Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Neposredni krediti za mikro in mala podjetja. Podjetniški naložbeni center. Posojila za podjetja, ki ne dobijo denarja na banki

Neposredni krediti za mikro in mala podjetja. Podjetniški naložbeni center. Posojila za podjetja, ki ne dobijo denarja na banki

29.07.2016
 1. Oznaka produkta
  P7 sop/Mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja
 2. Kratek opis produkta
  Produkt predstavlja:

  • ugodni neposredni kredit SPS-a po ugodni pogodbeni obrestni meri
 3. Namen produkta
  Neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) s statusom socialnega podjetja za nemoteno poslovanje in krepitev podjetniške akstivnosti. Namen produkta je socialna aktivacija oseb, ki jih pojmujemo kot ranljive ali depreviligirane skupine na trgu dela oziroma družbe.
 4. Končni prejemniki
  • mikro, mala in srednje velika podjetja s statusom socialnega podjetja v skladu z 8. členom Zakona o socialnem podjetništvu
 5. Ugodnosti za končne prejemnike
  Neposredni krediti SPS-a so za prejemnike ugodnejši zaradi:

  • nižje obrestne mere (od 2 % do 5 %)
  • nižje zavarovalne zahteve,
  • ročnosti kredita do 5 let,
  • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov do 6 mesecev,
  • stroški kredita se ne zaračunavajo…
 6. Upravičeni stroški
  Upravičeni stroški so:

  • stroški oseb, zaposlenih na projektu (stroški plač in druga povračila strošov dela za osebe, zaposlene na projektu)
  • stroški storitev (stroški organizacije in izvedbe dogodkov, seminarjev ter delavnic ter drugih zunanjh storitev, neposredno vezanih na projekt
  • stroški opreme (stroški nakupa strojev, opreme in pohištva, ki ne smejo presegati 15 % celotnih upravičenih stroškov)
  • stroški amortizacije

  Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni posameznega razpisa.

 7. Merila za ocenjevanje prijavljenih projektov
  Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so skladne z namenom javnega razpisa, oceni komisija za dodelitev sredstev na osnovi kvalitativne in/ali kvantitativne ocene. Na podlagi te ocene vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje.
  Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi SPS-a v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalne ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. Uprava SPS-a sprejme končno odločitev s sklepom o odobritivi oziroma sklepom o nedobritvi vloge. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
 1. Oznaka produkta
  P7/Mikrokrediti za mikro in mala podjetja
 2. Kratek opis produkta
  Produkt predstavlja:

  • ugodni neposredni kredit SPS-a po ugodni pogodbeni obrestni meri.

  Produkt se potencialno lahko kombinira tudi z ostalimi oblikami spodbud (npr. spodbude za posebne ciljne skupine mladih podjetij ali ostalimi produkti).

 3. Namen produkta
  Namen produkta je omogočiti podjetjem ali specifičnim ciljnim skupinam podjetij mlajšim od 5 let, ki v Sloveniji predstavljajo določeno tržno vrzel, dostop do ugodnih virov financiranja (podjetja, ki imajo sedež podjetja ali obrata oz. opravljajo dejavnost na določenem problemskem območju; podjetja opredeljena po sektorjih oz. dejavnostih, fazi razvoja,….).

  Produkt je namenjen podjetjem ali specifičnim ciljnim skupinam podjetij za:

  • lažji dostop do ugodnih virov financiranja,
  • financiranje zagona podjetij,
  • financiranje rasti in razvoja podjetij, investicij in tekočega poslovanja.
 4. Končni prejemniki
  • mikro, mala in srednje velika podjetja oz. specifične ciljne skupine podjetij, ki bodo opredeljene v posameznem javnem razpisu in so mlajše od 5 let.
 5. Ugodnosti za končne prejemnike
  Neposredni krediti SPS-a so za prejemnike ugodnejši zaradi:

  • nižje obrestne mere,
  • nižje zavarovalne zahteve,
  • ročnosti kredita in
  • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov…
 6. Upravičeni stroški
  Upravičeni stroški so:

  • stroški materialnih investicij,
  • stroški nematerialnih investicij,
  • stroški financiranja obratnih sredstev.

  Podrobneje so upravičeni stroški definirani na ravni posameznega razpisa.

 7. Merila za ocenjevanje prijavljenih projektov
  Vse formalno popolne vloge, ki izpolnjujejo pogoje za kandidiranje in so skladne z namenom javnega razpisa, oceni komisija za dodelitev sredstev na osnovi kvalitativne in/ali kvantitativne ocene. Na podlagi te ocene vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje.
  Komisija za dodelitev sredstev poda predlog Upravi SPS-a v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalne ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. Uprava SPS-a sprejme končno odločitev s sklepom o odobritivi oziroma sklepom o nedobritvi vloge. Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.

Ostale novice