Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | POTREBUJETE KREDIT? SO VAS ZAVRNILI NA BANKI? IMATE USTREZNO ZAVAROVANJE? PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE NUDI SEKUNDARNE PODJETNIŠKE FINANČNE VIRE, POSOJILA, KREDITE IN DENAR ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE

POTREBUJETE KREDIT? SO VAS ZAVRNILI NA BANKI? IMATE USTREZNO ZAVAROVANJE? PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE NUDI SEKUNDARNE PODJETNIŠKE FINANČNE VIRE, POSOJILA, KREDITE IN DENAR ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE

24.03.2016

POSOJILA, KREDITI, POSOJA DENARJA, FINANČNI VIRI, FINANCIRANJE PODJETIJ, POSOJILA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE, POSOJA DENARJA ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI PREDITA ALI POSOJILA

So vas zavrnili na banki? Ali iščete posojilo? Ali želite ugoden kredit? Imate ustrezno zavarovanje za pridobitev kredita? Potrebujete posojilo? Ali ne dobite na banki kredita? Želite nemoteno poslovati? Imate presežek denarja? 

Iščete varno naložbo? Želite transparenten vpogled v vašo investicijo? 

Potrebujete finančne vire za nabavo materiala? »Viri financiranja, posojila in denar ter krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja«, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita ali posojila.

Podjetniški Naložbeni Center, PNC Naložbe d.o.o., k.d., Sekundarni podjetniški finančni viri, posojila, krediti in denar za podjetja, ki ne dobijo posojila na banki, potrebujejo pa denar za svoje poslovanje

Sekundarni podjetniški finančni viri in posojila za rast ter razvoj slovenskih podjetij. Finančni viri (posojila) predvsem za mikro in mala podjetja, ki kljub dobremu poslovanju ter ustreznemu zavarovanju, ne dobijo kredita na banki.Možnost investiranja presežka vašega denarja varno in po zajamčenem letnem donosu v podjetje PNC Naložbe

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

• Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
• Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
• Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
• Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?
• Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

Za več informacij lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe
in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Posojila in krediti, posoja denarja za podjetja in samostojne podjetnike. Podjetniški naložbeni center PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi finančne vire, posojila in kredite za podjetja

Posojila in krediti, posoja denarja za podjetja in samostojne podjetnike. Podjetniški naložbeni center PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi finančne vire, posojila in kredite za podjetja

Rešitev za občasni primanjkljaj likvidnih sredstev omogočajo limit, revolving kredit, navadni kratkoročni kredit in lombardni kredit. Dolgoročne vire pa pridobite s pomočjo dolgoročnih kreditov. Če potrebujete sredstva v tuji valuti so tu kratkoročni in dolgoročni devizni krediti.

Kratkoročni kredit omogoča nenamensko porabo kredita. Znesek kredita Abanka nakaže na vaš račun, tako da z njim prosto razpolagate. Kredit praviloma v celoti vrnete ob njegovi zapadlosti, lahko pa se dogovorimo za mesečno odplačevanje. Obresti plačujete mesečno.

Dolgoročni kredit je namenjen financiranju novih investicij in širjenja obsega poslovanja. Glede na namen je določena tudi ročnost kredita.

Prednosti

 • pridobite dolgoročna sredstva za vaše investicije

Značilnosti

 • namenska poraba kredita
 • obsežnejša presoja kreditne sposobnosti, priloži se poslovni načrt
 • obrestna mera dolgoročnega kredita je spremenljiva in se določi na podlagi izhodiščne obrestne mere in pribitka, ki je odvisen od vaše bonitete, kvalitete zavarovanja, ročnosti in sodelovanja z banko

Prednosti

 • prosto razpolagate s sredstvi, ki jih nakažemo na vaš transakcijski račun
 • ponudba je prilagojena vašim željam in potrebam

Značilnosti

 • nenamenska poraba kredita
 • vračilo celotnega kratkoročnega kredita ob zapadlosti
 • črpanje v enkratnih ali večkratnih zneskih
 • odplačevanje obresti mesečno
 • ročnost do enega leta
 • obrestno mero kratkoročnega kredita določimo na podlagi izhodiščne obrestne mere in pribitka, ki je odvisen od vaše bonitete, kvalitete zavarovanja, ročnosti in sodelovanja z banko

Izberite pravo obliko financiranja poslovanja

financiranje namen doba vračila   življenjska situacija
Limit na transakcijskem računu financiranje občasnega primanjkljaja likvidnih sredstev do 1 leta
Kratkoročni kredit pridobitev likvidnih sredstev do 1 leta
Dolgoročni kredit nakup poslovnih prostorov ali opreme do 7 let
Revolving kredit občasno koriščenje likvidnih sredstev do 1 leta
Okvir za akreditiv kritje akreditiva do 1 leta
Lombardni kredit premostitev do 1 leta
Viri institucij v skladu z razpisi v skladu z razpisi
Devizni kredit plačilo v tujino kratkoročni
do 1 leta,
dolgoročni
do 7 let
Odkupi pridobitev likvidnih sredstev ročnost terjatev
do 1 leta
Faktoring pridobitev likvidnih sredstev nezapadle terjatve

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.