Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Premostite finančne težave v podjetju. Likvidnostna sredstva, posojila, krediti in podjetniške finance. PNC Naložbe

Premostite finančne težave v podjetju. Likvidnostna sredstva, posojila, krediti in podjetniške finance. PNC Naložbe

08.10.2016

Premostite finančne težave

 

Za premostitev trenutnih finančnih težav vam Hranilnica LON s svojo ponudbo kreditov pomaga doseči vaše poslovne cilje. Kratkoročni kredit za podjetja je predviden za tekoče poslovanje.

Kredit praviloma vrnete ob njegovi zapadlosti. Pred tem se lahko dogovorite za ponovno odobritev ali podaljšanje roka zapadlosti kredita. Tako višina kredita kot obrestna mera se določita glede na vašo boniteto, sposobnost odplačevanja in kakovost zavarovanja.

 

Za pridobitev kredita v Hranilnici LON potrebujete naslednjo dokumentacijo:

 • osnovne podatke o podjetju, višini kredita in dobi plačevanja,
 • izpis iz sodnega registra,
 • obvestilo o razvrstitvi po dejavnostih Zavoda RS za statistiko,
 • kopijo kartončka deponiranih podpisov,
 • bilanco stanja in uspeha za zadnji dve poslovni leti,
 • podatke o solventnosti,
 • davčno številko.

 

Oblike zavarovanja:

 • porok obrtnik,
 • porok drugo podjetje,
 • porok občan,
 • menica z menično izjavo,
 • vrednostni papirji,
 • odstop terjatev,
 • depozit
 • druge oblike zavarovanja.

Ko pridobivanje sredstev za poslovanje ni več problem

Hranilnica Lon lahko na več načinov podjetjem priskoči na pomoč pri financiranju poslovanja. Limit na poslovnem računu je oblika kredita, ki omogoča negativno stanje na poslovnem transakcijskem računu.

 

Za premostitev trenutnih finančnih težav Hranilnica LON nudi Kratkoročni kredit, za večje naložbe in investicije v razvoj podjetja pa so na voljo dolgoročni krediti.

 

Potrdila o vlogi, oziroma certificirani depoziti so namenjena podjetjem, ki imajo presežke denarnih sredstev in so prosto prenosljiva standardizirana oblika vezanih depozitov. Vpišejo jih lahko izključno pravne osebe z ročnostjo najmanj eno leto. Najnižja vrednost vpisanega potrdila o vlogi znaša 20 tisoč evrov.

 

S prodajo terjatev hranilnici lahko pridobite likvidna sredstva pred dospelostjo vaših terjatev in se izognete morebitnim izgubam zaradi neplačila vaših kupcev.

 

Garancija Hranilnice LON je samostojna obveza hranilnice o povrnitvi morebitne škode nastala zaradi neizpolnitve obveze dolžnika.

 

Hranilnica LON v sodelovanju s Podjetniškim skladom omogoča možnost pridobitve ugodnejšega kredita s subvencionirano obrestno mero pri dolgoročnem kreditiranju mikro, malih ali srednje velikih podjetij.

 

Limit na poslovnem transakcijskem računu je oblika kredita, ki omogoča negativno stanje na tem računu v okviru dogovorjenega zneska. Tako vam limit omogoča večjo porabo sredstev, ki so sicer na voljo na vašem poslovnem računu.

 

Limit je namenjen financiranju občasnega primanjkljaja likvidnih sredstev. Črpate ga v želeni višini, in sicer takrat, ko ga dejansko potrebujete.

 

Obresti se praviloma zaračunavajo samo na črpani del kredita.

 

Veljavnost dogovorjenega limita na transakcijskem računu traja do enega leta.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.