Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi posojila, posoja denarja, krediti, finančni viri za podjetja za nakup materiala ali financiranje obratnega kapitala

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi posojila, posoja denarja, krediti, finančni viri za podjetja za nakup materiala ali financiranje obratnega kapitala

19.12.2015

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

·         Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?

·         Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?

·         Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?

·         Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?

·         Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:

·         financiranje obratnega kapitala,

·         nabavo materiala,

·         izboljšanje likvidnosti podjetja,

·         financiranje investicij v osnovna sredstva,

·         financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,

·         poplačilo dolgov ali blokad,

·         poplačilo DDV-ja,

·         poplačilo dobaviteljev,

·         širitev na trgu,

·         itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:

1.       Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).

2.       Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.

3.       Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).

4.       Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).

5.       Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

Za več informacij me lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

 

——————————————————————————————–

Kontaktni podatki

Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.

»Moč upravljanja prihodnosti«

 

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni finančni viri za pravne osebe

in samostojne podjetnike

 

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

 

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor

W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304

——————————————————————————————–

 

Posoja denarja, krediti, finančni viri, financiranje pojdjetij in samostojnih podjetnikov PNC Naložbe d.o.o., k.d.

Posoja denarja, krediti, finančni viri, financiranje pojdjetij in samostojnih podjetnikov PNC Naložbe d.o.o., k.d.

 

Razpis – kredit za mikro in mala podjetja – P7 z nizko obrestno mero

Rubrika: RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
Ključne besede: Razpis P7, ugodna likvidna sredstva, Hitrejše pridobivanje kredita, Kako lažje pridobiti kredit, Mikrokrediti, Krediti za mikro podjetja, Krediti za mala podjetja
Vir: Davčna oaza
Datum: 02 2015
Povzetek: Slovenski podjetniški Sklad je objavil prvi letošnji razpis P7 – Mikrokredite, ki mikro in malim podjetjem omogočajo ugodna likvidna sredstva za tekoče poslovanje.

Razpis omogoča enostavnejši in hitrejši postopek pridobivanja kredita, z nižjimi zahtevami po zavarovanju, nižjo obrestno mero in možnostjo koriščenja moratorija pri vračilu kredita. 

 • Skupaj razpisana sredstva: 5,0 mio EUR;
 • Prejemniki financiranja: Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR;
 • Namen financiranja: Produkt P7 – mikrokrediti je namenjen MLADIM podjetjem (podjetjem mlajšim od 5 let) in MSP5+ podjetjem (podjetjem starejšim od 5 let) za tekoče in likvidno poslovanje podjetja;
 • Oblika financiranja: Kredit;
 • Način odplačevanja: mesečno, obročno;
 • Ročnost kredita: Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša pa 60 mesecev;
 • Moratorij: Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev. Začetek moratorija se prične z zapadlostjo roka za črpanje kredita;
 • Obrestna mera: 3,5% fiksno, kar predstavlja izredno ugodno obrestno mero;
 • Višina financiranja: do 25.000 EUR/podjetje za kritje različnih stroškov poslovanja, razen nakupa cestno prometnih vozil. Najnižja znesek kredita znaša 5.000 EUR.

Vse podrobne informacije o razpisu bodo objavljene v Uradnem listu RS 6/2015, na spletni strani Slovenskega podjetniškega Sklada ter na mobilni aplikaciji Slovenskega podjetniškega sklada, ki jo lahko potencialni uporabnik BREZPLAČNO preko aplikacije Trgovine Play, prenese na mobilni telefon, ki je podprt z operacijskim sistemom Android. Sklad namerava tudi v letu 2015 nadaljevati s celovito podporo za MSP –je. Številčno načrtuje v letu 2015 podpreti cca 754 podjetij v skupni višini cca 100,36 mio EUR, od tega:

 • cca 269 mladih podjetij v višini cca 30,36 mio EUR.

Poleg mikrokreditov, ki bodo objavljeni danes, pa bodo po konceptu »SPS DVOJČEK«, se pravi v kombinaciji vsebinske in finančne podpore, predvidoma ponovno konec februarja objavljeni razpisi:

 • Zagonske ino spodbude P2 za lažji zagon novih inovativnih podjetij do 54.000 EUR/podjetje,
 • Semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila v višini 75.000 EUR/podjetje – (SK75) in klasičnega kapitalskega vložka v višini 200.000 EUR/podjetje – (SK200), za lažji prodor na trg ter hitrejšo globalno rast.

Ravno tako bo Sklad predvidoma v mesecu marcu 2015 ponovno razpisal:

 • Garancije za tehnološko inovativne (P1TIP) ter klasične projekte (P1), v okviru katerih bodo po principu preteklih let, sledila odpiranja mesečno skozi celo leto – vse do porabe sredstev.

Ugodni krediti

Zaradi bančnega krča podjetja vse bolj pogosto iščejo alternativne kreditne vire. To poglavje opisuje nekatere izmed njih. Državna pomoč se izkazuje skozi:

 1. odobritev kredita mimo bančnega sistema,
 2. subvencijo obrestne mere in
 3. državnim poroštvom v korist banke v imenu podjetja.

Produkt 1 – P1

Zelo popularen razpis!

Najpopularnejši dolgoročni kreditni vir je t.i. Produkt 1 oziroma krajše P1. Razpisuje ga Slovenski podjetniški sklad, ki odobri subvencijo obrestne mere in državno poroštvo, na način, da je oboje neločljivo povezano. Sam kreditni postopek se izvede pri matični banki. Razpis izide enkrat ali večkrat letno (P1, P1B, P1C…). Cilj Sklada je, da bi bil ta razpis odprt celo leto.

Obvezni del vloge je zavezujoča izjava banke (= pozitiven sklep kreditnega odbora), da podjetju odobri kredit pod pogoji iz razpisa P1. To pomeni, da vlogo podjetja ocenjujeta dve komisiji – najprej kreditni odbor banke, nato komisija Sklada. Zaradi preprečevanja zlorab oba organa ocenjujeta ISTO vlogo.

Kredit omogoča nakup tehnološke opreme oziroma nakup ali obnovo nepremičnine do vrednosti 1,5 mio EUR ALIobratna sredstva v višini 100-200 tisoč EUR (po načelu ali prvo ali drugo, ne pa oboje). V prvem primeru je ročnost kredita do 10 let, v drugem do tri leta. V obeh primerih obrestna mera znaša EURIBOR + 1,95%.

Zelo je pomembno, da se podjetje na razpis pravočasno pripravi, saj banka za pozitivni sklep kreditnega odbora potrebuje vsaj tri tedne. Razpis je objavljen praviloma en mesec pred prvim rokom za oddajo vloge.

Krediti SID banke

SID – Slovenska izvozna in razvojna banka že vrsto let razpisuje predvsem dolgoročna posojila. V preteklosti je SID banka komercialnim bankam omogočala, da so uporabljale sredstva SID banke za dolgoročne komercialne kredite komitentom, vendar ne za vse namene.

V zadnjem času lahko podjetja za kredit kandidirajo neposredno na SID banki. Čeprav ima SID banka na voljo visoka razpisna sredstva, banka posoja zgolj (1.) nizko zadolženim podjetjem (2.) s sposobnostjo za prvovrstno zavarovanje kreditov v razmerju 1 : 1,5. To v praksi pomeni, da so ti krediti za večino podjetij nedosegljivi.

Produkt P1 TIP – P1 TIP

Po vsebini je Produkt 1 TIP oz. P1 TIP zelo podoben Produktu 1 (P1), namenjen pa je pretežno tehnološkim projektom. Razpis razpisuje Slovenski podjetniški sklad, povpraševanje po tovrstnih kreditih je nižje.

Produkt 7 – P7

Za hitre potrebe po razmeroma nizkih likvidnih sredstvih služi Produkt 7 oz. P7. Razpisuje ga Slovenski podjetniški sklad, običajno v januarju. Podjetje lahko pridobi 5 – 25 tisoč EUR posojila, z obrestno mero 3,5% in ročnostjo 12 – 60 mesecev. Razpoložljiva sredstva hitro poidejo. Največja prednost tega posojila je dejstvo, da ne bremeni bančnega limita podjetja.

EIB – Evropska investicijska banka

Evropska investicijska banka (EIB) komercialnim bankam zagotavlja dolgoročne vire sredstev, katerih komercialnim bankam primanjkuje. Banke lahko (v določenih primerih) komercialne kredite, ki jih odobrijo podjetjem, financirajo s sredstvi EIB. Komitent včasih niti ni seznanjen z dejstvom, da je odobreni kredit financiran iz virov EIB.

Drugi kreditni viri

V nekaterih specifičnih primerih je investicijske projekte mogoče financirati tudi iz drugih virov. Financiranje je lahko neposredno ali posredno – preko komercialnih bank. Ti viri so predvsem Eko Sklad, ECB…

 

Pomen financiranja

Financiranje podjetja je temeljna poslovna funkcija podjetja, ki je ključnega pomena za tekoče poslovanje ter razvoj. Cilji financiranja so zagotavljanje potrebne likvidnosti in plačilne sposobnosti ob najnižjih možnih stroških financiranja.

Napake pri financiranju podjetja imajo nezaželene posledice:

 • težave v tekočem poslovanju: nelikvidnost, blokirani bančni računi, slabi pogoji pri dobaviteljih…
 • težave pri zaposlencih: zamude pri plačah in slaba produktivnost…
 • višji stroški financiranja; počasnejša rast podjetja ter pod-optimalen razvoj podjetja.
Izbira optimalne oblike financiranja je nagrajena s tekočim poslovanjem, nizkimi stroški financiranja ter hitrejšim razvojem podjetja. Danes morajo podjetja financiranje zagotoviti bodisi (1.) iz dobičkov bodisi (2.) na finančnem trgu.

Omejitve pri financiranju

Pri strukturi financiranja je podjetje omejeno z različnimi notranjimi in zunanjimi dejavniki, zaradi česar podjetnik nima polne svobode pri odločanju o načinu financiranja podjetja.

Na zunanje omejitve podjetje običajno ne more vplivati, zato se jim mora prilagoditi. Zunanje omejitve so: krč domačega bančnega sistema, nelikvidnost kupcev in dolgi plačilni roki, dolgi in neučinkoviti postopki izterjave, …

Notranje omejitve lahko podjetje v doglednem času odpravi. Najpomembnejši notranji dejavniki, ki vplivajo na financiranje podjetja so: denarni tok podjetja, sposobnost podjetja, da zavaruje svojo obveznost, ugled podjetnika, izogibanje tveganju…

Podjetje se mora prilagoditi zunanjim finančnim omejitvam, hkrati pa je dolžnost podjetja, da načrtno in sistematično odpravlja notranje omejitve pri financiranju.

Simptomi neustreznega financiranja podjetij

Podjetje se neustrezno financira v naslednjih primerih:

 • Podjetje je izrazito prezadolženo – delež kapitala znaša manj kot 30% sredstev.
 • Obveznosti do dobaviteljev plačuje z zamudo.
 • Celotno poslovanje podjetja financira z lastniškim kapitalom.
 • Terjatve do kupcev in zaloge financira z dolgoročnimi krediti.
 • Nakup osnovnih sredstev financira s kratkoročnimi krediti.
 • Podjetje ima izrazito veliko premoženja v terjatvah do kupcev. Svojim kupcem omogoča dolgoročno financiranje.
 • Podjetje si denar izposoja na sivem trgu.
 • Finančna razmerja med podjetjem in lastnikom podjetja so neurejena.
 • Podjetje se uporablja tudi za varčevanje – nakup nepremičnin, delnic in drugega naložbenega premoženja. Je to premoženje financirano z bančnimi krediti?
 • Podjetje želi poslovati s tujino a “nima denarja”.

Najpomembnejše oblike financiranja

V nadaljevanju bomo ponazorili tri najpomembnejše oblike financiranja:

 • lastniško financiranje
 • dolžniško financiranje
 • druge oblike financiranja

Lastniško financiranje

Lastniško financiranje

*n/u – novoustanovljena podjetja

Začetni kapital podjetja

Podjetje ne more obstajati brez prihrankov, ki jih vanj vložijo njegovi lastniki. Podjetje mora imeti lastniški kapital že od vsega začetka, in sicer v višini najmanj zagonskih stroškov podjetja, ki so predvsem (1.) začetna osnovna sredstva podjetja in (2.) stroški poslovanja podjetja (dokler se poslovanje ne začne pokrivati s prihodki podjetja). Lastniški kapital je lahko naložen tudi v nedenarni obliki, na primer kot zemljišče, zgradba ali oprema.

Z večanjem obsega poslovanja podjetje potrebuje dodaten lastniški kapital. Tega največkrat prispevajo obstoječi lastniki v obliki dobička, ki se ohrani v podjetju, namesto da bi se izplačal lastnikom.

Zadržani dobički so daleč najbolj pogosta oblika financiranja podjetij.

Vplačani kapital podjetnika skupaj z zadržanimi dobički je edina resna lastniška opcija financiranja podjetja v Sloveniji.

“Običajnim” podjetjem, ki predstavljajo 95% vseh obstoječih podjetij oziroma 99% mikro in malih podjetij so drugi lastniški viri težko dostopni ali nedostopni.

V poglavju Ostale oblike lastniškega financiranja so predvsem zaradi doslednosti naštete tudi druge alternative lastniškega financiranja.

 

Dolžniško financiranje

Dolžniški viri

* n/u – novoustanovljena podjetja

Obveznosti do dobaviteljev

Plačilo obveznosti z zamikom je v Sloveniji zelo razširjena praksa, ki je včasih vezana tudi na plačilno nedisciplino. Dobavitelji kupca kreditirajo z nesorazmerno dolgimi plačilnimi roki, pri čemer se pojavljata dva poslovna modela:

 • plačilo se odloži za v naprej dogovorjeno obdobje, na primer 120 dni;
 • kupec ima pri prodajalcu vrednostno določen limit, na primer 30.000 €, znotraj katerega lahko opravlja dobave; za slednji aranžma se pogosto uporablja izraz trgovski kredit.

Podjetja takoj po ustanovitvi običajno nimajo možnosti financiranja s strani dobaviteljev, vsekakor pa si kmalu vzpostavijo takšne aranžmaje.

Krediti pri bankah

Bančni krediti so za mala in srednja podjetja drugi najbolj dosegljiv vir financiranja (za lastniškim kapitalom). Tudi novoustanovljena podjetja začno hitro posegati po bančnih kreditih, v kolikor je podjetnik za kredite pripravljen jamčiti z osebnim premoženjem.

Banke pri financiranju mikro, malih in srednjih podjetij vedno zahtevajo (1.) zavarovanje z rezervo – predmet zavarovanja mora v določenem deležu presegati vrednost posojila ter (2.) osebno poroštvo lastnika ali poslovodje. Večje kot je podjetje, manj se banka zanaša na osebno poroštvo in osebno premoženje lastnikov. Pri srednje velikih podjetjih so osebna poroštva za bančne aranžmaje redka, pri velikih podjetji pa se jih praktično ne uporablja več.

Dostopnost bančnih kreditov za mikro in mala podjetja je po vseh razvitih državah obravnavana kot temeljna dobrina, enako kot na primer brezplačno šolstvo, pitna voda ali varnost na cestah, predvsem zaradi dejstva, da so v zadnjih desetletjih mikro podjetjanajpomembnejši generator delovnih mest.

Leasing

Leasing je široko dostopna oblika financiranja, ki se uporablja predvsem pri manjših in srednjih podjetjih. Leasing se uporablja za financiranje trajnih dobrin (vozila, nepremičnine, stroji in oprema), ki ne smejo biti izrazito specializirani, saj mora imeti leasing hiša možnost odprodaje predmeta leasinga drugemu kupcu, če prvi zaide v težave.

Factoring

Factoring je prodaja nezapadlih terjatev podjetja finančni inštituciji. Factoring je v bistvu nekakšna modificirana oblika kredita. Obrestna mera je izražena implicitno, kot diskont na vrednost terjatve in je praviloma višja kot pri običajnem kreditu. Potrebno se je zavedati, da prodajalec s factoring instrumentom posredno zadolžuje kupca, zato kupec občasno sabotira napore prodajalca, da bi uveljavil aranžma facoringa.

Vedno bolj pogosto se uporablja tudi factoring terjatev znotraj EU.

Vrednostni papirji

Vrednosti papirji – tako lastniški kot tudi dolžniški, so namenjeni večjim podjetjem v bolj zrelih stopnjah razvoja.

V povprečju se 60% premoženja podjetja financira z dolžniškimi instrumenti. Najpomembnejša dolžniška instrumenta sta bančni kredit ter financiranje podjetja z obveznostmi do dobaviteljev.

Navedena dolžniška instrumenta sta za podjetje poceni vir denarja. Factoring, leasing in drugi izvedeni dolžniški instrumenti so praviloma dražji.

Dolžniški instrumenti so dostopni podjetjem vseh velikosti.

 

Druge oblike financiranja

Posebne oblike financiranja

* n/u – novoustanovljena podjetja

Lastnik

Mala podjetja ter podjetja v zgodnejših fazah razvoja težko poslujejo brez pomoči ustanovitelja. Ustanovitelj podjetju pomaga z različnimi denarnim in nedenarnimi instrumenti: posojila v denarju, stvarna posojila, uporaba zasebnega premoženja za opravljanje dejavnosti, osebna poroštva za obveznosti podjetna, neplačano delo…

Družina, prijatelji, naivneži

Tudi ožji krog oseb okrog podjetnika pomembno vpliva na razvoj malih podjetij. V kontinentalnem delu Evrope, kamor sodi tudi Slovenija, obstaja močna tradicija družinskih podjetij. Več rok, več glav ali več denarnic hitreje in učinkoviteje rešuje izzive, ki jih prinaša posel.

Družina se v podjetje vključuje z najrazličnejšimi formalnimi in neformalnimi instrumenti, kot na primer posojila, posojila z udeležbo na dobičku, (so)financiranje posameznih projektov, vložek v podjetje v delu ali storitvah. Pričakovati je, da se bo pomen družinskih relacij v podjetju v prihodnosti še povečeval.

Notranji viri podjetja

Večina podjetij tekom let pridobi notranje vire financiranja, kot so zadržani dobički, presežek denarnega toka zaradi amortizacije, izboljšanje obračanja sredstev (zaloge, terjatve…), davčne olajšave, rezerve (dokler jih dejansko ne potrošimo za njihov prvotni namen) in podobno.

Sredstva, donacije, garancije RS in EU

Praktično vse države na svetu imajo politično-gospodarske programe, ki jih želijo uresničiti preko podjetniškega sektorja. Če država želi (na primer) odpirati nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo mora podjetjem olajšati nakup visoko-tehnološke mehanizacije, so-financirati razvoj novih tehnologij, vzpodbujati usposabljanje in migracijo visoko-kvalificiranih kadrov ipd. Tovrstni programi obstajajo “od nekdaj” in bodo obstajali tudi v prihodnje.

V letu 2007-2013 je Slovenija pridobila pravico do koriščenja sredstev iz proračuna EU v višini 4,2 mia €, zato so se državni in evropski programi močno razvili. Nekoliko manjši paket pomoči se pričakuje tudi v obdobju 2014-2020.

Druge oblike financiranja imajo zelo pomembno vlogo pri večini podjetij. Podjetja tekom let naberejo določene rezerve, ki jih ne znajo ali nočejo izkoristiti (na primer: lastnik je na premoženje čustveno navezan).

Smiselno je da podjetja koristijo državno pomoč, ki jo nudi Republika Slovenija ter Evropska Unija.

 

Cena financiranja podjetja

Vsaka stvar ima svojo ceno. Še posebej denar!

Mala in srednja podjetja pogosto podležejo dvema mitoma:

 • “kapital je brezplačen”;
 • “bančni kredit je drag”.

Mit: kapital je brezplačen.
Dejstvo: kapital je najdražji vir financiranja podjetij.

Poizkusite prijatelje prepričati, da vložijo svoj denar v vaše podjetje, pri čemer jim jamčite, da:
” podjetje ne bo izplačevalo dobička;
” ne boste jim omogočili prodajo deleža z dobičkom.
Ali vam je uspelo? Ne? Vaši prijatelji torej ne smatrajo, da je kapital brezplačen.

Kapitalski vložek je relativno tvegana, a potencialno donosna naložba. To velja tudi za vaš kapital v vašem podjetju! Donos na kapital naj bi znašal 8-30% letno, odvisno od tveganja naložbe, sicer naj bo investiran v kakšno bolj varno naložbeno obliko.

Mit: bančni kredit je drag.
Dejstvo: bančni kredit je najcenejši vir financiranja podjetij.

Vse razvite države so v preteklih sto letih izoblikovale mehanizme, ki gospodarstvu zagotavljajo poceni denar. Teh mehanizmov je več, naj omenim zgolj najbolj poznanega:jamstvo države za bančne vloge do 100.000 €Več…

Ker za vlogo varčevalca v banki jamči tako banka, kot tudi država, lahko varčevalec to vlogo smatra kot 100% varno, zato je njegov zahtevek za donos najnižji.

Banka tako pridobi najcenejši denar na trgu in ga z maržo 0,5 – 4% posodi potrošnikom ter gospodarstvu.
Metodologija izračuna stroškov financiranja podjetja

WACC

Idealno strukturo financiranja je potrebno določiti za vsako podjetje posebej, vendar velja splošna zakonitost: idealna struktura financiranja vsebuje mešanico lastniškega kapitala in bančnih kreditov. Izključno lastniško financiranje ali izključno dolžniško financiranje nista optimalna.

 

Ostale oblike lastniškega financiranja

… nadaljevanje poglavja Lastniško financiranje.

Poslovni angeli

Poslovni angeli so uspešni poslovneži, ki so v preteklosti že zgradili eno ali več uspešnih podjetij. Finančno stanje jim omogoča, da investirajo tudi v zelo tvegane naložbe, kot so podjetja v začetni fazi obstoja.

Izkušnje kažejo, da je povprečni čas investicije poslovnih angelov običajno od 3 do 7 let, investicije znašajo od 5 do 500 tisoč €, zahtevan donos na investicijo pa je vsaj 30% na leti ravni. Poslovni angeli investirajo v podjetnike oziroma podjetja, ki imajo potencial hitre rasti, sposobni management in jasno strategijo izhoda.

Skladi tveganega kapitala

Skladi tveganega kapitala so zaprte oblike skladov v katere investirajo banke, pokojninske in druge finančne inštitucije (torej uveljavljene finančne inštitucije!) z namenom plemenitenja premoženja ob pričakovanih višjih donosih.

Skladi tveganega kapitala investirajo običajno zneske od 0,5 do 2 mio €, prav tako pa ima vsak sklad specifično lastno naložbeno politiko, v katere panoge vlaga, v točno kakšna podjetja (faza rasti, sektorji itn.) in podobno. Običajno vstopajo v podjetja v kasnejših fazah kot poslovni angeli.

Register skladov tveganega kapitala…

Investicijski skladi

Investicijske sklade upravljajo uveljavljene finančne inštitucije, vendar so naložbe manj tvegane kot pri skladih tveganega kapitala. Investicijski skladi vlagajo v zrela podjetja, ki imajo soliden donospotencial visoke rasti in hkrati tudi jasno izražen načrt izstopasklada iz podjetja. Podjetje, ki investicijskemu skladu nudi možnost izstopa, mora imeti jasno ločeno lastniško in upravljalsko funkcijo, sicer je izstop investitorja nemogoč.

Borza – javna kotacija delnic

Skozi instrument javne kotacije delnic in javnega trgovanja z njimi je človeštvo ustvarilo največja podjetja, ki so kadarkoli obstajala. Tradicionalno ima borza večjo vlogo v anglosaksonskih državah. V Sloveniji je bilo zelo malo uspešnih projektov financiranja podjetij s svežim kapitalom, kar je sicer osnovno poslanstvo borz. Borza v Ljubljani je namenjena pretežno privatizaciji in prerazporeditvi predhodno družbenega premoženja.

Alternativne lastniške oblike financiranja so medijsko zelo močno podprte. Realnost je drugačna – večina alternativnih oblik financiranja je malim podjetjem nedostopna. Brez izjeme pa vsi investitorji od podjetja pričakujejo zelo visoke donose, ki jih lahko zagotovi zelo malo podjetij.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.