Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | POSOJA DENARJA IN POSOJILA ZA PODJETJA. KREDITI ZA PODJETJA. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE D.O.O., K.D. SEKUNDARNI FINANČNI VIRI IN POSOJILA ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE

POSOJA DENARJA IN POSOJILA ZA PODJETJA. KREDITI ZA PODJETJA. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE D.O.O., K.D. SEKUNDARNI FINANČNI VIRI IN POSOJILA ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE

04.02.2016

Ali iščete posojilo? Ali želite ugoden kredit? Imate ustrezno zavarovanje za pridobitev kredita? Potrebujete posojilo? Ali ne dobite na banki kredita? Želite nemoteno poslovati? Imate presežek denarja? Iščete varno naložbo? Želite transparenten vpogled v vašo investicijo? Potrebujete finančne vire za nabavo materiala? »Viri financiranja, posojila in denar ter krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja«, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita ali posojila.

Podjetniški Naložbeni Center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.

Sekundarni podjetniški finančni viri in posojila za rast ter razvoj slovenskih podjetijFinančni viri (posojila) predvsem za mikro in mala podjetja, ki kljub dobremu poslovanju ter ustreznemu zavarovanju, ne dobijo kredita na bankiMožnost investiranja presežka vašega denarja varno in po zajamčenem letnem donosu v podjetje PNC Naložbe

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

• Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
• Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
• Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
• Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?
• Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

Za več informacij lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni finančni viri za pravne osebe
in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

POSOJA DENARJA IN POSOJILA ZA PODJETJA. KREDITI ZA PODJETJA. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE D.O.O., K.D. SEKUNDARNI FINANČNI VIRI IN POSOJILA ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE

POSOJA DENARJA IN POSOJILA ZA PODJETJA. KREDITI ZA PODJETJA. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE D.O.O., K.D. SEKUNDARNI FINANČNI VIRI IN POSOJILA ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE

Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.

Podjetniški naložbeni center (PNC Naložbe) je nastal predvsem iz potreb mikro in malih slovenskih podjetij, katerim ponuja t. i. sekundarne podjetniške finančne vire. Podjetje PNC Naložbe na eni strani zagotavlja varen in konstanten donos investitorjem, na drugi strani pa omogoča oziroma ponuja podjetjem finančne vire oz. posojila za njihovo nadaljnjo rast in razvoj.

Zakaj ime »sekundarni podjetniški finančni viri«?

»Primarni« finančni viri na trgu so bančni viri. Banka je tista institucija, ki bi naj dolgoročno stimulirala in ugodno financirala gospodarstvo ter tako posredno ali neposredno vplivala na rast in razvoj podjetij. Podjetje PNC Naložbe pa ponuja podjetjem t. i. »sekundarne podjetniške finančne vire«. Namenjeni so predvsem podjetjem, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita oz. posojila, vendar nujno potrebujejo finančne vire za nemoteno poslovanje, obratna sredstva, nakup materiala, poplačilo dolgov, nakup strojev in druge opreme, marketing, širitev itd.

Cena »sekundarnih podjetniških finančnih virov«?

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost oz. cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje PNC Naložbe ne predstavlja »primarnih« finančnih virov oz. banke (bančnih virov oz. bančnih kreditov). Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita je pristojna banka.

Kaj je namen investicijskega procesa v podjetju PNC Naložbe?

Podjetje PNC Naložbe s t. i. »sekundarnimi podjetniškimi finančnimi vir«i na trgu skrbi za »refinanciranje« gospodarstva kot takega oz. podjetij, ker na eni strani ponuja varen in konstanten donos investitorjem (privablja in akumulira presežek finančnih virov posameznikov), na drugi strani pa pridobljene finančne vire vlaga nazaj v slovenska podjetja.

Zakaj investirati v podjetje PNC Naložbe presežek svojega denarja – prednosti?

Podjetje PNC Naložbe ponuja možnost investiranja presežka finančnih virov tako pravnim osebam kot tudi fizičnim, varno in po zajamčenem letnem donosu. Podjetje na trgu predstavlja » finančni steber«, ki na eni strani akumulira presežek finančnih virov posameznikov, na drugi strani pa v skladu s skrbnimi postavkami investicijskega procesa, premišljeno reinvestira te finančne vire nazaj v slovenska mikro in mala podjetja. Tako so investicije v podjetje PNC Naložbe donosnejše in varnejše od številnih drugih ponudnikov finančnih produktov na trgu (delnice, skladi, tvegane naložbe, depoziti itd.). Podjetje PNC Naložbe ponuja štiri ključne prednosti pred ostalimi ponudniki finančnih produktov:

 1. Transparentno investiranje izključno v slovenska podjetja – spremljanje investicije možno v vsakem trenutku.
 2. Neposredno zavarovanje (premičnina ali nepremičnina).
 3. Varen in zajamčen letni donos ter glavnica.
 4. Možna mesečna izplačila donosa in glavnice.

Zakaj podjetje PNC Naložbe deluje v obliki komanditne družbe?

Podjetje PNC Naložbe deluje v pravni obliki komanditne družbe iz preprostega razloga, saj želi ponuditi svojim investitorjem možnost vstopa v podjetje kot družbenik oz. komanditist in tako še bolj transparentno prikazati poslovanje, odločitve ter investicije svojim investitorjem, ki lahko s soodločanjem na skupščini pripomorejo k bolj transparentnemu in ciljnemu poslovanju družbe.

Kako vstopiti kot investitor v podjetje PNC Naložbe?

Posamezni investitor lahko vstopi v družbo kot komanditist z minimalnim vložkom 1.000,00 EUR ali večkratnikom tega števila. Podjetje PNC Naložbe nudi svojim družbenikom/komanditistom 4 različne možnosti sodelovanja, in sicer:

 1. Investitor je lahko zgolj komanditist z minimalnim vložkom 1.000,00 EUR in tako participira v višini 5 % glede na svoj vložek v letnem presežku podjetja.
 2. Investitor je lahko komanditist z minimalnim vložkom ali večkratnikom tega zneska in lahko hkrati sklene s podjetjem tudi t. i. »pogodbo o depozitnem varčevanju«, za katerega prejema 4 % zajamčenega letnega donosa. Pogodba se sklene za obdobje najmanj enega leta in se podaljšuje za enako obdobje.
 3. Investitor je lahko komanditist z minimalnim vložkom ali večkratnikom tega zneska in hkrati sklene s podjetjem PNC Naložbe »pismo o nameri za investiranje v projekte« v želeni višini denarnega vložka.
 4. Investitor je lahko hkrati tako komanditist kot tudi neposredni investitor v posamezno finančno naložbo preko posojilne pogodbe že takoj ob vstopu v družbo kot družbenik oz. komanditist.

 

Kako lahko podjetja pridobijo finančne vire oz. posojila?

Podjetje PNC Naložbe nudi posojila oz. »sekundarne podjetniške finančne vire« podjetjem v skladu s šestimi preprostimi postavkami investicijskega procesa.

 1. Ročnost: pogodba se sklene za obdobje minimalno enega leta. Cena se izoblikuje za obdobje enega leta in se ne spreminja, če podjetje odplača posojilo v krajšem roku od enega leta (cena posojenih finančnih virov ostane vedno enaka).
 2. Posojila/zneski: zneski od 1.000,00 do 30.000,00 EUR (višji zneski so ekonomsko neracionalni in neupravičeni).
 3. Sposobnost izkazovanja zmožnosti vračanja posojila glede na tekoče poslovanje.
 4. Predlog ekvivalentnega zavarovanja: v obliki premičnine (to so stroji podjetja, vozila, druge premičnine), ali pa nepremičnine, ki morajo biti locirane v Sloveniji.
 5. Način odplačevanja: podjetje lahko mesečno odplačuje zgolj donos (glavnica zapade na koncu), ali mesečno donos in del glavnice, ali pa mesečno donos in celotno glavnico.
 6. Cena posojila: oblikuje se glede na tekoče povpraševanje in je odvisna od tipa projekta, tipa zavarovanja, »bonitete« podjetja, tveganja itd.

 

Podjetje PNC Naložbe za vsako podjetje kot potencialnega odjemalca oblikuje individualno »projektno mapo oz. dokumentacijo«, v kateri se zberejo vsi relevantni podatki o podjetju, oblikuje se časovnica vračanja in pripravi osnutek posojilne pogodbe. V pogodbi so zapisani vsi pogoji o sodelovanju, načinu vračanja posojila, pomembni roki, datumi in zneski vračanja.

Glede na posojen znesek se z vsakim podjetjem individualno oblikuje časovnico vračanja, ki je lahko oblikovana iz mesečnega donosa in glavnice skupaj, ali mesečnega donosa in dela glavnice, ali pa zgolj mesečnega donosa in z glavnico na koncu. Za zneske od 1.000,00 do 5.000,00 EUR je zaželeno, da se donos in glavnica odplačujejo hkrati. Za podjetja, ki imajo redno in dobro poslovanje, lahko pridobijo zneske do 5.000,00 EUR tudi brez zavarovanja, vendar se odplačuje donos in glavnica hkrati.

Sekundarni podjetniški finančni viri – posojila

Podjetje PNC Naložbe nudi sekundarne podjetniške finančne vire za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo redno/dobro poslovanje ter ustrezno zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financiranje je namenjeno za rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet. Sekundarni podjetniški finančni viri so namenjeni predvsem za:

·          financiranje obratnega kapitala,

·          nabavo materiala,

·          izboljšanje likvidnosti podjetja,

·          financiranje investicij v osnovna sredstva,

·          financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,

·          poplačilo dolgov ali blokad,

·          poplačilo DDV-ja,

·          poplačilo dobaviteljev,

·          itd.

 

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu s šestimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se pokazale za uspešne, predvsem iz vidika, da podjetje preide iz »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da ponovno postane kreditno sposobno. Investicijske postavke podjetja PNC Naložbe za pridobitev posojila:

1.        Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posameznega posojila je oblikovana za obdobje enega leta, tudi če se posojilo vrne pred iztekom roka, ostane cena enaka).

2.        Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR (višji zneski so ekonomsko neracionalni).

3.        Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).

4.        Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja oz. poroka).

5.        Način odplačevanja:

a.        donos mesečno in glavnica na koncu,

b.        donos in del glavnice mesečno, preostanek na koncu,

c.        donos in celotna glavnica mesečno.

6.        Donosnost/cena posojila: odvisna od panoge in »bonitete« podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, ročnosti, namena itd.

 

Investitorji – investirajte presežek svojega denarja varno in donosno

 

Investirajte presežek svojega denarja varno in po zajamčenem letnem donosu v skladu s štirimi ključnimi prednostni pred ostalimi ponudniki finančnih produktov. Ključne prednosti za investitorje v podjetje PNC Naložbe:

1.        Transparentno investiranje finančnih virov zgolj v slovenska podjetja – možnost sprotnega spremljanja investicije.

2.        Neposredno zavarovanje (premičnina ali nepremičnina).

3.        Varen in zajamčen letni donos ter glavnica.

4.        Možna mesečna izplačila donosa in glavnice.

 

V podjetje PNC Naložbe lahko investirajo tako pravne kot tudi fizične osebe, ki s svojim finančnim vložkom pod okriljem PNC Naložbe direktno sodelujejo pri realizaciji oziroma financiranju, izključno, slovenskih mikro in malih podjetij. Na ta način imajo investitorji direkten in transparenten vpogled v lastnosti posameznega prevzetega finančnega projekta, še posebej v morebitna tveganja, ki jih je možno v sodelovanju z vsemi deležniki prevzetega finančnega projekta, tudi sproti prilagoditi ter optimizirati. Pogoji za pristop novih investitorjev v podjetje PNC Naložbe:

·          Investicije možne od 1.000,00 EUR (komanditni vložek) oz. 2.000,00 EUR (posojilni vložek) naprej.

·          Prednost – investitor lahko postane tudi družbenik/komanditist podjetja PNC Naložbe in tako na skupščini soodloča o strategiji razvoja podjetja, viziji, investicijah itd.

·          Investitor je lahko tako pravna oseba kot tudi fizična, ne glede na rezidentstvo.

·          Družbenik/komanditist ima 4 možnosti sodelovanja:

o    postane zgolj komanditist z minimalnim vložkom 1.000,00 EUR ali večkratnikom tega zneska,

o    postane komanditist z minimalnim vložkom ali večkratnikom tega zneska in lahko tudi hkrati sklene s podjetjem t. i. »pogodbo o depozitnem varčevanju« (od 1.000,00 EUR naprej oz. večkratnikom tega zneska),

o    postane komanditist z minimalnim vložkom ali večkratnikom tega zneska in sklene s podjetjem »pismo o nameri za investiranje v projekte« (od 2.000,00 EUR naprej oz. povečan znesek za min. 1.000,00 EUR),

o    hkrati postane komanditist in tudi neposredni investitor (min. 1.000,00 EUR komanditni vložek in min. 2.000,00 EUR posojilni vložek).

·          Dodatne prednosti za investitorja/komanditista:

o    Investitor si lahko v naravi ogleda vsako ponujeno zavarovanje ponujeno s strani podjetja, ki želi pridobiti posojilo oz. finančne vire.

o    Prav tako se lahko investitor seznami z vsemi relevantnimi podatki posameznega investicijskega projekta.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.