Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | POSOJILA IN KREDITI ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE. NE DOBITE KREDITA NA BANKI? PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE NUDI POSOJILA IN KREDITE ZA PODJETJA OD 1.000 DO 3.000 EUR Z ZAVAROVANJEM

POSOJILA IN KREDITI ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE. NE DOBITE KREDITA NA BANKI? PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE NUDI POSOJILA IN KREDITE ZA PODJETJA OD 1.000 DO 3.000 EUR Z ZAVAROVANJEM

08.03.2016

POSOJILA, KREDITI, POSOJA DENARJA, FINANČNI VIRI, FINANCIRANJE PODJETIJ, POSOJILA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE, POSOJA DENARJA ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI PREDITA ALI POSOJILA

So vas zavrnili na banki? Ali iščete posojilo? Ali želite ugoden kredit? Imate ustrezno zavarovanje za pridobitev kredita? Potrebujete posojilo? Ali ne dobite na banki kredita? Želite nemoteno poslovati? Imate presežek denarja? Iščete varno naložbo? Želite transparenten vpogled v vašo investicijo? Potrebujete finančne vire za nabavo materiala? »Viri financiranja, posojila in denar ter krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja«, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita ali posojila.

Podjetniški Naložbeni Center, PNC Naložbe d.o.o., k.d., Sekundarni podjetniški finančni viri, posojila, krediti in denar za podjetja, ki ne dobijo posojila na banki, potrebujejo pa denar za svoje poslovanje

Sekundarni podjetniški finančni viri in posojila za rast ter razvoj slovenskih podjetijFinančni viri (posojila) predvsem za mikro in mala podjetja, ki kljub dobremu poslovanju ter ustreznemu zavarovanju, ne dobijo kredita na bankiMožnost investiranja presežka vašega denarja varno in po zajamčenem letnem donosu v podjetje PNC Naložbe

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

• Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
• Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
• Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
• Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?
• Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

Za več informacij lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe
in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

POSOJILA IN KREDITI ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE. NE DOBITE KREDITA NA BANKI? PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE NUDI POSOJILA IN KREDITE ZA PODJETJA OD 1.000 DO 3.000 EUR Z ZAVAROVANJEM

POSOJILA IN KREDITI ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE. NE DOBITE KREDITA NA BANKI? PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE NUDI POSOJILA IN KREDITE ZA PODJETJA OD 1.000 DO 3.000 EUR Z ZAVAROVANJEM

 

Za večje naložbe in investicije v razvoj vam nudimo dolgoročni kredit za podjetja. Glavnica kredita se vrača v enakih mesečnih obrokih, ponujamo vam možnost odloga plačila, obresti pa se plačujejo mesečno na osnovi obračuna.

 

Tako višina kredita kot obrestna mera in ročnost se določijo glede na vašo boniteto, sposobnost odplačevanja in kakovost zavarovanja.

Financiranje samostojnih podjetnikov ter mikro, malih in srednje velikih podjetij

V sodelovanju s SID banko smo pripravili novo vrsto ugodnih podjetniških kreditov, in sicer za samostojne podjetne ter mikro, mala in srednje velika podjetja z bonitetno oceno B in C.

Krediti so namenjeni za financiranje:

 • naložbenih projektov (opredmetena osnovna sredstva podjetja in neopredmetena osnovna sredstva),
 • tekoče poslovanje (nakup materiala in/ali trgovskega blaga, plačilo storitev in plače zaposlenih),

če ti izdatki:

 • niso nastali po 31.12.2014 in ne več kot 12 mesecev po sklenitvi kreditne pogodbe,
 • so nastali za potrebe procesov, ki jih kreditojemalec opravlja na področju Republike Slovenije.

 

Pogoji:

 • Kreditirajo se samostojni podjetniki (s.p.) in MSP (mikro, mala in srednje velika podjetja) z bonitetno oceno B in C, ki na dan pridobitve kredita:
  • podjetje ali podjetnik ni v težavah;
  • na dan oddaje vloge za pridobitev kredita nimajo neporavnanih davčnih obveznosti.
 • Maksimalna višina kredita je 50.000,00 EUR.
 • Odplačilna doba je od 12 mesecev do 84 mesecev.
 • Stroški odobritve kredita in obrestna mera se obračunajo v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo nadomestil in Sklepom o obrestnih merah hranilnice.
 • Kreditiranje 100 % vrednosti primernih izdatkov.

Za več informacij se oglasite v eni izmed naših poslovalnic ali direktno kontaktirajte vodjo poslovne enote:

MODUL 7: Financiranje podjetja in kako vam lahko   pomaga Nova KBM Kaj pričakujejo sovlagatelji? Sovlagatelji v vaš podjem so potrebni in koristni iz več razlogov. K sodelovanju jih boste morali pritegniti, če sami nimate dovolj denarja, da bi uresničili svojo podjetniško zamisel, pa tudi če potrebujete dragoceno svetovanje ali strateško partnerstvo za prodor na določene trge. S poslovnim načrtom jih boste morali prepričati, naj svoj denar vložijo v vaše podjetje ali se na kakšne druge načine povežejo z vami. Profesionalni investitorji zato s svojo presojo pomenijo prvi pravi preizkusni kamen na poti od ideje do uspešnega podjetja. V nadaljevanju si bomo zato ogledali, kako delajo in na kaj so pozorni, ko presojajo podjetniško idejo. To velja tako za klasično bančno financiranje in financiranje iz javnih skladov ter predvsem za financiranje, ki ga ponujajo podjetja in skladi tveganega kapitala ter poslovni angeli. Veliko mladih in še posebej tehnoloških podjetij potrebuje – pogosto v zelo začetni fazi podjema, torej še pred ustanovitvijo oziroma tik po ustanovitvi podjetja – lastniški kapital, da bi lahko izkoristila celoten potencial razvoja in rasti.   Poleg kapitala potrebujejo novoustanovljena podjetja v prvih letih svojega obstoja tudi intenzivno strokovno podporo. Pri tem so v danem trenutku privatni svetovalci običajno predragi, medtem ko lahko po drugi strani regionalni in lokalni pospeševalni centri ponudijo le omejeno podporo. Čeprav uvrščamo mlada visokotehnološka podjetja med bolj tvegane podjeme, imajo v primerjavi s podjetji iz številnih drugih dejavnosti relativno visoko stopnjo preživetja. Poleg tega izkazujejo zelo velik potencial rasti, kar jih dela za sovlagatelje še posebej zanimive. Ravno najnovejši uspehi številnih novih tehnoloških podjetij dokazujejo, da je mogoče tudi v slovenskem okolju, ki ne velja za najugodnejše, doseči zavidljivo rast podjetja in relativno visoke donose. Takšna podjetja so precej zanimiva za sklade tveganega kapitala, ki so usmerjeni predvsem v dejavnosti z visokim potencialom rasti in podjetjem v začetnih fazah razvoja zagotavljajo kapital in strokovno pomoč v zameno za solastniški delež. Na prvi pogled ravnajo skladi tveganega kapitala nenavadno: zagotovijo kapital, za katerega ne zahtevajo niti obresti niti vračila glavnice kakor tudi nobene garancije. Če to ravnanje podrobneje proučimo, pa lahko ugotovimo, da ima vendarle svoj ekonomski smisel: sovlagatelj pridobi v zameno za finančno podporo lastniški delež podjetja z zelo visokim potencialom rasti. Po izkušnjah znaša povprečno povečanje vrednosti investiranega kapitala med petindvajset in petdeset odstotki letno. Za mlada podjetja je tovrstna priskrba trajnih finančnih virov izrednega pomena, saj zaradi omejenih možnosti jamstva in visokega tveganja izredno težko pridobijo bančne vire financiranja. Skladi tveganega kapitala pa ne zagotavljajo samo finančnih virov, temveč tudi strokovno pomoč pri vzpostavljanju poslovnih povezav in svetovanju. Zaradi tega sklade tveganega kapitala uvrščamo med t. i. ponudnike inteligentnega kapitala.   Začetno financiranje si lahko podjetja zagotovijo tudi s pomočjo javnih, državnih in regionalnih skladov. To ugaja tudi skladom tveganega kapitala, ki neradi vstopajo v podjetje kot izključni vir financiranja. Skladi tveganega kapitala po pravilu pridobijo do 50‐odstotni delež podjetja in se torej bolje počutijo v vlogi partnerja kot izključnega lastnika. Po petih do sedmih letih rasti podjetja, nekateri že prej, se skladi tveganega kapitala odločajo za odprodajo lastniškega deleža in za izstop iz podjetja. Kot kupci se lahko pojavijo preostali solastniki podjetja, druga podjetja in celo konkurenčna podjetja (kolikor ta možnost v pogodbi z ustanovitelji podjetja ni izključena). V nekaterih primerih se podjetje odloči za odhod na borzo. Od prodaje si skladi tveganega kapitala obetajo zelo visok donos, ki za nekajkrat presega donos, ki ga ustvarjajo ponudniki dolžniških virov financiranja. V začetnih fazah razvoja podjetja prihaja velikokrat do težav pri priskrbi finančnih sredstev, še posebej v primerih, ko je potrebno podjetniško idejo še konkretizirati, se ukvarjati s potrebami in željami potencialnih kupcev, razreševati problematiko varovanja industrijske lastnine in druga pravna vprašanja. V takšnih situacijah je zelo težko pričakovati financiranje s strani banke, prav tako pa tudi zelo redko s strani sklada tveganega kapitala. Kot idealna rešitev problema se pojavljajo privatni investitorji, ki razpolagajo z določenimi strokovnimi izkušnjami iz konkretne panoge. Kot finančni in strokovni partner lahko pomagajo podjetju v tej zgodnji fazi razvoja. Strokovno jih imenujemo poslovni angeli. To so običajno bogati posamezniki s številnimi poslovnimi izkušnjami, ki so svoje podjetje uspešno spravili na borzo oziroma prodali in sedaj svoj ustvarjeni inteligentni kapital investirajo dalje. Poleg kapitala zagotavljajo tudi znanje in s svojimi izkušnjami in poslovnimi povezavami pomagajo podjetniku pri realizaciji podjema.   Tuje izkušnje kažejo, da izkazujejo nižja pričakovanja glede donosa in višjo stopnjo pripravljenosti za investiranje ter da so tudi bolj dolgoročni lastniki od skladov tveganega kapitala. Tako si na primer brez neformalnega lastniškega kapitala (tj. poslovnih angelov) skoraj ne moremo predstavljati uspeha številnih ameriških visokotehnoloških podjetij, med drugim sta bili z neformalnim kapitalom podprti tudi svetovno znani podjetji Microsoft in SAP. Sovlagatelje zanima dokončan poslovni načrt, in ne proces njegovega nastajanja. Dejansko cenijo dobro pripravljen dokument, iz katerega lahko zelo hitro razberejo ključne priložnosti in tveganja, povezana s podjemom. Pri izdelavi moramo ves čas izhajati iz vrednosti za naše kupce, ki jim jih prinašajo naše rešitve, in doseganja želene stopnje donosa, ki jo zahtevajo lastniki investiranega kapitala. Kaj torej pričakujejo od dobrega poslovnega načrta skladi tveganega kapitala, poslovni angeli in presojevalci drugih finančnih institucij? Njihova pozornost je obrnjena predvsem k naslednjemu:  Podjetniška ideja mora uporabnikom prinašati dodano vrednost, ki se odraža v nižjih stroških za reševanje določene uporabnikove potrebe oziroma v reševanju nove uporabnikove potrebe po zanj sprejemljivih stroških.    Proizvodi oziroma storitve podjetja morajo imeti velik potencialni trg z visokim potencialom rasti. V glavnem se pričakuje tudi nastop na mednarodnih trgih.  Proizvod oziroma storitev naj bi bila nova. Novi proizvodi oziroma storitve, novi načini njihove proizvodnje in njihova nova uporabna vrednost dajejo podjetju konkurenčno prednost na trgu in mu omogočajo relativno varnost pred vstopom konkurence.  Načrt osvojitve trga mora biti izdelan logično in natančno. Ocena prodaje mora temeljiti na strokovno izpeljani analizi trga, iz katere lahko z veliko verjetnostjo sklepamo o odnosu kupcev do našega novega proizvoda oziroma storitve. Realna ocena lahko zniža nevarnost plačilne nesposobnosti in prepreči možnost stečaja podjetja.     Posebna pozornost presojevalcev je namenjena podjetniškemu timu, od katerega je v pretežni meri odvisen uspeh oziroma neuspeh podjema. Pri tem je za visokotehnološka podjetja še posebej pomembna ustrezna struktura strokovnjakov po različnih področjih.  Zato bodo še posebej natančno proučene ključne osebe, in sicer glede njihove izobrazbe, izkušenj, kreativnosti, motivacije, psihične stabilnosti in odnosa do denarja. Poslovne izkušnje in že doseženi konkretni rezultati imajo večjo težo kot sama stopnja izobrazbe. Zelo pomembne pa so tudi izkušnje in možnost sodelovanja ter dela v timu, ki mora biti sestavljen interdisciplinarno in biti pripravljen sprejeti zunanje investitorje kot nove partnerje v podjetju.  Pomembna je varnost naložbe in kakšni so izhodi iz nje. Jasno je, da sovlagatelje močno zanima žetev in kako hitro ter na kakšne načine lahko kapitalizirajo svoj vložek v podjem.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.