Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Nepovratna sredstva za podjetja

Nepovratna sredstva za podjetja

31.08.2023

Članek podrobno razlaga koncept nepovratnih sredstev za podjetja, ki predstavljajo pomemben vir financiranja za podjetja, saj omogočajo pridobitev sredstev brez obveznosti vračila. Programi subvencij za podjetja, ki jih vodijo donatorji, kot so zvezne in državne vlade, korporacije, fundacije ter skladi, imajo različne cilje, kot so spodbujanje specifičnih vrst podjetij, razvojne dejavnosti ali podpora manj zastopanim skupnostim v poslovnem svetu. V primerjavi z drugimi oblikami financiranja, kot so poslovna posojila, se bistveno razlikujejo po tem, da jih ni treba vrniti. Podjetja, ki uspešno pridobijo nepovratna sredstva, jih lahko uporabijo za izvajanje svojih načrtov, pri čemer pa morajo poročati o tem, kako so sredstva uporabila. Te sredstva so pogosto namenjena doseganju specifičnih ciljev, kot so spodbujanje raziskovalnih in razvojnih dejavnosti, podpora tehnološko naprednim podjetjem ali spodbujanje podjetij, ki so v lasti žensk ali manjšin. Proces pridobivanja nepovratnih sredstev vključuje več korakov. Najprej je treba identificirati ustrezne subvencije in preveriti upravičenost podjetja do njih. Celoten postopek za pridobitev nepovratnih sredstev vključuje iskanje primernih virov, preverjanje upravičenosti, registracijo, pripravo vloge in spremljanje postopka. Nepovratna sredstva predstavljajo dragoceno možnost za podjetja, da pridobijo dodatno finančno podporo za svoje poslovne cilje in razvoj. Podjetja, ki uspešno pridobijo nepovratna sredstva, jih lahko uporabijo za izvajanje svojih načrtov, pri čemer pa morajo poročati o tem, kako so sredstva uporabila. Te sredstva so pogosto namenjena doseganju specifičnih ciljev, kot so spodbujanje raziskovalnih in razvojnih dejavnosti, podpora tehnološko naprednim podjetjem ali spodbujanje podjetij, ki so v lasti žensk ali manjšin. Proces pridobivanja nepovratnih sredstev vključuje več korakov. Najprej je treba identificirati ustrezne subvencije in preveriti upravičenost podjetja do njih. Registracija je običajno potrebna pred oddajo vloge, ki vključuje dobro razvit poslovni načrt in proračun, ter utemeljitev, zakaj podjetje potrebuje ta sredstva in kako jih namerava uporabiti. Prednosti uporabe nepovratnih sredstev so mnoge. Poleg odsotnosti potrebe po vračilu omogočajo tudi podporo manj zastopanim skupnostim, kot so ženske, manjšine in veterani, ter kapitalsko intenzivnim podjetjem, ki morda v začetku ne generirajo dobička. Kljub temu pa so lahko tudi manj prilagodljiva glede uporabe, saj jih je treba pogosto porabiti za določen namen, ter znesek sredstev, ki jih podjetje prejme, je lahko manjši od zneska, ki bi ga lahko dobilo s poslovnim posojilom. Celoten postopek za pridobitev nepovratnih sredstev vključuje iskanje primernih virov, preverjanje upravičenosti, registracijo, pripravo vloge in spremljanje postopka. Nepovratna sredstva predstavljajo dragoceno možnost za podjetja, da pridobijo dodatno finančno podporo za svoje poslovne cilje in razvoj.

NEPOVRATNA SREDSTVA ZA PODJETJA

Programe subvencij za podjetja vodijo donatorji, vključno z zveznimi in državnimi vladami, da bi podprli podjetja. Podjetja lahko zaprosijo za nepovratna sredstva vlade, korporacije, fundacije ali sklade, in če so uspešna, prejmejo določen znesek denarja.


Bistvena razlika med nepovratnimi sredstvi za podjetja in številnimi drugimi vrstami financiranja podjetij, vključno s poslovnimi posojili, je v tem, da nepovratnih sredstev ni treba vrniti. Če podjetje prejme donacijo, bo moralo donatorju poročati o tem, kako je donacijo porabilo ali kako je podprlo poslovanje, vendar lahko denar obdrži.

Večina nepovratnih sredstev za podjetja je namenjena doseganju določenega namena. Lahko gre za spodbujanje določene vrste podjetij ali posebne vrste poslovne dejavnosti ali za podporo ljudem iz skupnosti, ki so v poslovnem svetu premalo zastopane. Na primer, na voljo je vrsta nepovratnih sredstev za raziskovalna in razvojna podjetja, podjetja, ki delujejo na visoko tehničnih področjih, ali podjetja, ki so v lasti žensk ali manjšin in jih te vodijo. 234

To pomeni, da se lahko “povprečno” podjetje težko kvalificira za nepovratna sredstva za podjetja. Tudi če vaše podjetje izpolnjuje pogoje, so subvencije za podjetja pogosto zelo konkurenčne, zato je lahko precej težko dobiti sredstva.

Kako delujejo nepovratna sredstva za podjetja


Na splošno so za pridobitev nepovratnih sredstev za podjetja potrebni naslednji koraki:

 • Lastnik podjetja ali zaposleni ugotovi, do katere subvencije je njegovo podjetje upravičeno, in zanjo odda vlogo.
 • Organizacija donatorica oceni vlogo in odloči, ali je prosilec upravičen do donacije.
  Če je vloga uspešna, donator podjetju izplača donacijo.
 • Podjetje mora ta sredstva pogosto uporabiti za določen namen, vendar mu jih ni treba vrniti donatorju.
 • Organizacija donatorica običajno od podjetja zahteva, da poroča o tem, kako je porabilo donacijo

Obstaja veliko različnih vrst nepovratnih sredstev za podjetja. Nekatere upravljajo zvezne ali državne vlade, nekatere so usmerjene v podporo določenim vrstam lastnikov podjetij, nekatere pa v podjetja, ki delujejo na določenem področju ali geografski lokaciji.

Državne subvencije za podjetja


Državne subvencije za podjetja ponujajo tri ravni oblasti: zvezna, državna in lokalna.

Večino zveznih programov nepovratnih sredstev za podjetja upravljajo agencije zvezne vlade (na primer ministrstvo za kmetijstvo) in so namenjeni doseganju posebnih ciljev agencije. 6 To so običajno največja nepovratna sredstva, do katerih so podjetja lahko upravičena, vendar so tudi najbolj konkurenčna.

Državna in lokalna nepovratna sredstva za podjetja so običajno manjša od zveznih nepovratnih sredstev, vendar jih je običajno lažje pridobiti, saj so manj konkurenčna. Včasih državne vlade upravljajo zvezna nepovratna sredstva za podjetja in prilagodijo postopek dodeljevanja nepovratnih sredstev lokalnim prednostnim nalogam ali ciljem.
Dotacije za manjšine, veterane in ženske

Na voljo je tudi veliko nepovratnih sredstev za podjetja, ki so namenjena določenim vrstam lastnikov podjetij. Ti vključujejo:

Nepovratna sredstva za veterane. Zvezna vlada občasno ponuja nepovratna sredstva za lastnike podjetij, ki so veterani. Vendar ti programi niso na voljo stalno, saj se ne izvajajo neprekinjeno. Veterani lahko pri Ministrstvu za veteranske zadeve ZDA (VA) za financiranje podjetja dobijo dostop do ugodnejših poslovnih posojil.


Dotacije za ženske. Če je vaše podjetje v ženski lasti ali ga vodijo ženske, imate morda dostop do številnih vladnih in zasebnih nepovratnih sredstev. Zvezna vlada ponuja nepovratna sredstva za podporo tovrstnim dejavnostim, prav tako pa tudi številne zasebne fundacije, dobrodelne organizacije in korporacije.


Dotacije za manjšine. Podobno tudi zvezna agencija Minority Business Development Agency podpira podjetja, ki jih vodijo črnci in manjšine ali so v njihovi lasti, pri dostopu do nepovratnih sredstev in naložbenih priložnosti. 7 Finančno podporo zagotavljajo tudi številne lokalne in mestne fundacije.

Prednosti in slabosti nepovratnih sredstev za podjetja

Če vaše podjetje izpolnjuje pogoje za pridobitev nepovratnih sredstev za podjetja, je skoraj vedno smiselno zaprositi zanjo. Vendar imajo nepovratna sredstva za podjetja v primerjavi z drugimi oblikami poslovnega financiranja prednosti in slabosti.

Prednosti

 • Glavna prednost nepovratnih sredstev za podjetja (v primerjavi s poslovnim posojilom) je, da vam jih ni treba vrniti. Vloga za nepovratna sredstva za podjetja tudi ne vpliva na vašo možnost, da zaprosite za druge oblike financiranja, zato lahko hkrati prejmete nepovratna sredstva in vzamete poslovno posojilo.
 • Podjetjem, ki jih vodijo ženske ali manjšine, so lahko v pomoč nepovratna sredstva za podjetja. Obe skupini se soočata s strukturnimi ovirami pri dostopu do drugih oblik poslovnega financiranja, vključno s posojili, zato so nepovratna sredstva pogosto ključnega pomena za njun nadaljnji uspeh.
 • Podjetniške subvencije so koristne tudi za kapitalsko intenzivna podjetja, ki v kratkem ne pričakujejo dobička. Podjetja, ki se osredotočajo na razvoj novih tehnologij, se bodo na primer morda morala zanašati na nepovratna sredstva za obdobje, ki je potrebno za uvedbo dobičkonosnega izdelka na trg

Slabosti

 • V primerjavi s poslovnimi posojili so lahko nepovratna sredstva za podjetja precej neprilagodljiva. Večina donatorjev od podjetij zahteva, da donacijo porabijo na določen način in potrdijo, da so jo porabila. Če se spremenijo vaše poslovne prednostne naloge ali tržni pogoji, to lahko pomeni, da ne boste mogli uporabiti nepovratnih sredstev.
 • Znesek denarja, ki ga zagotavlja nepovratna sredstva za podjetja, je običajno manjši od običajnega poslovnega posojila. To velja zlasti za nepovratna sredstva za podjetja, ki jih dodeljujejo lokalne vlade ali zasebne fundacije.

Zahteve za nepovratna sredstva za podjetja


Obstaja veliko različnih vrst nepovratnih sredstev za podjetja, vsaka je usmerjena v drugačen cilj in ima svoje posebne zahteve. Zato je težko navesti “povprečne” zahteve za nepovratna sredstva za podjetja in opozoriti, da je treba vloge za nepovratna sredstva pozorno prebrati.


V večini vlog za nepovratna sredstva za podjetja pa je treba:

 • Dobro razvit poslovni načrt. V njem je treba opisati trenutno stanje vašega podjetja, dokazati, da je stabilno in dobro vodeno, ter opisati vaše cilje za prihodnost.
 • Okvirni proračun. V večini vlog za nepovratna sredstva morate opisati svoj trenutni poslovni proračun in navesti, kako se bo vanj vključila nepovratna sredstva za podjetja, za katera se potegujete.
 • Utemeljitev za dodelitev sredstev. Med postopkom prijave vas bo večina donatorjev prosila, da pojasnite, zakaj potrebujete donacijo, za katero se potegujete, in kako bo ta podprla ali razvila vaše podjetje.

Vloga za nepovratna sredstva za podjetja ima na splošno pet korakov.


1. Poiščite nepovratna sredstva

Za nepovratna sredstva zvezne vlade je na voljo osrednja zbirka podatkov: grants. gov. Na tem spletnem mestu lahko poiščete zvezno subvencijo na podlagi številnih meril.
Za državne in lokalne subvencije ni primerljivega sistema. Za iskanje teh nepovratnih sredstev morate poiskati spletna mesta državnih in lokalnih oblasti. Nekatere države pa ponujajo storitve svetovanja za podjetja, ki vas lahko usmerijo v pravo smer. Prav tako ni osrednje zbirke podatkov o subvencijah za podjetja, ki jih ponujajo korporacije, dobrodelne organizacije ali fundacije. Te štipendije so običajno objavljene in oglaševane na spletnih straneh podjetij, dobrodelnih organizacij ali fundacij, ki jih ponujajo, zato jih boste morali poiskati. Ker je veliko teh nepovratnih sredstev osredotočenih na določeno panogo, lahko na spletu poiščete nepovratna sredstva, ki se ponujajo v vaši panogi. Iščete lahko na primer “subvencije za proizvodna podjetja” ali “subvencije za tehnološka podjetja”

2. Preverite svojo upravičenost

Ko najdete primerno subvencijo, morate skrbno preveriti, ali je vaše podjetje upravičeno do nje. Večina nepovratnih sredstev ima zelo specifične zahteve glede upravičenosti, zato ne želite izgubljati časa s prijavo za nepovratna sredstva, do katerih vaše podjetje ne bo upravičeno. Veliko nepovratnih sredstev je na primer na voljo le za podjetja, ki delujejo že določeno število let ali katerih letni promet ne presega določenega zneska v dolarjih. Pred začetkom prijave preberite smernice za upravičenost do nepovratnih sredstev in, če je mogoče, se obrnite na organizacijo donatorico, da preverite, ali ste upravičeni do nepovratnih sredstev.

3. Registracija

Veliko spletnih mest za subvencije in nepovratna sredstva zahtevajo registracijo, zato morate pred prošnjo za sredstva to tudi narediti.

4. Uporaba

Običajno lahko za poslovno subvencijo zaprosite prek spleta, čeprav nekateri donatorji še vedno zahtevajo obrazec v papirni obliki. V vsakem primeru pa je v dokumentaciji vloge za donacijo navedeno, kako morate izpolniti obrazce in kakšno dodatno dokumentacijo morate predložiti.

5. Spremljanje vloge

Če se prijavljate za zvezno donacijo, lahko na spletnem mestu grants. gov spremljate napredek svoje vloge in preverite odločitev, ko bo čas za to.  Pri drugih vrstah donacij je pogosto treba poklicati organizacijo donatorico ali ji poslati elektronsko sporočilo, da bi dobili najnovejše informacije o svoji vlogi.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.