Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | POSOJA DENARJA, POSOJILA ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI POSOJILA II PNC NALOŽBE, HITRA POSOJILA ZA PODJETJA IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE OD 1.000 DO 30.000 EUR

POSOJA DENARJA, POSOJILA ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI POSOJILA II PNC NALOŽBE, HITRA POSOJILA ZA PODJETJA IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE OD 1.000 DO 30.000 EUR

31.05.2016

Nenamenski hitri kredit je namenjen strankam Abanke.

Prednosti

 • vloge za hitri kredit vam ni treba potrjevati pri vašem delodajalcu
 • najnižji obrok za hitri kredit lahko znaša le 40 EUR

Značilnosti

 • hitri kredit se odobri na osnovi najmanj 6 rednih mesečnih prilivov (plača ali pokojnina)
 • kredit se odplačuje v mesečnih obrokih preko trajnega naloga z osebnega računa
 • najvišji znesek hitrega kredita je lahko do 10.000 EUR, najdaljša odplačilna doba 60 mesecev
 • splošne podatke, potek odplačevanja in preostanek odplačila si lahko ogledate tudi prek spletne banke Abanet
 • hitri kredit lahko najamete v vseh poslovalnicah Abanke

S potrošniškim kreditom z ugodnimi obrestnimi merami bodo dostopnejše tudi dražje stvari (avto, pohištvo, šolnine, počitnice itd.).

Prednosti

 • izbira različnih načinov obrestovanja
 • nižji stroški odobritve kredita za upokojence, ki so komitenti Abanke
 • ugodnejša obrestna mera za kredite za nakup avtomobila
 • potrošniški kredit z vpisom hipoteke z odplačilno dobo do 20 let
 • ugodnejša obrestna mera in nižji stroški odobritve kredita za namenske ekološke kredite
 • v primeru zavarovanja kredita s hipoteko na nepremičnini, je možno kredit odplačevati s pomočjosoplačnika, brez dodatnih stroškov
 • najnižji obrok lahko znaša le 40 EUR
 • življenjsko zavarovanje kreditojemalca pri potrošniškem kreditu z odplačilno dobo nad 5 let

Značilnosti

 • 100 % gotovinsko izplačilo oziroma plačilo po predračunu
 • kredit odplačujete v mesečnih obrokih
 • možne so različne dobe vračila kredita in različni načini zavarovanja (odvisno od izbranega načina obrestovanja in od odplačilne dobe kredita)
 • kredit lahko zavarujete pri zavarovalnici (do 10 let), s poroki (do 8 let), z vpisom hipoteke na nepremičnini (do 20 let)
 • obrestna mera je odvisna od dobe vračila kredita, sodelovanja z Abanko in načina obrestovanja
 • spremenljiva obrestna mera je sestavljena iz referenčne obrestne mere in fiksnega pribitka
 • nominalna obrestna mera (NOM) je fiksna
 • pri ponudbi potrošniškega kreditiranja se uporablja referenčna obrestna mera Euribor
 • po ponudbi se Euribor spreminja dvakrat letno – 31. 3. in 30. 9. ter velja naslednjih 6 mesecev
 • splošne podatke, potek odplačevanja in preostanek odplačila si lahko ogledate tudi prek spletne banke Abanet
 • potrošniški kredit lahko najamete v vseh poslovalnicah Abanke

Z daljšim rokom obročnega odplačevanja stanovanjski kredit na široko odpira vrata v nov dom. Odobreni namenski kredit je možno zavarovati na različne načine (odvisno od odplačilne dobe kredita).

Nakup nekaterih nepremičnin je lahko ugodnejši, saj zanje lahko pridobite ugodnejši stanovanjski kredit Abanke. Preverite lokacije in ugodnosti!

Prednosti

 • do 80 % odobrenega kredita, zavarovanega pri zavarovalnici, je pri gradnji in adaptaciji pod določenimi pogoji lahko izplačanega v gotovini, kredit pa se črpa do 5 mesecev po podpisu kreditne pogodbe
 • do 10 % odobrenega kredita pri nakupu nepremičnine je lahko izplačanega v gotovini, kredit pa se lahko črpa do zadnjega dne v naslednjem mesecu po podpisu kreditne pogodbe
 • v primeru zavarovanja kredita s hipoteko na nepremičnini, se kredit za gradnjo ali adaptacijo lahkočrpa do 6 mesecev
 • v primeru zavarovanja kredita s hipoteko na nepremičnini, je možno kredit odplačevati s pomočjo soplačnika, brez dodatnih stroškov
 • nižji stroški odobritve kredita za upokojence, ki so komitenti Abanke
 • najnižji obrok lahko znaša le 40 EUR
 • življenjsko zavarovanje kreditojemalca pri stanovanjskem kreditu z odplačilno dobo nad 5 let

Značilnosti

 • stanovanjski kredit je namenski kredit za: nakup stanovanja ali hiše, za gradnjo nove hiše, za prenovo starega stanovanja ali hiše, za plačilo prispevkov pri gradnji, za nakup zemljišč, za odkup dednih deležev, za druge namene, s katerimi rešujete stanovanjska vprašanja
 • odplačevanje kredita z mesečnimi obroki, z rokom vračila do 30 let
 • možne so različne dobe vračila kredita in različni načini zavarovanja
 • v primeru zavarovanja s hipoteko mora biti zastavljena nepremičnina zavarovana pri zavarovalnici; zavarovanje zastavljene nepremičnine lahko uredite v naših poslovalnicah, kjer Abanka v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav nudi paketno zavarovanje doma Triglav
 • obrestna mera je lahko fiksna (do 20 let) ali spremenljiva in sestavljena iz referenčne obrestne mere Euribor in fiksnega pribitka (do 30 let)
 • po ponudbi se Euribor spreminja dvakrat letno – 31. 3. in 30. 9. ter velja naslednjih 6 mesecev
 • splošne podatke, potek odplačevanja in preostanek odplačila si lahko ogledate tudi prek spletne banke Abanet, ki omogoča  tudi spremljanje anuitet
 • stanovanjski kredit lahko najamete v vseh poslovalnicah Abanke

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe) nudi t. i. sekundarne finančne vire, posojila in kredite za podjetja in samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, od 1.000 pa do 30.000 EUR. Krediti oz. posojila so namenjena predvsem za podjetja, ki izkazujejo redno poslovanje in imajo ustrezno zavarovanje v obliki premičnine (stroji, vozila itd.) ali nepremičnine ter potrebujejo denar, posojilo oz. kredit za nadaljnji razvoj podjetja, nakup strojev, drugih osnovnih sredstev, nabavo materiala, poplačilo dolgov, druga vlaganja ali investicije. PNC Naložbe financira rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, od 0 pa do 19 zaposlenih, od 10.000 pa do 2.000.000 EUR letnega prometa, ki na trgu že nekaj let poslujejo, v skladu s ključnimi smernicami oz. postavkami kreditiranja podjetij s strani Podjetniškega Naložbenega Centra (PNC Naložbe). Posojilo oz. kredit je mogoče pridobiti na osnovi sledečih postavk:

 • Ročnost: od 1 do max. 3 leta.
 • Višina: od 1.000 do 30.000 EUR.
 • Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
 • Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
 • Donosnost oz. cena: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

 

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki:
Podjetniški naložbeni center – »Moč upravljanja prihodnosti«

Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.

Ostale novice