Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | POSOJA DENARJA IN POSOJILA ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE SP. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER

POSOJA DENARJA IN POSOJILA ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE SP. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER

10.06.2016

Ko banka ne da denarja

Z vsak dan ve?jim številom nezaposlenih se socialne težave posameznikov ve?ajo iz dneva v dan. Kam po denar, ko nam na banki pokažejo vrata. Na kaj biti pozoren, da se ne ujamemo v past izkoriš?evalcev in njihovih oderuških obresti?

Skoraj vsak dan se sre?ujemo s tragi?nimi zgodbami ljudi, ki so se zapletli v mrežo prevarantov, ki so si preko sumljivih posojil poskušali prisvojiti celotno premoženje lahkovernih ljudi, saj so ti v stiski pripravljeni podpisati kar koli. Za ureditev in nadzor trga posojil sta zadolžena ministrstvo za finance in tržni inšpektorat, vse o tem, kaj se sme in kaj ne, pa je napisano v Zakonu o potrošniških kreditih.

Ponudbo bank in hranilnic lahko preverite na naših spletnih straneh. Kakšna je ponudba posojil na prostem trgu, lahko preverite na straneh www.posoja.com ali v Salomonovem oglasniku.

Tisto, kar prepre?uje, da bi se znašli v za?aranem krogu, ki vodi v siromaštvo, je:

Vedeti morate, kolišen je znesek, ki ste si ga sposodili!

Prevaranti poleg denarja, ki ga boste prejeli, radi prištejejo še razne stroške. Tudi v banki se pozanimajte, ali se bodo stroški odobritve kredita in zavarovanja kredita popla?ali iz kredita ali vam jih bodo zara?unali poleg odobrene vsote.

Vsi stroški, ki jih morate pla?ati, se vštejejo v efektivno obrestno mero.

Prepri?ajte se, koliko denarja morate vrniti!

?e si denarja ne izposojate v banki ali hranilnici, vam priporo?amo, da se dogovorite za fiksno obrestno mero, tako da je znesek, ki ga morate odpla?ati znan. Dogovorite se tudi za fiksno višino obrokov. ?e vam tak dogovor ne uspe, zagotovite, da je v pogodbi natan?no navedeno, pod kakšnimi pogoji se obrestna mera spreminja.

V pogodbo zapišite efektivno obrestno mero.

Efektivna obrestna mera je tista, ki vsebuje vse obresti in stroške, ki nastanejo ob podpisu posojilne pogodbe. Najvišja efektivna obrestna mera v nobenem primeru ne sme presegati 200 odstotkov povpre?ne efektivne obrestne mere, objavljene na spletni strani Banke Slovenije. ?e je v pogodbi zapisana višja obrestna mera, se avtomati?no šteje 200 odstotkov povpre?ne efektivne obrestne mere.

Krajša je doba odpla?evanja, višja je efektivna obrestna mera!

Nikar ne dovolite, da bi vam posojilodajalec namesto ene pogodbe za tri leta, dal tri enoletne pogodbe. Primer: ?e dobite tri pogodbe z odpla?ilno dobo enega leta, je najvišja letna dovoljena obrestna mera na vsaki lahko kar 37,8 odstotka, medtem ko bi bila na pogodbi za 36 mesecev le 19,8 odstotka letno.

Nižji je znesek, višja je efektivna obrestna mera!

Ne dovolite, da posojilodajalec razdeli znesek kredita na ve? manjših pogodb, saj je višina skupne efektivne obrestne mere omejena tudi z zneskom. Manjši je, višje so obresti.

Redno pla?ujte obroke!

Neredno pla?evanje obrokov omogo?a zara?unavanje zamudnih obresti, odpoved kreditne pogodbe ali celo zahtevo po takojšnjem popla?ilu celotnega dolga, kar nemalokrat pripelje do izvršbe, cesije ali odprodaje terjatev.

Pri podpisu pogodbe bodite posebno skrbni!

Po strani www.posoja.com, kjer si lahko ogledate tudi primer predizpolnjene posojilne pogodbe, smo povzeli tudi nekaj nasvetov, kako ravnati ob podpisu pogodbe. Pogodbo podpišite na osebnem sre?anju s posojilodajalcem. Temeljito preverite vpisane podatke. Preverite ali so na vseh izvodih pogodbe vpisani enaki podatki. ?e se le da, ne pišite pogodbe na roke. Nikoli ne pišite pogodbe s svin?nikom. Pogodbo podpišite le, ?e se z njo strinjate. In nikoli ne podpišite ni?esar, ?esar ne razumete!

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.