Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Podjetniški sklad z novimi razpisi za mala in srednja podjetja. PNC Naložbe, krediti in posojila za samostojne podjetnike

Podjetniški sklad z novimi razpisi za mala in srednja podjetja. PNC Naložbe, krediti in posojila za samostojne podjetnike

15.09.2016

Podjetniški sklad z novimi razpisi za mala in srednja podjetja

Vir: http://www.podjetniski-portal.si/e-publikacije/24381-Podjetniski-sklad-z-novimi-razpisi-za-mala-in-srednja-podjetja/

Številka 11-2015 | Področje: Priložnosti doma

Vir in informacije: STA, 13. 3. 2015, http://www.sta.si/

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS (Št. 17, Datum: 13. 3. 2015) objavil pet razpisov za povratne in nepovratne vire financiranja v skupni višini 88,8 milijona evrov, ki bodo prispevali k zagonu gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest. Na voljo so garancije s subvencijo obrestne mere ter spodbude za zagon inovativnih podjetij in zagon podjetij na problemskih območjih.

Največji delež odobrenih sredstev s strani sklada bodo tudi letos predstavljale garancije s subvencijo obrestne mere za klasične projekte in tehnološko inovativne projekte. Vrednost razpisa je 85,1 milijona evrov, razpis pa je namenjen tako mladim kot tudi starejšim podjetjem.

Sklad je v Uradnem listu objavil razpisa garancij za bančne kredite za tehnološko inovativne projekte ter garancije za klasične bančne kredite. S tovrstnimi garancijami podjetja hitreje pridobijo bančni kredit, saj se znižajo zahteve po zavarovanju kredita s strani banke, za banko pa se zmanjša tudi stopnja tveganja, saj sklad zagotovi delno zavarovanje kredita. Hkrati taki krediti predstavljajo za podjetje tudi cenejši bančni vir, saj je obrestna mera subvencionirana.

S še enim razpisom pa je podjetniški sklad ponudil spodbude za zagon inovativnih podjetij. Tem je na voljo do 12.000 evrov, pri čemer bodo imela izbrana podjetja prihodnje leto predvidoma možnost pridobiti še dodatnih 42.000 evrov zagonskih spodbud v dveh zaporednih tranšah.

Podjetniški sklad bo na tokratnem razpisu ponudil za skupaj 480.000 evrov spodbud, za katere lahko kandidirajo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi.

Do sredstev so upravičena podjetja, ki so se registrirala med 1. januarjem lanskega leta in najpozneje do 28. februarja letos, kar pomeni, da razpis namenjen start up podjetjem za sofinanciranje ustanovitve in zagona inovativnega in tehnološko naravnanega podjetja ter za hitrejši razvoj novih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme.

Ob tem pa je pogoj za kandidaturo udeležba v okviru predselekcijskega postopka tekmovanja Start:up Slovenija 2015, s katero lahko podjetje pridobi dodatne točke. Podjetja bodo poleg finančnih sredstev deležna tudi vsebinske podpore v obliki različnih mentorskih programov in usposabljanj.

Še dodaten skoraj milijon in pol evrov pa sklad ponuja na razpisu zagon podjetij na problemskih območjih z visoko stopnjo brezposelnosti, s katerim lahko posamezno podjetje pridobi do 20.000 evrov nepovratnih sredstev.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, pa tudi samostojni podjetniki, zadruge ali zavodi ter socialna podjetja, ki so se preoblikovala po zakonu o socialnem podjetništvu. Podjetja morajo imeti sedež na območjih občin pomurske regije in Pokolplja ter območjih občine Maribor s širšo okolico ali občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Sklad bo letos tako malim in srednje velikim podjetjem skupaj namenil okoli 102 milijona evrov ugodnih finančnih spodbud, kar naj bi zadostovalo za okrepitev okoli 750 podjetij. Posebej za krepitev okoli 350 mladih podjetij je od omenjene vsote namenjenih 36 milijonov evrov.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.