel ohraniti niti malo pora in pastinaka, vse je zgnilo in splesnelo.

Za proizvodnjo pa je treba nabaviti zelenjavo, sol, kozarce, etikete, kartonske škatle, stroje za predelavo in ostalo opremo, ki jo potrebujemo. Slej ko prej se znajdeš v situaciji, ko začne zmanjkovati sredstev za financiranje proizvodnje. Dokler se namreč ne uvrstimo na več prodajnih polic in povečamo prodane količine, so prilivi premajhni in ne zadostujejo za pokritje vseh stroškov obratnih sredstev.

Ko zmanjka prihrankov

Nekaj časa sem še uspela s preteklimi prihranki pokrivati primanjkljaj, vendar v nedogled to ne bo šlo. Tudi družina in prijatelji lahko pomagajo le do neke mere. S povečanjem obsega proizvodnje bom morala najti rešitev, kako financirati obratna sredstva. Plačilni roki v trgovini so namreč bistveno daljši kot na drugi strani plačilni roki do dobaviteljev. Za malega podjetnika je očitno največji izziv, kako premostiti to vrzel.

Povečanje prodaje bo torej pomenilo še več angažiranih obratnih sredstev, za kar se bom morala slej ko prej zadolžiti. Ponudba mikrokreditov s strani Sberbank je lahko dobrodošla rešitev, čeprav ni ravno poceni.

Problemov je več:

    • Banka zahteva medletne izkaze, ki jih lahko predložimo le za prvo polovico leta 2014. Bi to zadoščalo?
    • Za zavarovanje kredita zahteva hipoteko na nepremičnino in osebno poroštvo lastnikov. Podjetje nepremičnin nima, naj zastavim družinsko hišo?
    • Stroški kredita so precejšnji. Efektivna obrestna mera je precej višja od ponujenih 6%, približno 7,6% upoštevaje vse stroške.
Barbara Meža

Kaj pa alternativne rešitve?

Za malega podjetnika na začetku najbrž ni kaj dosti drugih možnosti, kako naj pridobi finančna sredstva. Če je že za majhen znesek treba predložiti taka zavarovanja, kako mora biti šele za večje investicije v proizvodno opremo. Vendarle, ali obstajajo še kakšne druge rešitve oziroma načini financiranja?

Očitno bo financiranje obratnega kapitala večji problem, kot sem si mislila. In bog ne daj, da postanem preveč uspešna, saj bo problem potem le še večji.

Financiranje obratnih sredstev – SID banka (Nov program)

(Vir: http://www.anaplus.eu/sid-obratna/)

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij

Razpisnik: SID banka
Datum objave: 04.02.2016
Namen: Namen programa je financiranje poslovanja MSP
Vrednost razpisanih sredstev: 41.666.666,67 EUR
Upravičenci: Mikro, mala in srednjevelika podjetja
Višina kredita: 30.000 EUR – 100.000 EUR
Obrestna mera: Pogodbena obrestna mera je sprejemljiva in enaka seštevku referenčne obrestnemere 6-mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka, ki ga določi SID banka glede na oceno kreditne kvalitete kreditojemalca po metodologiji SID banke in ostale parametre določanja zadevnega pribitka**informativna obrestna mera za običajno kakovost zavarovanja znaša 6-mesečni EURIBOR+1,3% p.a.
Ročnost kredita: 2-3 let
Upravičeni stroški: Obratna sredstva (plače, material, trgovsko blago…)
Predmet zavarovanja: Zaloge, terjatve, osnovna sredstva, vrednostni papirji.
Veljavnost programa:
Skrajni rok za odobritev kredita je 31.12.2016.
Rok za oddajo vloge za financiranje se izteče 31.10.2016.
Skrajni rok za črpanje kredita po programu SID banke je 31.12.2016

Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij

Razpisnik: SID banka
Datum objave: 04.02.2016
Namen: Namen programa je financiranje poslovanja MSP
Vrednost razpisanih sredstev:  253.333.333,33 EUR
Upravičenci: Mikro, mala in srednjevelika podjetja
Višina kredita: 100.001 EUR – 1.000.000 EUR
Obrestna mera: Pogodbena obrestna mera je sprejemljiva in enaka seštevku referenčne obrestnemere 6-mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka, ki ga določi SID banka glede na oceno kreditne kvalitete kreditojemalca po metodologiji SID banke in ostale parametre določanja zadevnega pribitka**informativna obrestna mera za običajno kakovost zavarovanja znaša 6-mesečni EURIBOR+1,3% p.a.
Ročnost kredita: 2-3 let
Upravičeni stroški: Obratna sredstva (plače, material, trgovsko blago…)
Predmet zavarovanja: Zaloge, terjatve, osnovna sredstva, vrednostni papirji.
Veljavnost programa:
Skrajni rok za odobritev kredita je 31.12.2016.
Rok za oddajo vloge za financiranje se izteče 31.10.2016.
Skrajni rok za črpanje kredita po programu SID banke je 31.12.2016

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.

Ostale novice