Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | POSOJILA IN KREDITI ZA PODJETJA, KI KLJUB DOBREMU POSLOVANJU IN USTREZNEMU ZAVAROVANJU, NE DOBIJO KREDITA NA BANKI. PNC NALOŽBE NUDI POSOJILA IN KREDITI OD 1.000 DO 30.000 EUR Z ZAVAROVANJEM PODJETJEM TER SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM

POSOJILA IN KREDITI ZA PODJETJA, KI KLJUB DOBREMU POSLOVANJU IN USTREZNEMU ZAVAROVANJU, NE DOBIJO KREDITA NA BANKI. PNC NALOŽBE NUDI POSOJILA IN KREDITI OD 1.000 DO 30.000 EUR Z ZAVAROVANJEM PODJETJEM TER SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM

30.03.2016

POSOJILA, KREDITI, POSOJA DENARJA, FINANČNI VIRI, FINANCIRANJE PODJETIJ, POSOJILA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE, POSOJA DENARJA ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI PREDITA ALI POSOJILA

So vas zavrnili na banki? Ali iščete posojilo? Ali želite ugoden kredit? Imate ustrezno zavarovanje za pridobitev kredita? Potrebujete posojilo? Ali ne dobite na banki kredita? Želite nemoteno poslovati? Imate presežek denarja? 

Iščete varno naložbo? Želite transparenten vpogled v vašo investicijo? 

Potrebujete finančne vire za nabavo materiala? »Viri financiranja, posojila in denar ter krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja«, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita ali posojila.

Podjetniški Naložbeni Center, PNC Naložbe d.o.o., k.d., Sekundarni podjetniški finančni viri, posojila, krediti in denar za podjetja, ki ne dobijo posojila na banki, potrebujejo pa denar za svoje poslovanje

Sekundarni podjetniški finančni viri in posojila za rast ter razvoj slovenskih podjetij. Finančni viri (posojila) predvsem za mikro in mala podjetja, ki kljub dobremu poslovanju ter ustreznemu zavarovanju, ne dobijo kredita na banki.Možnost investiranja presežka vašega denarja varno in po zajamčenem letnem donosu v podjetje PNC Naložbe

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

• Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
• Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
• Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
• Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?
• Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

Za več informacij lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe
in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

POSOJILA IN KREDITI ZA PODJETJA, KI KLJUB DOBREMU POSLOVANJU IN USTREZNEMU ZAVAROVANJU, NE DOBIJO KREDITA NA BANKI. PNC NALOŽBE NUDI POSOJILA IN KREDITI OD 1.000 DO 30.000 EUR Z ZAVAROVANJEM PODJETJEM TER SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM

 • stroški nakupa, prenove ali razširitve/modernizacije opredmetenih sredstev (zgradbe, oprema, stroji) in zemljišč (če je zemljišče tehnično neizogibno nujno za naložbo, pri čemer ne sme nikoli preseči 50  % skupnih stroškov projekta. Financiranje nakupa kmetijskih zemljišč je v celoti izključeno.);
 • Investicije v neopredmetena sredstva, in sicer:
  • Stroški razvoja, planiranja in financiranja med fazo proizvodnje opredmetenih sredstev;
  • Stroški raziskav in razvoja (provizije, stroški razvoja in bruto plače, neposredno povezane z dejavnostmi raziskav, razvoja in inovacij);
  • ustvarjanje distribucijskih omrežij na domačem ali drugih trgih znotraj EU (odkup sredstev in/ali blagovne znamke, operativni stroški in stroški dela),
 • trajno povečanje obratnega kapitala, potrebnega za širitev poslovne dejavnosti (materiali, polproizvodi ter proizvodi).

Med neupravičene stroške spadajo: čiste finančne transakcije; DDV; stroški, povezani z nakupom licenc, kvot, proizvodnih pravic in drugih pravic, ki jih podeljujejo javni organi.

Kredit EIB se ne sme uporabiti za financiranje čistih finančnih dejavnosti ali razvoja nepremičnin ali za omogočanje končnemu upravičencu, da se ukvarja s financiranjem strank.

Financiranje nakupa kmetijskih zemljišč in financiranje (blagovne) znamke je v celoti izključeno.

Končni upravičenci oz. kreditojemalci se ne smejo ukvarjati z naslednjimi dejavnostmi:

 • proizvodnja orožja in streliva, vojaške in policijske opreme in infrastrukture ter opreme ali infrastrukture, zaradi katere bi lahko prišlo do omejevanja človekovih pravic in svoboščin (zapori, kapacitete z omejitvijo gibanja vseh oblik) ali do kršenja človekovih pravic;
 • proizvodnja ali omogočanje uporabe iger na srečo in z njimi povezane opreme;
 • proizvodnja in predelava tobaka ali distribucija tobaka ter dejavnosti, ki omogočajo uporabo tobaka (npr. »prostori za kadilce«);
 • dejavnosti, ki vključujejo žive živali za namene izvajanja poskusov in znanstvene namene;
 • dejavnosti, ki imajo vpliv na okolje, ki ni v večji meri ublažen in/ali kompenziran (projekti morajo biti skladni z direktivami EU in nacionalno zakonodajo v zvezi z okoljem);
 • dejavnosti, ki štejejo za etično ali moralno sporne ali ki jih nacionalna zakonodaja prepoveduje, npr. raziskave o kloniranju človeka;
 • nakup (blagovne) znamke, pridobitev patentov in licenc, agroživilskih proizvodnih pravic ali kvot, drugih proizvodnih ali distribucijskih pravic, če jih dodeljuje javni organ (kot npr. za medije in storitve) ter licenc ali pravic za izkoriščanje rudnih bogastev;
 • čista dejavnost razvoja nepremičnin;
 • čista finančna dejavnost; npr. trgovanje s finančnimi instrumenti.,
 • Minimalna ročnost kredita, vrednost investicije in znesek kredita je odvisen od velikosti kreditojemalca in števila zaposlenih pri kreditojemalcu.

 

Dolgoročni krediti Evropske investicijske banke

Sredstva Evropske investicijske banke (EIB) so namenjena dolgoročnemu financiranjuzasebnikov, malih in srednje velikih podjetij ter organizacij javnega sektorja za širitev dejavnosti ter urisničitev razvojnih projektov s ciljem razvoja gospodarstva.

O kreditu

Informativno naročilo

Koristne informacije

 

GLAVNE PREDNOSTI

 • ugodna obrestna mera,
 • daljša ročnost kreditov,
 • enostaven postopek odobritve kreditov iz sredstev finančnih institucij Evropske Unije,
 • možnost odloga odplačila kredita,
 • možnost refundacije sredstev,
 • možnost dodatnega financiranja s krediti iz sredstev banke.

OSNOVNE LASTNOSTI

 • financiranje namenskih kreditov
 • nižja obrestna mera v primerjavi z redno bančno ponudbe,
 • ročnost kredita: najmanj 2 leti, največ 12 let*,
 • vrednost investicije: največ 25.000.000EUR*,
 • znesek kredita: največ 12.500.000,00 EUR*,
 • razvojni kredit lahko predstavlja do 50 %vrednosti projekta,
 • izvajanje projektov na območju Republike Slovenije.

* Minimalna ročnost kredit, vrednosti investicije in znesek kredita je odvisen od velikosti kreditojemalca in števila zaposlenih pri kreditojemalcu.

VSE KAR MORATE VEDETI O Dolgoročnem kreditu Evropske investicijske banke

 • Poleg redne dokumentacije katere dokumente potrebujem za odobritev investicijskega kredita oz. kredita za financiranje osnovnih sredstev?
 • Na kakšen način lahko zavarujem investicijski kredit oz. kredit za financiranje osnovnih sredstev?
 • Kdo so končni upravičenci?
 • Kateri so nameni oz. upravičeni stroški za financiranje iz vira EIB?
 • Kateri so neupravičeni stroški financiranja?
 • Katere so izključene dejavnosti?
 • Od česa je odvisna minimalna ročnost kredita, vrednost investicije in znesek kredita?

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.