Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Posojila in krediti za mala ter mikro podjetja od 1.000 do 30.000 EUR. PNC Naložbe d.o.o., k.d. sekundarni podjetniški finančni viri in posojila za podjetja ter samostojne podjetnike

Posojila in krediti za mala ter mikro podjetja od 1.000 do 30.000 EUR. PNC Naložbe d.o.o., k.d. sekundarni podjetniški finančni viri in posojila za podjetja ter samostojne podjetnike

10.01.2016

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

• Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
• Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
• Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
• Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?
• Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.
Za več informacij me lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni finančni viri za pravne osebe
in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Opisi zavarovanj kreditov za podjetja - ali imate dobro poslovanje, zavarovanje in vseeno ne dobite na banki kredita oz. vas zavrnejo? Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila in imajo dobro poslovanje ter zavarovanje (posojila, krediti, finančni viri, denar, gotovina)

Opisi zavarovanj kreditov za podjetja – ali imate dobro poslovanje, zavarovanje in vseeno ne dobite na banki kredita oz. vas zavrnejo? Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila in imajo dobro poslovanje ter zavarovanje (posojila, krediti, finančni viri, denar, gotovina)

 

Bančni viri

Kratkoročno financiranje

Preko kratkoročnega financiranja banke omogočajo financiranje tekočega poslovanja, obratnih sredstev in ugodno premostitev kratkoročnih likvidnostnih težav. Navadno ima ročnost enega leta, podjetjem pa omogoča porabo sredstev po predhodno dogovorjenem načinu, skladno s potrebami poslovanja.

Namenjeno je vsem podjetjem, ki se s soočajo s problemom plačilne nediscipline kupcev, ter za premostitev likvidnostnih težav, ki se posledično pojavijo. Ravno tako je primeren za podjetja, ki širijo obseg poslovanja in potrebujejo sredstva za podporo in spremljavo te rasti.

Oblike kratkoročnega financiranja:

 • limit na transakcijskem računu (primeren za podjetja, ki želijo financirati obratna sredstva in imajo občasne likvidnostne primanjkljaje),
 • financiranje obratnih sredstev (primerno za podjetja, ki potrebujejo enkraten večji znesek za financiranje svojega tekočega poslovanja, kot npr. nakup materiala oziroma ali surovin ipd.),
 • okvirni kredit (namenjen je financiranju večkratnih potreb po likvidnostnih sredstvih v nižjih zneskih, kot so npr. izplačila plač, plačila davkov in prispevkov, plačila dobaviteljem, mesečna plačila najemnin, ipd.),
 • kreditna linija v obliki fiksnih tranš (primerna za podjetja z ustreznim likvidnostnim planom, ki natančno vedo kdaj, zakaj in za koliko časa bodo črpana sredstva potrebovali).

 Dolgoročno financiranje

Dolgoročni krediti so namenjeni predvsem financiranju stalnih sredstev, širjenja obsega poslovanja oziroma financiranju novih poslovnih idej. Višina kredita, ročnost, vračilo in oblika zavarovanja so prilagojeni potrebam in željam podjetja, ki so razvidne iz investicijskega oziroma poslovnega načrta.

Oblike dolgoročnega financiranja:

 • investicijsko financiranje (krediti so namenjeni predvsem financiranju osnovnih sredstev (strojev, proizvodnih linij itd.) in širjenja obsega poslovanja oziroma financiranju novih poslovnih idej),
 • dolgoročno financiranje obratnih sredstev (namenjen financiranju višine zalog, za katere podjetje pričakuje, da jih bo potrebovalo v daljšem časovnem obdobju),
 • projektno financiranje (namenjeno financiranju kapitalno intenzivnih projektov (financiranje infrastrukture, energetike, industrijskih projektov),
 • nepremičninsko financiranje (namenjeno razvoju stanovanjskih, industrijskih in poslovnih objektov za lastne potrebe investitorja ali za prodajo oziroma oddajo objektov) ,
 • sindicirani krediti (namenjeno predvsem financiranju višjih zneskov,;banka v sodelovanju z drugimi organizira sindikat bank z namenom porazdelitve tveganja, )

Rast podjetja in trženje

Rast podjetja pomeni kvantitativno večanje obsega podjetja oz. povečevanje velikosti podjetja. Za rast  mora imeti podjetje jasno zastavljeno vizijo, konkretno opredeljene kratkoročne in dolgoročne cilje ter izdelano oceno tveganja, z več opcijskimi rešitvami v različno tveganih poslovnih situacijah.

V splošnem ločimo dve strategiji rasti:

 1. Strategija notranje rasti: to je organska rast podjetja z investiranjem v razvijanje posameznih poslovnih funkcij obstoječe organizacije
 2. Strategija zunanje rasti: rast z ekonomskim povezovanjem in združevanjem z drugimi podjetji; ali kot dolgoročno sodelovanje, skupno vlaganje, priključitve idr.

Pri izboru trgov in ponudbe izdelkov pa si lahko pomagamo z Ansoffovo matriko rasti, ki razlikuje 4 strategije:

– strategijo prodora na trg (povečanje tržnega deleža na istem trgu z istim izdelkom/storitvijo,ki ga dosežemo z intenzivnejšim trženjem in prevzemom kupcev od konkurentov)

– strategija razvoja trga (povečanje prodaje na novem trgu z istim izdelkom)

– strategija razvoja izdelka/storitve (povečanje tržnega deleža na istem trgu z novim izdelkom/storitvijo)

– strategija diverzifikacije (prodor na nove trge z novimi izdelki/storitvami)

Najpogosteje se podjetja odločajo za strategijo prodora na trg, redkeje pa tvegajo z diverzifikacijo izdelkov/storitev in trgov.

Pomemben del strategije rasti predstavlja trženje. Trženju je potrebno posvetiti posebno pozornost že ob načrtovanju podjetniške poti, izdelkov ali storitev, ki jih želimo ponuditi trgu.

 

Financiranje rasti

Finančne spodbude

V Sloveniji obstaja več državnih institucij, ki nudijo možnosti sofinanciranja ali subvencij za izvedbo podjetniških projektov:

Več informacij o drugih možnih virih financiranja najdete tukaj.

Viri financiranja

Za investiranje v razvoj podjetja mora imeti podjetje jasno zastavljeno vizijo, konkretno opredeljene kratkoročne in dolgoročne cilje ter izdelano oceno tveganja, z več opcijskimi rešitvami v različno tveganih poslovnih situacijah.

Možni viri pomoči za podjetja so različni glede na življenjski cikel podjetja. Za grafični prikaz kliknite tukaj

Vire financiranja lahko razdelimo v dve osnovni skupini:

Pri lastniškem financiranju vlagatelj dobi za zameno lastniški delež in deli usodo uspeha ali neuspeha naložbe. To pomeni, da dobijo vlagatelji sredstva povrnjena le v primeru rasti ali dobičkonosnosti podjetja. V primeru propada podjetja pa to pomeni izgubo za vlagatelje. Lastniški kapital torej za razliko od dolžniškega nosi tveganje uspeha ali neuspeha podjetniškega projekta.

Znani viri financiranja podjetij v Sloveniji so:

 1. bančni viri (kratkoročna in dolgoročna posojila),
 2. javni viri (javni razpisi, subvencije, druge državne pomoči),
 3. rizični kapital (skladi in družbe tveganega kapitala, poslovni angeli),
 4. faktoring (z zavarovanjem ali brez zavarovanja terjatev),
 5. leasing (finančni ali operativni leasing),
 6. drugi viri (evropska sredstva).

Preberite tudi:

V PRIPRAVI NOVA OBLIKA TVEGANEGA KAPITALA!

 1. Kratek opis produkta
  Tvegan kapital za hitro rast mladih podjetij v okviru SPS-ovega »SKLADA TVEGANEGA KAPITALA« je nudil v obdobju 2009 -2015 podporo v obliki co-investment sklada tveganega kapitala ter je zajemal vstop v lastniško strukturo in upravljanje podjetja skupaj z zasebnimi investitorji s kapitalskimi vložki (tvegan kapital in mezzanin kapital). S takšnimi alternativnimi oblikami financiranja so se podpirala perspektivna, inovativna in hitro rastoča podjetja, ki so prodirala na globalne trge.

  Do avgusta 2015 se je podpora v obliki tveganega kapitala izvajala preko že vzpostavljenega javno-zasebnega parnerstva, po avgustu 2015 pa se načrtuje nova linija podpore s tveganim kapitalom, ki bo sledila usmeritvam EK in RS. Trenutna usmeritev EK je izvajanje tovrstnega financiranja v okviru cross border skladov, v kolikor bo RS sledila tem usmeritvam, bo usmeritvam sledil tudi Sklad.

 2. Izvajalci
  Naložbe tveganega in mezzanin kapitala v podjetja so izvajale izbrane družbe tveganega kapitala (DTK), ki so vstopile v javno – zasebno partnerstvo z državo.
 3. Oblika pomoči
  Podporo, ki so jo zagotavljale izbrane družbe v obliki tveganega kapitala, je bil:

  – kapitalski vložek v podjetje (tvegan kapital in mezzanin kapital),
  – vstop v lastniško strukturo podjetja in tako prevzem soodgovornosti za rast podjetja,
  – sodelovanej DTK pri strateških usmeritvah rasti in razvoja,
  – pomoč na vseh področjih poslovanja (pravno, finančno, tržno pozicioniranje,…),
  – več podatkov o delujočih DTK-jih je dostopnih tukaj in direktno pri svetovalcih Sklada:
  Rok Huber (02) 234 12 41, rok.huber@podjetniskisklad.si,
  – Nina Urbanič (02) 234 12 61, nina.urbanic@podjetniskislad.si,
                               – mag. Boris Pfeifer (02) 234 12 46, boris.pfeifer@podjetniskisklad.si.
 4. Namen produkta je:
  – razvoj obstojčega trga tveganega kapitala v Sloveniji in s tem povečanje števila zasebnih družb tveganega kapitala,
  – pospeševanje lastniških naložb v mikro, mala in srednje velika podjetja v obbliki naložb tveganega kapitala in mezzanin kapitala,
  – podpora MSP-jev s potencialom hitre rasti, ki se jim na tak način omogoči dostop do svežih finančnih sredstev ter posledično lažji in boljši prodor na tuje trge.

 5. Upravičenci
  Upravičenci so bila mlada podjetja (mlajša od 5 let), ki so perspektivna, inovativna ter hitro rastoča podjetja v Sloveniji, ki prodirajo na globalne trge.

 6. Maksimalna višina podpore
  Kapitalski vložek v mala in srednje velika podjetja iz DTK lahko znaša 1,5 mio EUR letno.

 7. Povprečna ročnost naložb
  3-7 let

 8. Postopek pridobitve
  V kolikor se produkt izvaja preko posrednikov (DTK-jev), se podrobnješi pogoji in postopki za sodelujoče zasebne DTK določijo v javnem razpisu. Do avgusta 2015 se je podpora izvajala preko že vzpostavljnega javno-zasebnega partnerstva. Po zaključku obstojelčega programa (torej po avgustu 2015) se načtuje nova linija podpore s tveganim kapitalom, ki se lahko razlikuje od obstoječe izvdbe produkta v obdobju 2009-2015.

Možnosti ugodnega financiranja MSP

SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d.

SID – slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. s storitvami financiranja in zavarovanja spremlja podjetja skozi vse faze poslovanja. Posebno pozornost posveča financiranju malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju MSP), saj so pomemben dejavnik pri spodbujanju gospodarske rasti, uvajanju delovnih mest in pogosto gonilo gospodarskega napredka.

SID banka z različnimi finančnimi inštrumenti spodbuja projekte, katerih namen je:

 • spodbujanje konkurenčnega podjetništva ter razvoj malih in srednje velikih podjetij,
 • podpora vlaganj v raziskave, razvoj in inovacije, razvoj tehnološkega okolja in tehnologije,
 • realizacija okoljevarstvenih projektov in ravnanja z odpadki,
 • podpora projektom s področja energetike in obnovljivih virov energije,
 • priprava na mednarodne gospodarske posle,
 • izvedba mednarodnih gospodarskih poslov s financiranjem slovenskih izvoznikov ali s financiranjem tujih kupcev slovenskega blaga/storitev in njihovih bank,
 • investicije slovenskih gospodarskih družb v tujini (npr. ustanovitev, nakup podjetja, dokapitalizacija),
 • razvoj internacionalizacije.

Slovenski podjetniški sklad

Slovenski podjetniški sklad je nacionalna finančna institucija, ki zagotavlja ugodna finančna sredstva za investicijska vlaganja in tekoče poslovanje MSP. Vsako leto razpisuje državne pomoči za razvojne investicije za MSP, pri čemer tesno sodeluje z ostalimi domačimi in mednarodnimi finančnimi institucijami kot so poslovne banke, SID banka, Evropski investicijski sklad in Evropsko združenje garancijskih shem.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.