Posojila in posoja denarja za podjetja ter samostojne podjetnike. So vas zavrnili na banki? Potrebujete denar za obratna sredstva? Kupujete nov stroj? Potrebujete denar za zaloge? Ste nelikvidni in bi morali nakupiti dodatni material? Podjetniški Naložbeni Center, PNC Naložbe, krediti in posojila za podjetja