Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | POTREBUJETE KREDIT? SO VAS ZAVRNILI NA BANKI? IMATE USTREZNO ZAVAROVANJE? PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE NUDI SEKUNDARNE PODJETNIŠKE FINANČNE VIRE, POSOJILA, KREDITE IN DENAR ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE

POTREBUJETE KREDIT? SO VAS ZAVRNILI NA BANKI? IMATE USTREZNO ZAVAROVANJE? PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE NUDI SEKUNDARNE PODJETNIŠKE FINANČNE VIRE, POSOJILA, KREDITE IN DENAR ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE

21.03.2016

POSOJILA, KREDITI, POSOJA DENARJA, FINANČNI VIRI, FINANCIRANJE PODJETIJ, POSOJILA ZA SAMOSTOJNE PODJETNIKE, POSOJA DENARJA ZA PODJETJA, KI NE DOBIJO NA BANKI PREDITA ALI POSOJILA

So vas zavrnili na banki? Ali iščete posojilo? Ali želite ugoden kredit? Imate ustrezno zavarovanje za pridobitev kredita? Potrebujete posojilo? Ali ne dobite na banki kredita? Želite nemoteno poslovati? Imate presežek denarja? 

Iščete varno naložbo? Želite transparenten vpogled v vašo investicijo? 

Potrebujete finančne vire za nabavo materiala? »Viri financiranja, posojila in denar ter krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja«, ki kljub dobremu poslovanju in ustreznemu zavarovanju, ne dobijo na banki kredita ali posojila.

Podjetniški Naložbeni Center, PNC Naložbe d.o.o., k.d., Sekundarni podjetniški finančni viri, posojila, krediti in denar za podjetja, ki ne dobijo posojila na banki, potrebujejo pa denar za svoje poslovanje

Sekundarni podjetniški finančni viri in posojila za rast ter razvoj slovenskih podjetij. Finančni viri (posojila) predvsem za mikro in mala podjetja, ki kljub dobremu poslovanju ter ustreznemu zavarovanju, ne dobijo kredita na banki.Možnost investiranja presežka vašega denarja varno in po zajamčenem letnem donosu v podjetje PNC Naložbe

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. kot piše v nadaljevanju, nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila, kredite, denar) za podjetja, ki imajo dobro poslovanje in zavarovanje, vendar ne dobijo na banki kredita oziroma posojila.

V kolikor imate likvidnostne težave pri poslovanju predlagam, da se slišimo in skušamo skupaj najti optimalno rešitev za vaše podjetje.

• Ali prejemate zavrnitve na banki in ne dobite kredita oz. posojila?
• Potrebujete finančna sredstva za obratni kapital za rast in razvoj podjetja?
• Ste dobili blokado računa in ne morete normalno poslovati naprej oziroma nakupiti materiala?
• Imate dobro poslovanje, zavarovanje, redne prilive itd., ampak vam primanjkuje likvidnih sredstev?
• Bi povečali poslovanje, ampak potrebujete nova finančna sredstva?

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe d.o.o., k.d. ) nudi t. i. sekundarne finančne vire (posojila oz. kredite) za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki imajo dobro poslovanje ter zavarovanje, vendar kljub temu ne dobijo na banki kredita. Financira se rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, v skladu s spodaj zapisanimi ključnimi smernicami oz. postavkami, ki na trgu že nekaj let poslujejo in ustvarjajo promet.

Podjetje deluje v skladu s tržnimi regulativami, kar pomeni, da se vrednost/cena finančnih virov oblikuje predvsem po zakonu ponudbe in povpraševanja na trgu. V nobenem primeru pa podjetje ne predstavlja primarnih finančnih virov oz. banke. Za pridobitev bančnega posojila, limita ali hipotekarnega kredita se je potrebno obrniti na banko.

PNC Naložbe d.o.o., k.d. nudi sekundarne finančne vire, predvsem za:
• financiranje obratnega kapitala,
• nabavo materiala,
• izboljšanje likvidnosti podjetja,
• financiranje investicij v osnovna sredstva,
• financiranje nakupa drugih premičnin oz. strojev/naprav,
• poplačilo dolgov ali blokad,
• poplačilo DDV-ja,
• poplačilo dobaviteljev,
• širitev na trgu,
• itd.

Podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d. deluje v skladu s petimi preprostimi investicijskimi postavkami, katere so se v preteklih letih izkazale za dobre, predvsem iz vidika, da podjetju pomagamo priti od »točke A«, ko ni kreditno sposobno, do »točke B«, da postane ponovno kreditno sposobno in se ga pri tem ne izčrpava po nepotrebnem, temveč da podjetje ustvarja presežek v poslovanju. Finančni viri podjetja se lahko prav tako koristijo za sprotno tekoče in nemoteno poslovanje podjetja.

Podjetje PNC Naložbe deluje v skladu z naslednjimi petimi postavkami:
1. Ročnost investiranja: od 1 do max. 3 leta (cena posojila je oblikovana na 1 leto, tudi če se posojilo vrne prej).
2. Višina investicije: od 1.000 do 30.000 EUR.
3. Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
4. Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
5. Donosnost: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

Za več informacij lahko kontaktirate na spodaj zapisane kontaktne podatke.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki
Podjetniški naložbeni center – PNC Naložbe d.o.o., k.d.
»Moč upravljanja prihodnosti«

Podjetniški naložbeni center – Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe
in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

POTREBUJETE KREDIT? SO VAS ZAVRNILI NA BANKI? IMATE USTREZNO ZAVAROVANJE? PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE NUDI SEKUNDARNE PODJETNIŠKE FINANČNE VIRE, POSOJILA, KREDITE IN DENAR ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE

POTREBUJETE KREDIT? SO VAS ZAVRNILI NA BANKI? IMATE USTREZNO ZAVAROVANJE? PODJETNIŠKI NALOŽBENI CENTER PNC NALOŽBE NUDI SEKUNDARNE PODJETNIŠKE FINANČNE VIRE, POSOJILA, KREDITE IN DENAR ZA PODJETJA TER SAMOSTOJNE PODJETNIKE

FINANČNO IN POSLOVNO SVETOVANJE

Edina stalnica je sprememba.

V računovodskem podjetju Replika Vam poleg računovodskih storitev in davčnega svetovanja zaradi uresničitve želja in potreb številnih strank zagotavljamo tudi finančno svetovanje in poslovno svetovanje. Strankam računovodskega servisa tako ponujamo vse na enem mestu. Naša ekipa strokovnjakov s poglobljenim znanjem s področij računovodstvo, davki, pravo in finance Vam tako ponuja še dodaten nabor storitev:

 1. Poslovno in finančno svetovanje o možnih izboljšavah poslovne situacije v podjetju s ciljem zmanjšanja odhodkov in optimizacije prihodkov (prihranki pri stroških dela za zaposlene, davčne olajšave, nepovratna sredstva, razvoj novih izdelkov in storitev, vodenje prodaje, proizvodnje, zalog, iskanje novih trgov in poslovnih partnerjev, vstop na tuje trge itd.).
 2. Poslovno in finančno svetovanje pri ustanovitvi in zagonu podjetja za domače in tuje poslovneže (direktorica podjetja Replika, d. o. o., je priznana poslovna mentorica), kakor tudi pri statusnem preoblikovanju podjetja ali njegovem prenehanju.
 3. Celovit servis tujim poslovnežem in podjetjem pri ustanovitvi in zagonu podjetja (delovna dovoljenja, odpiranje računa, listine potrebne za ustanovitev itd.), kakor tudi pri vzpostavitvi virtualne pisarne z elektronskim vodenjem računovodstva in drugih poslovnih procesov (plačilni promet, poročanje, davki, vodenje projektov in investicij itd.).
 4. Priprava celostne projektne in finančne dokumentacije za namene pridobivanja nepovratnih sredstev na javnih razpisih iz EU in domačih skladov ter iskanje in povezovanje s partnerji za izvedbo uspešno prijavljenih projektov.
 5. Poslovno in finančno svetovanje v zvezi z izvedbo poslovne ideje (od ideje do registracije patenta, modela ali blagovne znamke), kakor tudi trženjem in prodajo ideje na domačem in tujih trgih. Poznavanje možnosti za start-up in spin-off podjetja je naša prednost.
 6. Poslovno in finančno svetovanje pri vstopu na tuje trge (internacionalizacija).
 7. Finančno planiranje (priprava kratkoročnih in dolgoročnih finančnih načrtov podjetja).
 8. Finančna analiza poslovanja (finančna slika o poslovanju lastnega podjetja ali finančna ocena poslovnih partnerjev, izračun kazalcev poslovanja).
 9. Poslovno in finančno svetovanje v zvezi z izpeljavo vseh vrst investicij ter ocenjevanje investicijskih projektov.
 10. Finančno svetovanje pri izbiri ustrezne vrste financiranja zagona ali nadgradnje poslovanja podjetja (bančni viri, javni viri, tvegani kapital, leasing, factoring itd.).
 11. Pomoč pri izbiri ustrezne banke ali drugega vira financiranja, kontakt z bankami, finančniki, pogajanje o kreditih in obrestnih merah, priprava finančne dokumentacije za pridobitev posojil in drugih virov kapitala.
 12. Priprava vseh vrst poslovno-finančnih listin.
 13. Izdelava finančnega načrta podjetja, finančnih konstrukcij in predračunov za projekte.
 14. Svetovanje o naložbah in finančnih odločitvah, svetovanje pri vlaganju prostih sredstev na domače in tuje finančne trge ter pri vlaganju v nepremičnine.
 15. Priprava vseh vrst pogodb v sodelovanju s pravnimi strokovnjaki.
 16. Drugo finančno in poslovno svetovanje.

DAVČNO SVETOVANJE

Edina stalnica je sprememba.

Davčno svetovanje za potrebe poslovanja vsakega podjetja je tesno povezano z davki, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja. Davčno svetovanje zajema skrbno načrtovanje davčne politike podjetja z namenom ustvariti čim večje davčne prihranke. Pri tem je treba upoštevati potencialni davek od vsake poslovne transakcije.

V računovodski družbi Replika menimo, da za  resnično optimalno davčno poslovanje podjetja ni dovolj zgolj dober računovodski servis, ampak tudi dobro davčno svetovanje. Davčni svetovalci Replike Vam tako nudijo nepogrešljivo znanje s področja davčne zakonodaje in prakse. Kako se lotiti davčnega načrtovanja posla, je predvsem odvisno od statusne ureditve podjetja, od dejavnosti, v kateri posluje, od načina in obsega poslovanja, od časovnega vidika, ki ga imamo na voljo, veliko pa tudi od poglobljenega poznavanja davčne zakonodaje in kreativnih zamisli. V naši računovodski hiši za davčni vidik poslovanja skrbijo strokovnjaki, ki znajo poiskati skrite davčne zanke in prihranke in obenem stranke zavarovati pred tem, da bi prestopile mejo zakonitosti. Glede na specifičnost vsakega posameznega podjetja nudimo naslednje storitve:

 1. Optimizacija davčne bilance; s skrbno načrtovano strategijo vodimo podjetja do davčno najugodnejših in zakonitih načinov poslovanja.
 2. Davčno načrtovanje posameznih poslov ali celotnega poslovanja podjetja.
 3. Individualno davčno svetovanje za pravne osebe s področij: davek od dohodka pravnih oseb (dobiček), davek na dodano vrednost (DDV), dohodnina, davčni postopek, trošarina in drugi davki.
 4. Svetovanje  naročnikom glede možnosti uveljavljanja davčne olajšave in priprava ustrezne dokumentacije.
 5. Individualno davčno svetovanje za fizične osebe, zlasti za lastnike podjetij, s področij: dohodnina, davek na nepremičnine, drugi premoženjski davki, obračun plače in prispevki za socialno zavarovanje.
 6. Storitve davčnega svetovanja v zvezi z začetkom opravljanja dejavnosti in s tem povezana pomoč pri izbiri ustrezne statusno pravne oblike pri odpiranju podjetja, kakor tudi pomoči pri izbiri načina zaprtja dejavnosti ter preoblikovanja iz ene statusno pravne oblike v drugo.
 7. Specializirano davčno svetovanje pri prodaji in nabavi nepremičnin.
 8. Davčno svetovanje v zvezi z uporabo službenih osebnih vozil, službenih mobitelov in koriščenjem drugih bonitet ter reševanje ostalih podobnih davčnih zagat, povezanih s poslovanjem.
 9. Davčno svetovanje glede politike oblikovanja transfernih cen v podjetjih, ki poslujejo s povezanimi osebami.
 10. Izvajanje preventivnih davčnih pregledov, pri katerih pregledamo celotno poslovanje s področja vseh davkov na podoben način, kot bi ga opravil davčni inšpektor. Na željo poslovnega partnerja opravimo preventivni davčni pregled tudi ob začetku našega sodelovanja.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.