Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | POSOJILA IN KREDITI ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI POSOJILA. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE D.O.O., K.D. NUDI POSOJILA OD 1.000 DO 30.000 EUR Z ZAVAROVANJEM

POSOJILA IN KREDITI ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI POSOJILA. PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE D.O.O., K.D. NUDI POSOJILA OD 1.000 DO 30.000 EUR Z ZAVAROVANJEM

02.03.2016

POSOJILA, KREDITI, POSOJA DENARJA, FINANČNI VIRI, FINANCIRANJE PODJETIJ, POSOJILA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE, POSOJA DENARJA ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI PREDITA ALI POSOJILA

So vas zavrnili na banki? Ali iščete posojilo? Ali želite ugoden kredit? Imate ustrezno zavarovanje za pridobitev kredita? Potrebujete posojilo? Ali ne dobite na banki kredita? Želite nemoteno poslovati? Imate presežek denarja? Iščete varno naložbo? Želite transparenten vpogled v vašo investicijo? Potrebujete finančne vire za nabavo materiala? »Viri financiranja, posojila in denar ter krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja«, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita ali posojila.

Podjetniški Naložbeni Center, PNC Naložbe d.o.o., k.d., Sekundarni podjetniški finančni viri, posojila, krediti in denar za podjetja, ki ne dobijo posojila na banki, potrebujejo pa denar za svoje poslovanje

Sekundarni podjetniški finančni viri in posojila za rast ter razvoj slovenskih podjetijFinančni viri (posojila) predvsem za mikro in mala podjetja, ki kljub dobremu poslovanju ter ustreznemu zavarovanju, ne dobijo kredita na bankiMožnost investiranja presežka vašega denarja varno in po zajamčenem letnem donosu v podjetje PNC Naložbe

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

• Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
• Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
• Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
• Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?
• Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

Za več informacij lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe
in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Krediti Eko sklada za pravne osebe in samostojne podjetnike

14.03.2008  16:23

Ekološki sklad je danes objavil razpis za kreditiranje pravnih oseb in samostojnih podjetnikov. Razpisanih je 14 milijonov evrov sredstev za različnih naložb v varstvo okolja.
avtor

Najpomembnejši namen ostaja spodbujanje naložb v učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije, so sporočili iz sklada.

Sredstva za gradnjo novih in starih stanovanj

Kreditirani nameni so večinoma podobni tistim iz lanskega tovrstnega razpisa. Namen je spodbuditi naložbe v učinkovito rabo energije pri gradnji in obnovi stanovanjskih in drugih stavb, pri proizvodnji toplote in električne energije in v industrijskih procesih kot tudi kreditiranje nakupa vozil na električni in hibridni pogon, kot so na primer avtobusi in osebni avtomobili.

Nov javni poziv za kreditiranje pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in drugih zasebnikov PDF natisni E-pošta
Finančne vzpodbude Kredit
Torek, 03 Maj 2011 00:00
V petek, 29. aprila je bil v Uradnem listu RS, št. 32/2011 objavljen nov javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov z oznako 46PO11, ki ponuja 20 milijonov EUR za ugodno kreditiranje različnih naložb na področjih varstva okolja.

EkoSklad-1

Upravičene osebe lahko pridobijo ugoden kredit za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, to je proizvodnjo energije iz obnovljivih virov energije in izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije. Krediti so na voljo še za naložbe v zmanjšanje drugih emisij v zrak, za naložbe na področju gospodarjenja z odpadki, vključno z zamenjavo azbestnih strešnih kritin, naložbe na področju varstva voda, učinkovite rabe vode, odvajanje odpadnih vod ali oskrbo s pitno vodo ter letos tudi za začetne naložbe v nekatere okoljske tehnologije.

Posamezen kredit lahko doseže do 2 milijona eurov, za vsako vrsto naložbe pa javni poziv določa tudi najvišji odstotek priznanih stroškov, ki jih investitor lahko financira z ugodnim kreditom Eko sklada.

Najnižja letna obrestna mera za te kredite je trimesečni EURIBOR + 1,5 %, pri čemer se ob dodelitvi kredita morebitna državna pomoč ugotavlja in dodeljuje po pravilu “de minimis” oziroma po pravilih dodeljevanja regionalnih državnih pomoči. Za kredite za naložbe v naprave za proizvodnjo ali soproizvodnjo električne energije pa je določena obrestna mera trimesečni EURIBOR + najmanj 1,5 % oziroma višji fiksni pribitek, ki se določi tako, da ne zagotavlja pomoči države. Odplačilna doba kreditov z vključenim moratorijem je največ 15 let oziroma do 5 let za nakup opreme in vozil skladno z določbami javnega poziva. Dovoljen je največ enoletni moratorij na odplačilo glavnice kredita.

Vir: www.ekosklad.si

 

POSOJA DENARJA PRAVNIM OSEBAM, PODJETJEM IN SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM. PNC NALOŽBE d.o.o., k.d. finančni viri za podjetja, krediti za podjetja in denar za podjetja

POSOJA DENARJA PRAVNIM OSEBAM, PODJETJEM IN SAMOSTOJNIM PODJETNIKOM. PNC NALOŽBE d.o.o., k.d. finančni viri za podjetja, krediti za podjetja in denar za podjetja

Naj ustanovim s.p. ali d.o.o.?

Ko se bodoči podjetnik odloča, ali bo ustanovil s.p. ali d.o.o. si mora postaviti nekaj vprašanj – koliko kapitala ima in koliko odgovornosti namerava prevzeti nase, namerava posel širit in zaposlovati ali bo opravljal storitve za maloštevilne stranke. Nepomembno ni niti vprašanje, katero dejavnost namerava opravljati. V nadaljevanju navajamo nekaj osnovnih razlik med s.p. in d.o.o.:

Razlike med s.p. in d.o.o.

S.P. D.O.O.
Osebna odgovornost DA (odgovarjate z osebnim premoženjem) NE (odgovarjate le z vloženim kapitalom oz. kapitalom podjetja)
Osnovni kapital Ni potreben 7.500 € (lahko v denarju, sredstvih ali poljubno kombinirano), na VEM točki izključno v denarju.
Ustanovitev Brezplačno na VEM točki Brezplačno na VEM točki
Obdavčitev dobička 16 %, 27 %, 41 %, 50 % (dohodninska lestvica) Davek od dohodkov pravnih oseb – 17 %
Vodenje poslovnih knjig Norminirani odhodki (80%)
Enostavno knjigovodstvo
Dvostavno knjigovodstvo
Norminirani odhodki (80%)
Dvostavno knjigovodstvo

Kontaktirajte nas

Osebna odgovornost

S.P.: DA (odgovarjate z vsem svojim premoženjem)
D.O.O.: NE (odgovarjate le z vloženim kapitalom)
Razmislite o tem, koliko odgovornosti ste pripravljeni nositi, saj ste kot s.p. absolutno odgovorni in odgovarjate z vsem svojim premoženjem, medtem ko odgovarjate v gospodarski družbi le z vloženim kapitalom oziroma z lastnino družbe.

Osnovni kapital

S.P.: Ni potreben
D.O.O.: 7.500 evrov (lahko v denarju, v sredstvih ali poljubno kombinirano)

Ustanovitveni stroški

S.P.: Brezplačno
D.O.O.: Enostavni postopek (kapital v denarju) brezplačno
Zahtevni postopek (kapital v sredstvih): pri notarju po notarski tarifi

Obdavčitev dobička

S.P.: 16 %, 27 %, 41 % in 50 % (dohodninska lestvica)
D.O.O.: Davek od dohodkov pravnih oseb – enotna davčna stopnja; 17 %. Dodatno se plača 25 % davek, v kolikor želite dobiček preliti v svoj žep.

Višina dobička, ki ga pričakujete, je pomemben dejavnik odločitve pri tem, ali boste ustanovili s.p. ali d.o.o. Stopnje obdavčitve dobička med s.p. in gospodarsko družbo so različne (vidno zgoraj). V primeru, da pričakujete dobiček, preračunajte: koliko davka boste plačali, če ste s.p. in obdavčeni po dohodninski lestvici in koliko kot d.o.o., katerega dobiček je vedno obdavčen po isti stopnji, to je 17 % (za leto 2016). Pri slednjem računajte tudi na izplačilo dobička lastniku v žep, kar je obdavčeno s 25 %.

Indvidualni izračun – svetovanje – računovodski servis Data.

Vodenje poslovnih knjig

S.P.: možnost izbora
normirani odhodki (80 %);
enostavno knjigovodstvo ali
dvostavno knjigovodstvo
D.O.O.:
možnost izbora
normirani odhodki (80 %)
dvostavno knjigovodstvo

Poslovni račun – denar

S.P.: Z denarjem na računu prosto razpolaga, dovoljena je precejšnja svoboda.
D.O.O.: Možnost razpolaganja z denarjem na računu je precej omejena.
Kot s.p. razpolagate s svojim prisluženim denarjem povsem prosto (dvigujete, polagate, plačujete), medtem ko v gospodarski družbi (d.o.o.) to ni mogoče. V d.o.o. veljajo stroga pravila, na kakšen način in kdaj se denar dvigne, položi na račun ipd.

Plača

S.P.: Nima plače (dobiček = plača) – zato plača ni strošek.
D.O.O.: Ima plačo in si jo nakazuje – plača je strošek.
Dobiček samostojnega podjetnika je hkrati tudi njegova plača, kar pomeni, da svoje plače ne more uveljavljati kot strošek. Na drugi strani d.o.o. svojo plačo sam sebi izplačuje, zato mu plača predstavlja strošek.

Krediti – sredstva na razpisih

S.P.: Težje dobi kredit pri banki in zelo težko se prijavi na razpis.
D.O.O.: Lažje dobi kredit pri banki + primerna oblika za prijavo na razpise.

Za prijavo na razpise in pridobitvi nepovratnih sredstev si več preberite na podjetniškem portalu Nepovratna sredstva ali si oglejte Priprava razpisne dokumentacije za nepovratna sredstva.

Kontaktirajte nas in pomagali vam bomo izbrati pravo obliko podjetja za vaš posel.

 

Financiranje poslovanja

Skorajda ni podjetja ali podjetnika, ki pri dnevnem poslovanju ne bi potreboval občasne likvidnostne pomoči, dodatnih sredstev za širitev poslovanja ali za uresničitev kakšne druge poslovne priložnosti. V Gorenjski banki možnosti za različne oblike financiranja poslovanja ne manjka.

Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi za financiranje poslovanja:


Kratkoročni kredit


Kratkoročni kredit
z odplačilno dobo do 12 mesecev omogoča nenamensko porabo sredstev, praviloma pa se uporablja za financiranje tekočega poslovanja ali obratnih sredstev. Gorenjska banka vam na račun nakaže kredit v odobrenem znesku, s katerim prosto razpolagate.

Kredit praviloma vrnete ob njegovi zapadlosti, pred tem pa se lahko dogovorimo za  ponovno odobritev ali podaljšanje roka zapadlosti za kredit. Tako višina kredita kot obrestna mera se določita glede na vašo boniteto, sposobnost odplačevanja, kakovost zavarovanja ter dosedanjega sodelovanja z Gorenjsko banko.

Potrebna dokumentacija:

 • vloga za odobritev;
 • akt o ustanovitvi, izpisek iz sodnega registra;
 • podpisni karton pooblaščenih podpisnikov za razpolaganje s sredstvi na TRR;
 • podatki ter izkazi o preteklem in tekočem poslovanju;
 • osebna izkaznica prosilca;
 • dokumentacija za izvajanje Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma;
 • načrti in informacije za prihodnje poslovanje.

Oblike zavarovanja:

 • bianco menice;
 • zastava vrednostnih papirjev in denarnih sredstev (hranilne vloge, vezani depoziti);
 • zastava premičnin (predmeti in oprema večje vrednosti);
 • zastava nepremičnin (poslovni in neposlovni gradbeni objekti);
 • poroštvo (druge pravne ali fizične osebe);
 • cesija terjatev;
 • bančna garancija;
 • zavarovanje po dogovoru.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.