RAZVOJNI CENTER Novo mesto d.o.o. razpisuje kredite po ugodni obrestni meri z možnostjo pridobitve tudi garancije, in sicer:

Razpis dolgoročnih kreditov in garancij GSD za leto 2015

Predmet razpisa so dolgoročni krediti, namenjeni za materialne in nematerialne investicije ter financiranje obratnih sredstev, po ugodni obrestni meri z možnostjo pridobitve garancije za odobreni kredit. Na razpis se lahko prijavijo mala podjetja, samostojni podjetniki in fizične osebe z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji iz regije JV Slovenija.

Razpis kreditov za nova delovna mesta in obratna sredstva za leto 2015

Predmet razpisa so gotovinski krediti po ugodni obrestni meri z možnostjo pridobitve garancije za odobreni kredit. Na razpis se lahko prijavijo osebe, ki so realizirale samozaposlitev od 1.1.2014 dalje, mala podjetja oz. samostojni podjetniki in fizične osebe z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ki so zaposlili novo osebo od 1.1.2015 dalje ter kreditojemalci, ki so v letu 2015 prejeli investicijski kredit iz GSD za nakup tehnološke opreme ali ekološkega tovornega vozila.

Razpisi so odprti do 31.12.2015.

Informacije:

Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto, Polona Kovač-Brulc, tel. 07/ 33 72 987, gsm. 041 317 175 ali polona.kovac.brulc@rc-nm.si.

Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, Mašenjka Hvala, tel. 01 89 50 610, e-naslov info@rc-kocevjeribnica.si.

 

UGODNI KREDITI ZA PODJETNIKE v letu 2015 RAZVOJNI CENTER Novo mesto d.o.o. razpisuje kredite po ugodni obrestni meri z možnostjo pridobitve tudi garancije, in sicer: • Razpis dolgoročnih kreditov in garancij GSD za leto 2015 Predmet razpisa so dolgoročni krediti, namenjeni za materialne in nematerialne investicije ter financiranje obratnih sredstev, po ugodni obrestni meri z možnostjo pridobitve garancije za odobreni kredit. Na razpis se lahko prijavijo mala podjetja, samostojni podjetniki in fizične osebe z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji iz regije JV Slovenija. • Razpis kreditov za nova delovna mesta in obratna sredstva za leto 2015 Predmet razpisa so gotovinski krediti po ugodni obrestni meri z možnostjo pridobitve garancije za odobreni kredit. Na razpis se lahko prijavijo osebe, ki so realizirale samozaposlitev od 1.1.2014 dalje, mala podjetja oz. samostojni podjetniki in fizične osebe z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ki so zaposlili novo osebo od 1.1.2015 dalje ter kreditojemalci, ki so v letu 2015 prejeli investicijski kredit iz GSD za nakup tehnološke opreme ali ekološkega tovornega vozila. Razpisi so odprti do 31.12.2015. Informacije: Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska c. 26, 8000 Novo mesto, Polona Kovač-Brulc, tel. 07/ 33 72 987 ali www.rc-nm.si in Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, kontaktna oseba Mašenjka Hvala, tel. 01 89 50 610. Vljudno vabljeni k oddaji vlog!

 

Nepovratna sredstva za mikro, mala in srednja podjetja (MSP) iz evropskega programa Obzorja 2020

24. januar 2014 | Rubrika: Brez kategorije

Evropska komisija je najavila objavo razpisa v mesecu marcu za mikro, mala in srednja podjetja, s pomočjo katerega bodo podjetja lahko pridobila od 0,5 do 2,5 milijona nepovratnih sredstev,  sofinanciranje bo znašalo do 70 % upravičenih stroškov.

Razpis bo del programa Obzorja 2020 in bo namenjen izključno mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP). Gre za nov finančni instrument, namenjen razvojno raziskovalni dejavnosti v podjetjih. Sofinancirane bodo inovativne ideje z visokim tržnim potencialom. Na razpise v tem programu se bodo lahko prijavila vsa podjetja v segmentu MSP, ki razvijajo lastne proizvode in storitve, ne glede na njihovo dejavnost.  Na razpise znotraj tega programa se bodo podjetja lahko prijavila samostojno, brez mednarodnih partnerjev, ki jih podjetja potrebujejo pri večini prijav na razpise evropskih institucij. Cilj programa je financirati predvsem projekte v razponu med 1.000.000 in 3.000.000 EUR upravičenih stroškov. Program bo omogočal financiranje projekta od samega začetka izvedbe, do priprave produkta za vstop na trg.

Podjetja se bodo lahko na razpis prijavila v vseh fazah razvoja inovativnega izdelka oziroma storitve, kar pomeni, da se projekt lahko prične pred objavo razpisa.

V prvi fazi razpisa bo prijavitelj na kratko predstavil svojo idejo oziroma projekt, ki jo bo komisija pregledala in v kolikor bodo ocenili, da je projekt inovativen, bo prijavitelj za končanje celotnega poslovnega plana,ki bo moral biti končan šestih mesecih, lahko pridobil sofinanciranje v višini50.000 EUR. Prijavitelju bodo omogočili tudi tri dni izobraževanja s strokovnjaki, ki  bodo nudili napotke za nadaljno uspešno pripravo in izvedbo projekta.

Kljub financiranju prve faze projekta pa ni nujno, da bo projekt podprt tudi v drugi fazi. Zato je dober poslovni načrt zelo pomemben in mora upoštevati vse dejavnike, ki bi lahko vplivali na izvedbo projekta.

Če bo projekt v drugi fazi izpolnil pogoje za sofinanciranje, lahko prijavitelj pridobi sofinanciranje v višini  do 70% upravičenih stroškov, ki se lahko znašajo od 1 do 3 milijonov evrov. Ta faza projekta lahko traja do največ 24 mesecev. V tej fazi bodo prijavitelju na voljo tudi izobraževanja s strokovnjaki, ki bodo v pomoč pri usmerjanju razvoja projekta.

Tretja faza bo namenjena predvsem vpeljavi produkta na trg. Ta faza razvoja produkta ne bo sofinancirana, vendar bodo prijavitelju na voljo strokovnjaki s področja trženja, ki bodo podjetju v pomoč pri pridobivanju dodatnih sredstev, če bi jih to potrebovalo.

Prioritetna področja, ki bodo upravičena za sofinanciranje po tem razpisu, bodo projekti s področja IKT tehnologij, vesoljskih znanosti, področje nanotehnologije, medicine, ekološko-inovativne prehrambene industrije, področje transporta, energetike, ekološko-inovativnih materialov in urbanega področja.

V okviru opisanega programa bo vsake tri mesece na voljo 25 milijonov EUR nepovratnih sredstev, predviden datum objave razpisa pa je 1. marec 2014. Podjetjem, ki pripravljajo razvojnoraziskovalni projekt iz naštetih področij, priporočamo, da prično s pripravo dokumentacije čim prej.