Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Posojila in posoja denarja za podjetja ter samostojne podjetnike, ki ne dobijo kredita na banki. Podjetniški naložbeni center

Posojila in posoja denarja za podjetja ter samostojne podjetnike, ki ne dobijo kredita na banki. Podjetniški naložbeni center

28.10.2016

Podjetje PNC Naložbe nudi sekundarne podjetniške finančne vire, posojila in kredite za rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, ki ne dobijo na banki kredita, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi postavkami. Financira se izključno podjetja, ki na trgu že poslujejo in ustvarjajo promet. Podjetje PNC Naložbe ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

 

Podjetniški naložbeni center (PNC Naložbe) nudi sekundarne podjetniške finančne vire oziroma posojila/kredite za podjetja, predvsem za:

–          financiranje obratnega kapitala,

–          nabavo materiala,

–          izboljšanje likvidnosti podjetja,

–          financiranje investicij v osnovna sredstva,

–          financiranje nakupa drugih premičnin ali nepremičnin,

–          poplačilo dolgov ali blokad za sprostitev poslovanja,

–          poplačilo DDV-ja,

–          itd.

 

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu.

 

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi šestimi postavkami:

1.       Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posameznega posojila je oblikovana za obdobje enega celotnega leta, tudi če se posojilo vrne pred iztekom roka, ostane cena enaka).

2.       Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR (višji zneski so ekonomsko neracionalni).

3.       Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).

4.       Predlog ustreznega zavarovanja (nepremičnina ali premičnina – stroji ali druga oprema podjetja).

5.        Način odplačevanja:

a.        donos mesečno in glavnica na koncu;

b.        donos in del glavnice mesečno, preostanek na koncu;

c.        donos in celotna glavnica mesečno.

6.       Donosnost/cena: odvisna od tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja, bonitete podjetja, števila dni blokade na TRR itd.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.