Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | POSOJA DENARJA ZA PODJETJA IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE PONUJA POSOJILA IN KREDITE OD 1.000 DO 30.000 EUR Z ZAVAROVANJEM ZA PODJETJA

POSOJA DENARJA ZA PODJETJA IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE PONUJA POSOJILA IN KREDITE OD 1.000 DO 30.000 EUR Z ZAVAROVANJEM ZA PODJETJA

25.03.2016

POSOJILA, KREDITI, POSOJA DENARJA, FINANČNI VIRI, FINANCIRANJE PODJETIJ, POSOJILA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE, POSOJA DENARJA ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI PREDITA ALI POSOJILA

So vas zavrnili na banki? Ali iščete posojilo? Ali želite ugoden kredit? Imate ustrezno zavarovanje za pridobitev kredita? Potrebujete posojilo? Ali ne dobite na banki kredita? Želite nemoteno poslovati? Imate presežek denarja? 

Iščete varno naložbo? Želite transparenten vpogled v vašo investicijo? 

Potrebujete finančne vire za nabavo materiala? »Viri financiranja, posojila in denar ter krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja«, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita ali posojila.

Podjetniški Naložbeni Center, PNC Naložbe d.o.o., k.d., Sekundarni podjetniški finančni viri, posojila, krediti in denar za podjetja, ki ne dobijo posojila na banki, potrebujejo pa denar za svoje poslovanje

Sekundarni podjetniški finančni viri in posojila za rast ter razvoj slovenskih podjetij. Finančni viri (posojila) predvsem za mikro in mala podjetja, ki kljub dobremu poslovanju ter ustreznemu zavarovanju, ne dobijo kredita na banki.Možnost investiranja presežka vašega denarja varno in po zajamčenem letnem donosu v podjetje PNC Naložbe

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

• Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
• Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
• Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
• Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?
• Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

Za več informacij lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe
in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

POSOJA DENARJA ZA PODJETJA IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE PONUJA POSOJILA IN KREDITE OD 1.000 DO 30.000 EUR Z ZAVAROVANJEM ZA PODJETJA

POSOJA DENARJA ZA PODJETJA IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE PONUJA POSOJILA IN KREDITE OD 1.000 DO 30.000 EUR Z ZAVAROVANJEM ZA PODJETJA

Krediti z garancijo Slovenskega podjetniškega sklada

Delavska hranilnica sodeluje s Slovenskim podjetniškim skladom pri dolgoročnem kreditiranju mikro, malih in srednje velikih podjetij pri produktu P1 plus 2016. Podjetja lahko pri hranilnici zaprosite za dolgoročni kredit po ugodni obrestni meri in z zavarovanjem Sklada v obliki garancij.

Produkt je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov, ki zagotavljajo rast za mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP) in omogočajo: konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanje in/ali ustvarjanje novih delovnih mest in spodbujanje zasebnih vlaganj ter krepitev razvojno tehnoloških rešitev v podjetju. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus.

Osnovne značilnosti razpisa:

–   Podjetja se po razpisu delijo na dve starostni skupini:

o  MSP 5+ so podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge;

o  MLADI MSP so podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge.

–   dogovorjeno sprejemljivo razmerje zavarovanja med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja je 1 : do največ 0,8. Pri tem razmerju se ne upošteva zavarovanje z garancijo Sklada. Letošnja novost pa je, da se tržna vrednost zastavljene nepremičnine, ki je razvidna iz cenitve ali vrednosti po GURS, ponderira z 0,6 in zmanjša za predhodne obremenitve.

–   Poleg osnovnih  pogojev za prijavo na razpis, ki veljajo že vsa leta so še dodatni finančni pogoji:

o   dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN vsaj D2 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2016 in zavode);

o   da v bilanci stanja za leto 2014 oziroma za leto 2015 izkazuje celotni kapital v obveznostih do virov sredstev vsaj v višini 7,0 % (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2016 in zavode)

o   dosegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« za leto 2014 oziroma za leto 2015 v vrednost 7,0 in manj (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2016 in zavode);

–   obrestna mera se oblikuje glede na starost podjetja, inovativnost projekta in glede na dejavnost po standardni klasifikaciji dejavnosti:

 A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP

–    za MSP 5+ je  6 mesečni EURIBOR+ 0,40%

–    za MLADE MSP je 6 mesečni EURIBOR+ 0,15%

 A.2.  Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja

  -    6 mesečni EURIBOR+ 0,15%

  A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil

  -    6 mesečni EURIBOR+ 0,65%

 A.4. Razvojne garancije za nadaljnje poslovanje zdravih jeder podjetja v stečaju

–    za MSP 5+ je  6 mesečni EURIBOR+ 0,40%

–    za MLADE MSP je 6 mesečni EURIBOR+ 0,15%

–   Kredit lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo:

o   ostali krediti,

o   prav tako med lastna sredstva ne spadajo viri, ki vključujejo državno pomoč (subvencionirani krediti iz drugih virov).

o   Ročnost kreditov za:

      ■ obratna sredstva – do 5 let

      ■ Osnovna sredstva – do 10 let

o   Možen moratorij:

      ■ obratna sredstva – do 6 mesecev

      ■ Osnovna sredstva – do 24 mesecev

–   Razpisni roki bodo vsak mesec (razen avgusta) dvakrat mesečno (prvega in 15. v mesecu):

o   1. 3., 15. 3.,

o   1. 4., 15. 4.,

o   1. 5., 15. 5.,

o   1. 6., 15. 6.,

o   1. 7., 15. 7.,

o   15. 8.,

o   1. 9., 15. 9.,

o   1. 10., 15. 10. 2016.

Za financiranje obratnih ali osnovnih sredstev ob ustanovitvi podjetja ali razširitvi poslovanja
doba kredita do 30. 11. 2019
moratorij na vračilo glavnice kredita
izjemna 6- oz. 7-odstotna letna fiksna obrestna mera (odvisna od načina zavarovanja kredita) z danes znanim zneskom rednih mesečnih obresti (brez obrestnega tveganja, vezanega na spremembe vrednosti EURIBOR-ja)

Lastnosti

 • višina kredita: 25.000 EUR
 • vračilo glavnice kredita:
  • obročno v enakih mesečnih ali trimesečnih obrokih, po preteku moratorija na vračilo glavnice ali
  • enkratno ob zapadlosti kredita (odvisno od oblike zavarovanja kredita in individualne odločitve banke
 • sredstva so omejena in jih je mogoče najeti do 31. oktobra 2019
 • stroški odobritve kredita: 2 % oz. 3 %, odvisno od načina zavarovanja kredita
 • stroški vodenja kredita po preteku prvega leta za leto vnaprej: 70,00 evrov oz. 100,00 evrov letno, odvisno od načina zavarovanja kredita
 • možne oblike zavarovanja kredita v skladu z individualno odločitvijo banke:
  • z menicami, poroštvom lastnika/lastnikov poslovnega subjekta (najmanj ene fizične osebe) in zastavo nepremičnine ali
  • z menicami in poroštvom vseh lastnikov poslovnega subjekta (najmanj dveh fizičnih oseb)

Evropski investicijski sklad

Evropski mikrofinančni instrument Progress (Progress Microfinance) zagotavlja jamstva in financira instrumente za mikrofinančne posrednike. Iniciativa je ustanovljena z 203 milijoni EUR sredstev, ki sta jih prispevali Evropska komisija in Evropska investicijska banka. Evropski investicijski sklad (EIF) deluje kot družba za upravljanje v imenu evropske platforme za mikrofinance FCP-FIS (Evropski mikrofinančni sklad Progress) in je glavni posrednik prek katerega se izvaja Evropski mikrofinančni instrument Progress.

Namen kredita

Sredstva kredita lahko uporabite za:
 • plačilo obstoječih poslovnih obveznosti
 • pridobitev popusta za predčasno plačilo (cassa sconto), ki vam ga morebiti prizna dobavitelj
 • širitev prodajnega asortimana
 • nakup opreme za poslovanje (prevozna sredstva, računalniki, programska oprema, pisarniške mize in oprema ter druga oprema/stroji)
 • prenovo/nakup poslovnih prostorov (gostinski lokal, pisarne, delavnice)
 • povečanje promocijske aktivnosti (vzpostavitev/posodobitev spletne strani, klasično oglaševanje …)
 • realizacijo drugih poslovnih idej in aktivnosti

Kredit je namenjen

Mikrokredit je namenjen poslovnim subjektom:
 • ki so/bodo postali komitenti Sberbank d. d.
 • ki so registrirani v Republiki Sloveniji
 • katerih letni promet (letni prihodki) in bilančna vsota ne presegata 2 milijonov evrov v zadnjem poslovnem letu
 • ki imajo največ 9 zaposlenih oziroma poslovnim subjektom, v katerih je lastnik samozaposlen

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.