Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | NE NAJDETE POSLUHA NA BANKI? ŽELITE NEMOTENO RAST IN RAZVIJATI SVOJE POSLOVANJE. PODJETJE PNC NALOŽBE d.o.o., k.d. NUDI SEKUNDARNE FINANČNE VIRE ZA VAŠE PODJETJE, ČE NE DOBITE NA BANKI KREDITA ALI POSOJILA

NE NAJDETE POSLUHA NA BANKI? ŽELITE NEMOTENO RAST IN RAZVIJATI SVOJE POSLOVANJE. PODJETJE PNC NALOŽBE d.o.o., k.d. NUDI SEKUNDARNE FINANČNE VIRE ZA VAŠE PODJETJE, ČE NE DOBITE NA BANKI KREDITA ALI POSOJILA

13.11.2015

Finančni viri za podjetja in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje ter ne dobijo kredita, posojila, denarja na banki.

 

——————————————————————————————–

Kontaktni podatki

Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.

»Moč upravljanja prihodnosti«

 

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni finančni viri za pravne osebe

in samostojne podjetnike

 

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

 

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor

W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304

——————————————————————————————–

 

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. financira rast in razvoj predvsem mikro in malih slovenskih podjetij, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oziroma postavkami. Financira se izključno podjetja, ki na trgu že poslujejo in ustvarjajo promet. Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. na trgu predstavlja sekundarni dolžniški finančni vir oz. način financiranja. Iz tega razloga podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami. To pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

 

NE NAJDETE POSLUHA NA BANKI? ŽELITE NEMOTENO RAST IN RAZVIJATI SVOJE POSLOVANJE. PODJETJE PNC NALOŽBE d.o.o., k.d. NUDI SEKUNDARNE FINANČNE VIRE ZA VAŠE PODJETJE, ČE NE DOBITE NA BANKI KREDITA ALI POSOJILA

NE NAJDETE POSLUHA NA BANKI? ŽELITE NEMOTENO RAST IN RAZVIJATI SVOJE POSLOVANJE. PODJETJE PNC NALOŽBE d.o.o., k.d. NUDI SEKUNDARNE FINANČNE VIRE ZA VAŠE PODJETJE, ČE NE DOBITE NA BANKI KREDITA ALI POSOJILA

CENIK IN OBRESTNE MERE

NAMENSKI HIPOTEKARNI KREDIT ZA FIZIČNE OSEBE
NAMENSKI HIPOTEKARNI KREDIT ZA PRAVNE OSEBE
DIBA
Fizične osebe
Pravne osebe in samostojni podjetniki
Stroški storitev – varčevalni  račun (Diba)
Stroški storitev – Diba Klasik (običajni račun)
Stroški storitev – Diba mali paket (paketni račun)
Stroški storitev – Diba srednji paket (paketni račun)
Stroški storitev – Diba veliki paket (paketni račun)

NAMENSKI HIPOTEKARNI KREDIT ZA FIZIČNE OSEBE

Doba financiranja

Obrestna mera *

Nad 3 do 60 mesecev

6 mesečni Euribor + pribitek banke 2,70% do 4,00%

Nad 60 do 120 mesecev

6 mesečni Euribor + pribitek banke 2,70% do 4,00%

Nad 120 do 180 mesecev

6 mesečni Euribor + pribitek banke 2,70% do 4,00%

Nad 180 do 240 mesecev

6 mesečni Euribor + pribitek banke 2,70% do 4,00%

* minimalni znesek odobrenega kredita je 15.000,00 EUR
* 6 mesečni Euribor se prilagaja štirikrat letno, in sicer 1.1., 1.4, 1.7. in 1.10. v letu
* obrestna mera se prilagaja glede na boniteto stranke

Stroški povezani z namenskim hipotekarnim kreditom so:

odobritev kredita

1,00% – 2,00% od kreditnega zneska

vodenje kredita

5,00 EUR / p.m. oz. 15,00 EUR / p.q.

vodenje kredita v valuti CHF

7,00 CHF / p.m. oz. 21,00 CHF / p.q.

vpogled v SISbon

12,00 EUR / osebo

potrdilo o plačanih obrestih in glavnici

10,00 EUR / p.a

sprememba kreditne valute

400,00 EUR

izbisna pobotnica

90,00 EUR

cenitev nepremičnine (fizične osebe)

50,00 EUR / na vsake 3 leta

zemljiško knjižni izpisek

5,00 EUR / p.a.

1. opomin

v višini obračunanih zamudnih obresti, a ne več kot dejanski strošek

2. opomin

v višini obračunanih zamudnih obresti, a ne več kot dejanski strošek

3. opomin

v višini obračunanih zamudnih obresti, a ne več kot dejanski strošek

vsak nadaljni opomin

v višini obračunanih zamudnih obresti, a ne več kot dejanski strošek

odlog ali podaljšanje kredita

max. 2,00% od odprtega kreditnega zneska
min. 100,00 EUR

nov plačilni sporazum / dogovor

max. 2,00% od odprtega kreditnega zneska
min. 100,00 EUR

zapadlost kredita v plačilo

60,00 EUR

potrdilo o stanju kredita

50,00 EUR

potrdilo za finančni urad (DURS)

10,00 EUR / p.a.

druga bančna potrdila

50,00 EUR

kopija ene strani formata A4

0,10 EUR

pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko (PDF)

 

0,20 EUR

pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko (PDF)

 

0,20 EUR

Na vrh

NAMENSKI HIPOTEKARNI KREDIT ZA PRAVNE OSEBE

Doba financiranja

Obrestna mera *

Nad 3 do 60 mesecev

6 mesečni Euribor + pribitek banke 3,50% do 5,00%

Nad 60 do 120 mesecev

6 mesečni Euribor + pribitek banke 3,50% do 5,00%

Nad 120 do 180 mesecev

6 mesečni Euribor + pribitek banke 3,50% do 5,00%

* minimalni znesek odobrenega kredita je 15.000,00 EUR
* 6 mesečni Euribor se prilagaja štirikrat letno, in sicer 1.1., 1.4, 1.7. in 1.10. v letu
* obrestna mera se prilagaja glede na boniteto stranke

Stroški povezani z namenskim hipotekarnim kreditom so:

odobritev kredita

2,00% od kreditnega zneska

vodenje kredita

10,00 EUR / p.m. oz. 30,00 EUR / p.q.

vodenje kredita v valuti CHF

13,50 CHF / p.m. oz. 40,00 CHF / p.q.

vpogled v SISbon

12,00 EUR / osebo

potrdilo o plačanih obrestih in glavnici

10,00 EUR / p.a

sprememba kreditne valute

400,00 EUR

izbisna pobotnica

90,00 EUR

analiza bilanc

70,00 EUR / p.a.

cenitev nepremičnine (pravne osebe)

50,00 EUR / p.a.

zemljiško knjižni izpisek

5,00 EUR / p.a.

1. opomin

15,00 EUR

2. opomin

30,00 EUR

3. opomin

60,00 EUR

vsak nadaljni opomin

60,00 EUR

odlog ali podaljšanje kredita

max. 2,00% od odprtega kreditnega zneska
min. 100,00 EUR

nov plačilni sporazum / dogovor

max. 2,00% od odprtega kreditnega zneska
min. 100,00 EUR

zapadlost kredita v plačilo

60,00 EUR

potrdilo o stanju kredita

50,00 EUR

potrdilo za finančni urad (DURS)

10,00 EUR / p.a.

druga bančna potrdila

50,00 EUR

kopija ene strani formata A4

0,10 EUR

pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko (PDF)

 

0,20 EUR

pretvorba ene barvne strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko (PDF)

 

0,20 EUR

Na vrh

DIBA

Fizične osebe

Obrestne mere za sredstva na vpogled:

Varčevanje brez dobe vezave za zneske pod 1.000 EUR: 0,35 % p.a.
Varčevanje brez dobe vezave za zneske nad 1.000 EUR in pod 9.000 EUR: 0,45 % p.a.
Varčevanje brez dobe vezave za zneske nad 9.000 EUR: 0,55 % p.a.
Zneske brez dobe vezave, ki presegajo 1.000.000,00 EUR, banka obrestuje po obrestni meri, ki se določi individualno.

Obračunsko obdobje, ki se upošteva za izračun obresti je dejansko število dni v letu.

Navedene obrestne mere veljajo do preklica.

Stroški storitev

Storitev Diba Diba Plus
Otvoritev računa Brezplačno Brezplačno
Stroški vodenja računa Brezplačno 1,9 EUR
Aktivacija elektronskega bančništva Brezplačno Brezplačno
Zaprtje pred potekom 12 mesecev Brezplačno 5 EUR
Zaprtje po poteku 12 mesecev Brezplačno Brezplačno
Nakazilo iz računa Brezplačno Brezplačno
Naročilo kvalificiranega digitalnega potrdila POŠTA@CA Prvo leto brezplačno, kasneje po veljavnem ceniku Pošte Slovenije Prvo leto brezplačno, kasneje po veljavnem ceniku Pošte Slovenije
Izpisek stanja na računu v elektronski obliki Brezplačno Brezplačno
Izpisek stanja na računu v papirni obliki 3,50 EUR 3,50 EUR
Nujni nalog 4,90 EUR 4,90 EUR

Blokacije

Blokacija računa po uradni dolžnosti 20,50 EUR
Stroški naloga 3,00 EUR

Na vrh

Pravne osebe in samostojni podjetniki

Obrestne mere za sredstva na vpogled -poslovanje preko elektronske banke Diba

Varčevanje brez vezave:  0,15 % p.a. do zneska 1.500.000,00 EUR,
Varčevanje brez vezave:  nad 1.500.000,00 EUR – po dogovoru

Klasični kratkoročni depoziti v evrih s fiksno obrestno mero

EUR depoziti na odpoklic do 1.500.000,00
0,05 % p.a.
EUR depoziti na odpoklic nad 1.500.000,00
po dogovoru

Minimalni znesek vezave depozita znaša 5.000,00 EUR.

Zneske brez vezave, ki presegajo 1.000.000,00 EUR, banka obrestuje po obrestni meri, ki se določi individualno.

Predčasna prekinitev depozita: celoten znesek se od dneva vezave do dneva prekinitve obrestuje po obrestni meri 0,00 % p.a.

Navedene obrestne mere veljajo do preklica.

Stroški storitev – varčevalni  račun (Diba)

Otvoritev računa Brezplačno
Stroški vodenja računa Brezplačno
Aktivacija elektronskega bančništva Brezplačno
Zaprtje računa Brezplačno
Elektronska banka – mesečni strošek Brezplačno
Nakazilo na referenčni račun 0,00 EUR po nakazilu
Nujno nakazilo na referenčni račun 4,90 EUR po nakazilu
Prilivi na račun Brezplačno
Blokacija po uradni dolžnosti 20,50 EUR po sklepu
Izvršitev izvršnice 20,50 EUR po izvršnici
Stroški naloga izvršitve po uradni dolžnosti ali izvršnici 3,00 EUR po nalogu
Izpisek stanja na računu v elektronski obliki brezplačno
Izpisek stanja na računu v papirni obliki 3,50 EUR

Na vrh

Stroški storitev – Diba Klasik (običajni račun)

Otvoritev računa Brezplačno
Stroški vodenja računa 9,00 EUR mesečno
Aktivacija elektronskega bančništva 22,00 EUR
Zaprtje računa 20,00 EUR
Elektronska banka – mesečni strošek 5,00 EUR mesečno
Malo interno plačilo (do vključno 50.000,00 EUR) 0,10 EUR po
nakazilu
Veliko interno plačilo (nad 50.000,00 EUR) 0,10 EUR po nakazilu
Malo eksterno plačilo (do vključno 50.000,00 EUR) v območju Republike Slovenije 0,80 EUR po nakazilu
Veliko eksterno plačilo (nad 50.000,00 EUR) v območju Republike Slovenije 4,90 EUR po nakazilu
Nujni nalog – interno 1,00 EUR po nakazilu
Nujni nalog – eksterno 4,90 EUR po nakazilu
Prilivi na račun Brezplačno
Čezmejno plačilo – v EVRO območju izven Republike Slovenije 0,80 EUR po nakazilu
Čezmejno plačilo – nujno – v EVRO območju izven Republike Slovenije 4,90 EUR po nakazilu
Blokacija po uradni dolžnosti 20,50 EUR po sklepu
Izvršitev izvršnice 20,50 EUR po izvršnici
Stroški naloga izvršitve po uradni dolžnosti ali izvršnici 3,00 EUR po nalogu
Izpisek stanja na računu v elektronski obliki brezplačno
Izpisek stanja na računu v papirni obliki 3,50 EUR

Na vrh

Stroški storitev – Diba mali paket (paketni račun)

Otvoritev računa Brezplačno
Stroški vodenja računa 22,00 EUR mesečno
Aktivacija elektronskega bančništva 0,00 EUR
Zaprtje računa 20,00 EUR
Elektronska banka – mesečni strošek 0,00 EUR mesečno
Malo interno plačilo (do vključno 50.000,00 EUR) 0,00 EUR po nakazilu do 40 nakazil mesečno, ostalo skladno s cenikom računa Diba Klasik
Veliko interno plačilo (nad 50.000,00 EUR) 0,00 EUR po nakazilu do 4 nakazil mesečno, ostalo skladno s cenikom računa Diba Klasik
Malo eksterno plačilo (do vključno 50.000,00 EUR) v območju Republike Slovenije 0,00 EUR po nakazilu do 40 nakazil mesečno, ostalo skladno s cenikom računa Diba Klasik
Veliko eksterno plačilo (nad 50.000,00 EUR) v območju Republike Slovenije 0,00 EUR po nakazilu do 4 nakazil mesečno, ostalo skladno s cenikom računa Diba Klasik
Nujni nalog – interno 1,00 EUR po nakazilu
Nujni nalog – eksterno 4,90 EUR po nakazilu
Prilivi na račun Brezplačno
Čezmejno plačilo – v EVRO območju izven Republike Slovenije 0,00 EUR po nakazilu do 40 nakazil mesečno, ostalo skladno s cenikom računa Diba Klasik
Čezmejno plačilo – nujno – v EVRO območju izven Republike Slovenije 4,90 EUR po nakazilu
Blokacija po uradni dolžnosti 20,50 EUR po sklepu
Izvršitev izvršnice 20,50 EUR po izvršnici
Stroški naloga izvršitve po uradni dolžnosti ali izvršnici 3,00 EUR po nalogu
Izpisek stanja na računu v elektronski obliki brezplačno
Izpisek stanja na računu v papirni obliki 3,50 EUR

Na vrh

Stroški storitev – Diba srednji paket (paketni račun)

Otvoritev računa Brezplačno
Stroški vodenja računa 44,00 EUR mesečno
Aktivacija elektronskega bančništva 0,00 EUR
Zaprtje računa 20,00 EUR
Elektronska banka – mesečni strošek 0,00 EUR mesečno
Malo interno plačilo (do vključno 50.000,00 EUR) 0,00 EUR po nakazilu do 100 nakazil mesečno, ostalo skladno s cenikom računa Diba Klasik
Veliko interno plačilo (nad 50.000,00 EUR) 0,00 EUR po nakazilu do 10 nakazil mesečno, ostalo skladno s cenikom računa Diba Klasik
Malo eksterno plačilo (do vključno 50.000,00 EUR) v območju Republike Slovenije 0,00 EUR po nakazilu do 100 nakazil mesečno, ostalo skladno s cenikom računa Diba Klasik
Veliko eksterno plačilo (nad 50.000,00 EUR) v območju Republike Slovenije 0,00 EUR po nakazilu do 10 nakazil mesečno, ostalo skladno s cenikom računa Diba Klasik
Nujni nalog – interno 1,00 EUR po nakazilu
Nujni nalog – eksterno 4,90 EUR po nakazilu
Prilivi na račun Brezplačno
Čezmejno plačilo – v EVRO območju izven Republike Slovenije 0,00 EUR po nakazilu do 100 nakazil mesečno, ostalo skladno s cenikom računa Diba Klasik
Čezmejno plačilo – nujno – v EVRO območju izven Republike Slovenije 4,90 EUR po nakazilu
Blokacija po uradni dolžnosti 20,50 EUR po sklepu
Izvršitev izvršnice 20,50 EUR po izvršnici
Stroški naloga izvršitve po uradni dolžnosti ali izvršnici 3,00 EUR po nalogu
Izpisek stanja na računu v elektronski obliki Brezplačno
Izpisek stanja na računu v papirni obliki 3,50 EUR

Na vrh

Stroški storitev – Diba veliki paket (paketni račun)

Otvoritev računa Brezplačno
Stroški vodenja računa 77,00 EUR mesečno
Aktivacija elektronskega bančništva 0,00 EUR
Zaprtje računa 20,00 EUR
Elektronska banka – mesečni strošek 0,00 EUR mesečno
Malo interno plačilo (do vključno 50.000,00 EUR) 0,00 EUR po nakazilu do 160 nakazil mesečno, ostalo skladno s cenikom računa Diba Klasik
Veliko interno plačilo (nad 50.000,00 EUR) 0,00 EUR po nakazilu do 40 nakazil mesečno, ostalo skladno s cenikom računa Diba Klasik
Malo eksterno plačilo (do vključno 50.000,00 EUR) v območju Republike Slovenije 0,00 EUR po nakazilu do 160 nakazil mesečno, ostalo skladno s cenikom računa Diba Klasik
Veliko eksterno plačilo (nad 50.000,00 EUR) v območju Republike Slovenije 0,00 EUR po nakazilu do 40 nakazil mesečno, ostalo skladno s cenikom računa Diba Klasik
Nujni nalog – interno 1,00 EUR po nakazilu
Nujni nalog – eksterno 4,90 EUR po nakazilu
Prilivi na račun Brezplačno
Čezmejno plačilo – v EVRO območju izven Republike Slovenije 0,00 EUR po nakazilu do 160 nakazil mesečno, ostalo skladno s cenikom računa Diba Klasik
Čezmejno plačilo – nujno – v EVRO območju izven Republike Slovenije 4,90 EUR po nakazilu
Blokacija po uradni dolžnosti 20,50 EUR po sklepu
Izvršitev izvršnice 20,50 EUR po izvršnici
Stroški naloga izvršitve po uradni dolžnosti ali izvršnici 3,00 EUR po nalogu
Izpisek stanja na računu v elektronski obliki Brezplačno
Izpisek stanja na računu v papirni obliki 3,50 EUR

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.