Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | FINANCIRANJE in KREDITIRANJE MAJHNIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ. Ne dobite kredita na banki? PNC Naložbe nudi kredite in posojila denarja zavarovanjem

FINANCIRANJE in KREDITIRANJE MAJHNIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ. Ne dobite kredita na banki? PNC Naložbe nudi kredite in posojila denarja zavarovanjem

24.06.2016

FINANCIRANJE in KREDITIRANJE MAJHNIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ. Ne dobite kredita na banki? PNC Naložbe nudi kredite in posojila denarja zavarovanjem

 

za majhna in srednje velika podjetja ter samostojne podjetnike V Abanki smo v sodelovanju s SID banko d.d. priskrbeli ugodne dolgoročne vire financiranja za majhna in srednje velika podjetja ter samostojne podjetnike, ki se odločate za financiranje dolgoročnih 1. naložb v osnovna sredstva (vključno z obratnim kapitalom) zaradi internacionalizacije poslovanja (npr. naložbe v nakup opreme, zemljišč, patentov, licenc, v znanje know-how in nepatentirano tehnično znanje, naložbe v nakup, obnovo in izgradnjo zgradb ter druge gospodarske posle); 2. okoljevarstvenih naložb (npr. naložbe v učinkovito ravnanje z energijo, odpadki, vodo, naložbe, ki preprečujejo ali zmanjšujejo onesnaževanje zraka, naložbe v nakup novih gospodarskih vozil, izdelavo inovativnih, okolju prijaznih izdelkov ter naložbe, ki preprečujejo ali zmanjšujejo onesnaževanje prsti); 3. naložb v raziskave, razvoj in inovacije (vključno z obratnim kapitalom). Vabimo vas, da preverite našo ponudbo in si pravočasno zagotovite ugodna finančna sredstva! Ponudba velja do porabe sredstev. Pri financiranju investicije lahko kredit dopolnite z drugimi viri financiranja. UGODNI DOLGOROČNI VIRI FINANCIRANJA Za več informacij povprašajte pri svojem poslovnem skrbniku v Abanki, pokličite na brezplačno telefonsko številko Abafon 080 1 360 ali pa nam pišete na naslov info@abanka.si. Abanka Vipa d.d., Slovenska 58, 1517 Ljubljana, Slovenija junij 2008 Znesek kredita: do 80 % stroškov investicije, vključno z obratnim kapitalom Doba vračila: največ 10 let (vključno z največ 3-letnim moratorijem) Izhodiščna obrestna mera za kredite: • nad 1 do 3 let: 6-mesečni EURIBOR + 1,3 % • nad 3 do 7 let: 6-mesečni EURIBOR + 1,5 % • nad 7 do 10 let: 6-mesečni EURIBOR + 1,7 % Stroški odobritve: 0,20 % zneska kredita ob odobritvi Zavarovanje: skladno s poslovno politiko banke Dodatni pogoji: • kreditojemalec mora imeti manj kot 250 zaposlenih, letni promet, ki ne presega 50 milijonov evrov in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov sredstev) • sredstva niso namenjena financiranju projektov s področij primarne kmetijske dejavnosti, rudarstva, projektov povezanih z igralništvom, orožjem, posredovanjem pri poslih z nepremičninami, zavarovalnim in finančnim posredovanjem.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.