Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | POSOJA DENARJA IN KREDITI ZA MALA PODJETJA OD 1.000 DO 30.000 EUR Z ZAVAROVANJEM. PODJETNIŠKI PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE D.O.O., K.D. SEKUNDARNI FINANČNI VIRI, POSOJILA IN KREDITI ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE

POSOJA DENARJA IN KREDITI ZA MALA PODJETJA OD 1.000 DO 30.000 EUR Z ZAVAROVANJEM. PODJETNIŠKI PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE D.O.O., K.D. SEKUNDARNI FINANČNI VIRI, POSOJILA IN KREDITI ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE

05.02.2016

Ali iščete posojilo? Ali želite ugoden kredit? Imate ustrezno zavarovanje za pridobitev kredita? Potrebujete posojilo? Ali ne dobite na banki kredita? Želite nemoteno poslovati? Imate presežek denarja? Iščete varno naložbo? Želite transparenten vpogled v vašo investicijo? Potrebujete finančne vire za nabavo materiala? »Viri financiranja, posojila in denar ter krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja«, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita ali posojila.

Podjetniški Naložbeni Center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.

Sekundarni podjetniški finančni viri in posojila za rast ter razvoj slovenskih podjetijFinančni viri (posojila) predvsem za mikro in mala podjetja, ki kljub dobremu poslovanju ter ustreznemu zavarovanju, ne dobijo kredita na bankiMožnost investiranja presežka vašega denarja varno in po zajamčenem letnem donosu v podjetje PNC Naložbe

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

• Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
• Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
• Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
• Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?
• Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

Za več informacij lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni finančni viri za pravne osebe
in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

POSOJA DENARJA IN KREDITI ZA MALA PODJETJA OD 1.000 DO 30.000 EUR Z ZAVAROVANJEM. PODJETNIŠKI PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE D.O.O., K.D. SEKUNDARNI FINANČNI VIRI, POSOJILA IN KREDITI ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE

POSOJA DENARJA IN KREDITI ZA MALA PODJETJA OD 1.000 DO 30.000 EUR Z ZAVAROVANJEM. PODJETNIŠKI PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE D.O.O., K.D. SEKUNDARNI FINANČNI VIRI, POSOJILA IN KREDITI ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE

Povezovanje virov SID banke s finančnimi instrumenti EU Sibil Svilan, predsednik uprave 1. oktober, 2014 Finančna perspektiva 2014 – 2020 Evropska kohezijska politika  Iz naslova strukturnih skladov je Zahodni Sloveniji na razpolago preko 855 milijonov evrov.  Vzhodni Sloveniji, (ki dosega 73 odstotkov povprečne razvitosti EU), je na razpolago 1,28 milijarde evrov.  Iz naslova Kohezijskega sklada (področje prometa in okoljske infrastrukture ter trajnostne rabe energije) je Sloveniji kot celoti na razpolago 1055 milijonov evrov. Iz naslova Programa razvoja podeželja je na voljo 1110 milijonov evrov. V okviru Skupne kmetijske politike je Sloveniji namenjenih 1,7 mrd evrov. Skupaj je na voljo dobrih 6 milijard evrov sredstev. Sredstva programov Evropske Komisije – COSME, HORIZON 2020 = ? Kako ta sredstva izkoristiti? 1. 10. 2014 2 Možnosti finančnih instrumentov EU • Finančni instrumenti so vir povratnih sredstev kot načina in oblike financiranja podjetij • Intervencija Evropske komisije brez države/z državo • Namen finančnih instrumentov EU: spodbuditi/povečati apetit finančnih/drugih institucij po tveganju • Oblike intervencije EK: garancije, pogarancije, tvegan kapital • Oblike intervencije z državo: predvidena razširitev intervencije na kredite • Regulacija: evropska finančna uredba, COSME, Obzorje 2020, EKP • Pričakovani učinek intervencije: izboljšan dostop do kapitala (dolžniškega, lastniškega) • Področje uporabe: RRI, MSP/podjetništvo … ? velike investicije 1. 10. 2014 3 Obseg financiranja nefinančnih družb v obdobju finančne perspektive 2007 – 2013 per 31. 12. 2013 Novi posli Znesek (v EUR) Evropska kohezijska politika Podpisane pogodbe 4.464.567.459,00 Bančni sistem Podpisane pogodbe 244.756.500.000,00 1. 10. 2014 4 Poslanstvo SID banke 1. 10. 2014 5 Ukrepi finančnega inženiringa Vloga SID banke Delovanje na področju tržnih vrzeli – komplementarna ponudba Strategija in poslovni model Specializirana spodbujevalna izvozna in razvojna banka Pooblastilo po ZSIRB, ZZFMGP, ZJShemRS, ZJShemFO, ZPFIGD, ZVO, ZJF Financiranje, garancije Zavarovanje (nacion. IKA) Druge finančne in inform. dejavnosti Jamstvene sheme 1. 10. 2014 6 Položaj SID banke 1. 10. 2014 7 Oblike in način delovanja 5% 25% 70% 1. 10. 2014 8 Osnovni podatki mio EUR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bančni sistem Rating / Aa2 (Moody’s) Aa2 (Moody’s) A1 (Moody’s) Baa2 (Moody’s) Ba1 (Moody’s) / Bilančna vsota 2.088 3.025 3.896 4.029 4.088 3.787 40.439 Kapital 161 322 328 332 340 346 3.771 CIR 29,3 22,4 15,1 13,1 8,7 12,2 66,5 Neto dobiček 2,8 0,9 5,7 6,5 5,0 4,9 -3,458 Kapitalska ustreznost 11,1% 16,7% 13,5% 14,4% 14,2% 16,5% 14,3% Št. zaposlenih 76 87 94 112 124 139 12.352 1. 10. 2014 9 Trenutni programi financiranja – posredno financiranje REDNI PROGRAMI • Razvoj družbe znanja in inovativno podjetništvo • Razvoj konkurenčnega gospodarstva • Razvoj okolju prijazne družbe in proizvodnje • Regionalni in družbeni razvoj POSEBNI PROGRAMI • posredovanje vira EIB (za MSP, EKO, in INFRA namen), • poseben program za okoljske naložbe MSP iz vira KfW, • vstop v dolg bank do EIB (z namenom ohranitve teh dolgoročnih razvojnih virov), • financiranje Eko sklada iz vira EIB ter • posebni programi v primeru naravnih nesreč (nazadnje Žled 2014) 1. 10. 2014 10 Trenutni programi financiranja – neposredno financiranje Aktualne kreditne linije SID banke – podjetja direktno • Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja MSP 2013-2014 • za kredite v vrednosti od 30.000,00 EUR do 100.000,00 EUR • http://www.sid.si/financiranje/krediti-iz-posojilnegasklada-za-msp • Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja MSP 2013-2014 • za kredite v vrednosti od 100.000,00 EUR do 1.000.000,00 EUR • http://www.sid.si/financiranje/krediti-iz-posojilnegasklada-za-msp • Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb v učinkovito rabo energije malih in srednje velikih podjetij 2014 -2015 • za kredite v vrednosti od 750.000,00 EUR • http://www.sid.si/financiranje/financiranje-nalozbmsp-v-ucinkovito-rabo-energije • Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb v učinkovito rabo energije malih in srednje velikih podjetij 2014 -2015 • http://www.sid.si/financiranje/financiranje-nalozbmsp-v-ucinkovito-rabo-energije • Program SID banke za financiranje infrastrukturnih in okoljevarstvenih projektov občin • obseg programa: 100,0 mio EUR 1. 10. 2014 11 Učinki v letu 2013 • 9,7 milijarde EUR različnih finančnih storitev Skupine SID banka. • 2.537 podprtih podjetij. • omogočanje približno 7,7 milijard EUR dodatne prodaje, za • 3,6 milijarde EUR izvoza ter • 3,1 milijarde EUR bruto domačega proizvoda. • Prispevek k ustvarjanju in ohranjanju 18 tisoč delovnih mest in regionalna zastopanost v celotni Sloveniji. • skupina SID banka s svojimi storitvami pokrije čez 20% slovenskega izvoza, kar je unikum v svetu. • delež SID banke v bančnem sistemu se je v krizi več kot potrojil (od 2007) na 10% • rast neposrednih kreditov v 2013 = +5% 1. 10. 2014 12 SID banka povezuje javne in zasebne vire Obstoječa in načrtovana ponudba kreditnih in kapitalskih linij SID banke omogoča kombiniranje: • s sredstvi finančnih instrumentov EU, ki jih je najkasneje v letu 2015 pričakovati v večjem obsegu tudi na slovenskem trgu • z nepovratnimi sredstvi EU po neposrednih razpisih Evropske komisije • z nepovratnimi sredstvi EU po razpisih ministrstev SID banka pri oblikovanju kreditnih in kapitalskih linij SID banke: • neposredno povezuje EU in druga javna ter zasebna sredstva • to se odraža v ugodnih pogojih financiranja na eni strani in • stopnji enostavnosti financiranja po drugi strani 1. 10. 2014 13 Možnosti kapitalskih linij SID banke • V pripravi • Povezovanje javnega in zasebnega kapitala • Namen/cilj kapitalske linije SID banke: • podpora refinanciranju in kapitalizaciji podkapitaliziranih ciljnih podjetij, ki želijo zmanjšati finančni vzvod in/ali izboljšati kapitalsko strukturo; • zmanjševanje tržne vrzeli dostopa MSP do financiranja; • Ciljna podjetja: • financiranje rasti srednje velikih podjetij • posamične transakcije tudi v mala in velika podjetja; • Aktivnosti, ki se sofinancirajo: • nove in dopolnilne dejavnosti, storitve, tehnologije • nove proizvodne in druge kapacitete, tehnologije, • širitev in izboljšave obstoječih kapacitet, tehnologije • vstop na nove trge in širitev na obstoječih trgih, • refinanciranje obstoječih finančnih obveznosti in/ali strateške akvizicije (M&A, MBO,…) za optimizacijo lastniške strukture • Oblike financiranja: mezzanine naložbe v kombinanciji s (senior) krediti • MSP bo lahko sredstva odobrena/prejeta v okviru načrtovane kapitalske linije SID banke kombiniral s sredstvi finančnih instrumentov EU ter nepovratnimi sredstvi EU (npr. COSME, Obzorje 2020) 1. 10. 2014 14 Kreditne linije SID banke Kreditne linije SID banke brez sheme državne pomoči: • pri poslovnih bankah, ki imajo sklenjeno pogodbo s SID banko • gre za ponudbo poslovnih bank, ki jo oblikujejo skladno z zavezami do SID banke • Več informacij na http://www.sid.si/financiranje/financiranje-posredno • projekti se lahko sofinancirajo z EU in drugimi javnimi sredstvi z/brez statusa državne pomoči/pomoči de minimis Kreditne linije SID banke s priglašeno shemo državne pomoči: • Neposredno pri SID banki (v načrtu tudi pri poslovnih bankah) • Oblika državne pomoči je kredit – SID banka je novost na trgu predstavila leta 2011 • Obrestne mere so nižje od tržnih obrestnih mer glede na kreditno tveganje • Kreditne linije SID banka izvaja v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo: • Financiranje tehnološko-razvojnih projektov (raziskovalno-razvojna dejavnost podjetja z/brez industrializacije) • Financiranje razvoja MSP: http://www.sid.si/financiranje/krediti-iz-posojilnega-sklada-za-msp • Projekti se lahko sofinancirajo z EU (npr. COSME, Obzorje 2020) in drugimi javnimi sredstvi z/brez statusa državne pomoči/pomoči de minimis 1. 10. 2014 15 Kreditne linije SID banke v pripravi za uvedbo v 2014 – 2015 • Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje tehnološko – razvojnih projektov 2014-2015 • Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in zaposlovanja MSP 2014-2015 • Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje raziskav, razvoja in inovacij MSP 2014-2015 1. 10. 2014 16 Spodbujevalno-razvojna platforma (SRP) • Temelj za izvajanje nove generacije finančnih storitev Strategije razvoja Slovenije 2014 – 2020 • Pomeni mehanizem mešanja (blending) in posredovanja sredstev finančnih ukrepov nacionalnega/evropskega proračuna za namen doseganja nacionalnih/evropskih ciljev (e. g. Strategija razvoja Slovenije 2014 – 2020 – v pripravi, Strategija EVROPA 2020). • Mešanje sredstev (blending) pomeni povečanje celotnega proračuna javnega ukrepa (multiplikator) z (i) zagotavljanje lastnih sredstev (zadolževanje SID banke kot redna bančna aktivnost) na proračunska sredstva (asimetrija v delitvi tveganja ) in (ii) ponovno uporabo sredstev. • Posredovanje sredstev pomeni (ne)posredno financiranje SID banke kot redna bančna aktivnost. Kredit končnemu upravičencu je predmet sheme državne pomoči ali pomoči de minimis. • Struktura • Skupna platforma (mehanizem mešanja) • Instrument finančnega inženiringa (mehanizem posredovanja) • Kreditna linija=> enotni okvir za posredovanje sredstev končnim upravičencem • Spodbujevalno razvojna platforma je predlog SID banke za optimizacijo finančnih različnih verig vrednosti 1. 10. 2014 17 Spodbujevalno-razvojna platforma (SRP) 1. 10. 2014 Ministrstva RS 18 Sinergije za gospodarstvo in druge uporabnike Finančni instrumenti omogočajo povratno in bistveno enostavnejše kombiniranje in financiranje podjetij ter projektov. Imajo multiplikativni in revolving učinek. Ob formiranju ustreznega kreditnega potenciala s sredstvi EU/EKP, je s kreditnimi linijami SID banke v prihodnje možno vplivati na znižanje obrestnih mer za gospodarstvo oz. na stopnjo rasti obrestnih mer v Sloveniji. S tem SID banka (so)ustvarja spodbudno okolje za generiranje dobrih projektov predvsem na področju RRI in MSP (možni so tudi veliki investicijski projekti v primeru odločitve EK). IZKORISTIMO RAZVOJNI POTENCIAL 1. 10. 2014 19 Hvala za pozornost! SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d. Josipine Turnograjske 6 1000 Ljubljana Saša Keleman 01 2007 538 sasa.keleman@sid.si Irena Čermelj 01 2007 580 irena.cermelj@sid.si Oddelek za banke in razvoj produktov info@sid.si 1. 10. 2014 20

 

Razpisnik: SID banka

 

Oblika pomoči: krediti

 

Upravičenec: pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je ustanovljena in deluje kot gospodarska družba po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter izpolnjuje naslednje pogoje:

(a) po velikosti sodi v kategorijo MSP1;

(b) ni v postopku zaradi insolventnosti ali niso izpolnjeni pogoji za uvedbo postopka zaradi insolventnosti na predlog upnikov po določbah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, če so uporabljeni Posebni pogoji financiranja poslovanja malih in srednje velikih podjetij oz. ni podjetje v težavah, če so uporabljeni Posebni pogoji investicijskega financiranja malih in srednje velikih podjetij;

(c) po zadnjih razpoložljivih podatkih Davčne uprave Republike Slovenije nima neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev;

(d) nima neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom,

(e) ne posluje v izključenem sektorju (podrobno so ti sektorji navedeni v posebnih pogojih);

(f) glede na zadnje razpoložljive računovodske izkaze, oddane na AJPES, izpolnjuje tudi naslednje pogoje:

  • razmerje med neto finančnim dolgom in EBITDA znaša največ 6,0,
  • razmerje med finančnim dolgom in lastniškim kapitalom znaša največ 3,0,
  • razmerje med EBITDA in finančnimi odhodki iz finančnih in poslovnih obveznosti znaša najmanj 1,5;

(g) posluje najmanj dve polni poslovni leti (24 mesecev), oziroma razpolaga z računovodskimi izkazi za dve polni poslovni leti;

(h) ima povprečno število zaposlenih najmanj 2,0 po podatku iz zadnjih razpoložljivih računovodskih izkazov upravičenca, oddanih na AJPES,

(i) izpolnjuje druge pogoje SID banke, ki so navedeni v posebnih pogojih.

Višina spodbude: Najnižji znesek kredita znaša 30.000 EUR, najvišji znesek kredita pa 10.000.000 EUR.

Rok za oddajo: do porabe sredstev programa oziroma do datuma, ki ga SID banka objavi na svoji spletni strani. Skrajni rok za odobritev kredita po programu SID banke je 31.12.2015. Skrajni rok za črpanje kredita po programu SID banke je 31.12.2016.

Obrestna mera in ročnost kredita: Pogodbena obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6-mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka. Ročnost kredita, vključno z moratorijem na odplačilo kredita, je najmanj dve leti in največ sedem let, v nobenem primeru pa ne dlje od 14.10.2025.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.

Ostale novice