Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Posoja denarja, financiranje poslovanja in kreditiranje mikro, malih podjetij ter samostojnih podjetnikov. PNC Naložbe :: Krediti Stanovanjski kredit Gotovinski kredit Hitri kredit Hiperkalni kredit Depozit

Posoja denarja, financiranje poslovanja in kreditiranje mikro, malih podjetij ter samostojnih podjetnikov. PNC Naložbe :: Krediti Stanovanjski kredit Gotovinski kredit Hitri kredit Hiperkalni kredit Depozit

25.09.2016

Vir: http://stanovanjski-krediti.weebly.com/

Prednosti hipotekarnega kredita

Kot rečeno, je hipoteka eden od načinov zavarovanja kredita, hkrati pa edini način, če želimo kredit, ki je višji od 40.000 EUR. To je namreč zgornja meja, nad katero večina bank več ne sprejme porokov oz. zavarovanja preko zavarovalnice kot edinega jamstva. A kljub temu, da ima hipoteka pri večini ljudi precej negativen prizvok, je po mojem mnenju morda celo najbolj ustrezna oblika zavarovanja. V nasprotju z zavarovalniškim kreditom je namreč dokaj poceni, poroštvo pa je za marsikoga težko dobiti, hkrati pa je breme dolžnosti do poroka velikokrat težje kot breme hipoteke.

Druga velika prednost, ki jo hipotekarni krediti imajo, je daljša doba odplačevanja. S hipotekarnim kreditom namreč lahko najamete kredit do 30 let, medtem ko je kredit, zavarovan pri zavarovalnici, možno najeti le za 15 let, kar pa je za marsikoga prekratka doba za visoko vsoto.

Hipotekarni kredit lahko najame več ljudi skupaj, s tem da večina bank postavlja pogoj, da med njimi obstaja sorodstvena vez oziroma da so solastniki nepremičnine, ki jo gradijo ali kupujejo.

Hipotekarni stanovanjski krediti tudi dopuščajo večjo obremenitev plač. Medtem ko zavarovalnice postavijo strogo mejo odstotka obremenitve plače glede na njeno višino, je pri hipotekarnih kreditih pogajanje bolj fleksibilno in je v končni fazi pomembno samo to, da vam po plačani anuiteti od plače ostane le višina trenutne slovenske minimalne plače.

Pot do stanovanjskega kredita

Pot do stanovanja danes ni lahka, predvsem je krivec za to naraščajoči trend cen stanovanj. Stanovanjski krediti so zato priložnost, ki lahko skrajša težko pot do stanovanja, ki si ga močno želimo. Seveda pa obstaja nek osnovni pogoj, ki ga moramo izpolniti, da bi stanovanjski kredit sploh lahko pridobili, to je redni dohodek. Za redni dohodek, ki je potreben ob sklepanju pogodb za stanovanjski kredit, se smatrata plača redno zaposlenih oseb ali pa pokojnina brezposelnih. Redni dohodek je za kreditodajalca, ki je po navadi finančna institucija, prva oblika zavarovanja stanovanjskega kredita. Poleg tega se velikokrat stanovanjski krediti zavarujejo tudi z zastavo samo nepremičnine, kredit pa se nato odplačuje neko daljše obdobje (10, 20 lahko pa tudi več kot 20 let). Seveda je vsa poanta tega, da sklenemostanovanjski kredit ta, da lahko od dneva nakupa stanovanja in v času, ko finančni instituciji, ki je stanovanjski kredit odobrila, plačujemo anuitete, v tem stanovanju tudi živimo. Preden sklenemo stanovanjski kredit je smiselno obiskati čim večje število finančnih institucij, saj so pogoji odobritve kredita lahko zelo različni. Skozi različne ponudbe in razgovore z različnimi kreditodajalci si lahko izpogajamo boljše kreditne pogoje, kot če bi stanovanjski kredit najeli že pri prvem kreditodajalcu. Zavedati se moramo, da so stanovanjski krediti obveznost, ki nas bo bremenila daljše obdobje. Zato je smiselno porabiti dovolj časa za iskanje najbolj ugodne rešitve.stanovanjski krediti lahko prinašajo tudi razne skrite stroške, ki se jih v izhodišču niti ne zavedamo. Takšne pasti so lahko različne provizije in členi iz drobnega tiska. Zato moramo ob sklenitvi pogodbe s katero sklepamo stanovanjski kredit podrobno prebrati vse člene pogodbe, preden jo podpišemo.

Reševanje stanovanjskega problema s stanovanjskim kreditom

V zadnjih dveh desetletjih so cene nepremičnin v vseh večjih slovenskih mestih in nekaterih cenjenih lokacijah močno rastle. Stanovanjski krediti so namenjeni predvsem temu, da bi nam rast cen nepremičnin ne preprečila nakupa ali izgradnje stanovanj oziroma hiš. Trend gibanja cen zlasti v mestnih središčih, kjer prostora za izgradnjo novih stanovanjskih kapacitet ni več na razpolago, izrazito raste. Ponudba stanovanj in hiš na takšnih lokacijah v prihodnosti skorajda gotovo ne bo rastla, zato odlašanje z nakupom ni ravno smiselno. Stanovanjski kredit lahko reši zagato, ki ji v tem primeru nastala. Poglejmo si, katere najbolj osnovne značilnosti imajo stanovanjski krediti. Ena izmed najpogostejših zmot na katere naletimo, je ta, da so številni ljudje zmotno prepričani, da se stanovanjski kredit uporablja le za nakup stanovanja ali hiše. Vendar pa je to le ena izmed možnosti namenske rabe stanovanjskega kredita. Stanovanjski krediti se uporabljajo tudi za gradnjo nove hiše, možno pa jih je pridobiti tudi za namen prenove starega oziroma starejšega stanovanja ali stanovanjske hiše. V bistvu se stanovanjski krediti lahko uporabi za skorajda katerikoli način, s katerim posamezniki rešujejo svoje stanovanjske probleme in vprašanja. Tako nam stanovanjski krediti lahko služijo za kritje prispevkov pri skupni gradnji stanovanjskega poslopja, ali pa z njimi tudi kupimo zazidljivo zemljišče. Številni posamezniki pa se znajdejo tudi v položaju, ko svoj stanovanjski problem lahko rešijo z odkupom dednih deležev od stanovanja, ki so ga podedovali z ostalimi dediči. Vidimo lahko, da so stanovanjski kreditiizjemno fleksibilna rešitev za reševanje stanovanjskih problemov in da nikakor niso vezani le na nakup stanovanja, ampak segajo precej širše od tega.

Prednosti hipotekarnih kreditov

Osnovna prednost, ki jo hipotekarni krediti ponujajo, je možnost daljše dobe odplačevanja. Tako gotovinski, kot hipotekarni kredit lahko pri večini bank odplačujemo do 30 let, pod pogojem, da nam starost to dopušča.
Hipotekani kredit je lahko tudi bolj ugoden, v smislu nižje obrestne mere, hkrati pa se nemalokrat izkaže, da je vpis hipoteke cenejši od zavarovanja kredita pri zavarovalnici. Obrestna mera bo nižja predvsem v primerih, ko banka oceni, da je kredit zelo dobro zavarovan. To pomeni, da najamete sorazmerno nizek kredit glede na vrednost nepremičnine s katero ga zavarujete.

Stanovanjski hipotekarni kredit

Pri stanovanjskih hipotekarnih kreditih gre za namensko financiranje, denar pa morate porabiti za nakup ali gradnjo nepremičnine, ali pa za poplačilo deleža ob ločitvi ter dedovanju. Višina kredita, ki ga lahko najamete je odvisen tako od vašega neto dohodka, kot tudi od vrednosti nepremičnine, ki bo služila za vpis hipoteke. Banke namreč ne ponujajo kredita v enaki višini, kot znaša vrednost nepremičnine, ampak ga za določen odstotek (vsaj 20 %) znižajo. To pomeni, da lahko s hišo vredno 100.000 EUR dobite največ 80.000 EUR kredita. Najlažje je sicer zavarovati kredit za nakup nepremičnine, saj ga lahko zavarujemo kar s hipoteko na pravkar kupljeno stanovanje ali hišo. Ampak kot že rečeno, morate imeti vsaj 20 % lastnih sredstev.

Gotovinski hipotekarni kredit

Gotovinski hipotekarni kredit je nenamenski kredit in banke ne bo zanimalo, kako boste sredstva porabili. Od stanovanjskega se razlikuje tudi po višji obrestni meri, ravno tako pa bo najvišja višina kredita zgolj 70 % vrednosti hiše ali manj. Banke so namreč ocenile, da gre pri tovrstnih poslih za povečano tveganje in so ustrezno reagirale.

Prednosti hipotekarnega kredita

Kot rečeno, je hipoteka eden od načinov zavarovanja kredita, hkrati pa edini način, če želimo kredit, ki je višji od 40.000 EUR. To je namreč zgornja meja, nad katero večina bank več ne sprejme porokov oz. zavarovanja preko zavarovalnice kot edinega jamstva. A kljub temu, da ima hipoteka pri večini ljudi precej negativen prizvok, je po mojem mnenju morda celo najbolj ustrezna oblika zavarovanja. V nasprotju z zavarovalniškim kreditom je namreč dokaj poceni, poroštvo pa je za marsikoga težko dobiti, hkrati pa je breme dolžnosti do poroka velikokrat težje kot breme hipoteke.

Druga velika prednost, ki jo hipotekarni krediti imajo, je daljša doba odplačevanja. S hipotekarnim kreditom namreč lahko najamete kredit do 30 let, medtem ko je kredit, zavarovan pri zavarovalnici, možno najeti le za 15 let, kar pa je za marsikoga prekratka doba za visoko vsoto.

Hipotekarni kredit lahko najame več ljudi skupaj, s tem da večina bank postavlja pogoj, da med njimi obstaja sorodstvena vez oziroma da so solastniki nepremičnine, ki jo gradijo ali kupujejo.

Hipotekarni stanovanjski krediti tudi dopuščajo večjo obremenitev plač. Medtem ko zavarovalnice postavijo strogo mejo odstotka obremenitve plače glede na njeno višino, je pri hipotekarnih kreditih pogajanje bolj fleksibilno in je v končni fazi pomembno samo to, da vam po plačani anuiteti od plače ostane le višina trenutne slovenske minimalne plače.

Izhod v finančni stiski je gotovinski kredit

GOTOVINSKI KREDIT

Za gotovinski kredit lahko pri izbrani banki lahko zaprosijo vsi polnoletni državljani , ki pa morajo prejemati plačo ali pokojnino. Pravico do gotovinskega kredita pa imajo tudi tujci, ki so zaposleni v kateremkoli podjetju znotraj Evropske unije. Pogoj za pridobitev gotovinskega kredita je običajno zgolj ta, da prejemajo redne dohodke na račun, odprt pri banki, pri kateri nameravajo zaprositi za gotovinski kredit.

Znesek gotovinskega kredita je odvisen od različnih faktorjev, v prvi vrsti predvsem od vaše kreditne sposobnosti in načina zavarovanja Tudi sama sklenitev najema gotovinskega kredita prinaša določene stroške, ki jih mora kriti prosilec. Ti stroški se pri različnih bankah razlikujejo, kar velja tudi za obrestno mero pri odplačevanju gotovinskega kredita. Običajno lahko izbirate med fiksno in spremenljivo obrestno mero. Odplačilna doba gotovinskega kredita niha od nekaj mesecev, pa tudi do nekaj let. Različnih variacij gotovinskega kredita je torej ogromno – na ta način lahko resnično najdete racionalno možnost, ki vam najbolj ustreza in ki vam bo pomagala rešiti trenutno finančno nevšečnost.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.