Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Poslovna ideja podjetja PNC Naložbe in tržna usmerjenost

Poslovna ideja podjetja PNC Naložbe in tržna usmerjenost

15.10.2015

Podjetje PNC Naložbe je usmerjeno v ponudbo sekundarnih finančnih virov za pravne osebe in samostojne podjetnike. Finančni viri oziroma ponudba sama je zelo nišno usmerjena, zato podjetje tudi ne investira “velikih” zneskov, ker je za te zneske na trgu kot primarna inštitucija Banka. Banka je tista, ki mora v skladu z regulativami BS skrbeti za dolgoročno stabilnost in rast gospodarstva. Storitve podjetja PNC Naložbe pa so namenjene predvsem podjetjem, ki imajo na trgu dobro tržno pozicijo, imajo naročila, imajo celo prekomerno naročil in jih z obstoječimi proizvodno-storitvenimi kapacitetami ne morejo več pokrivati. Iz tega razloga se prične plačilna nedisciplina, ker preprosto zaradi svoje rapidne rasti ne morejo več sproti pokrivati vseh finančnih in drugih potreb. Tako pričnejo zamujati pri rednih plačilih nabavljenega materiala, pri DDV, pri plačah itd. iz preprostega razloga in sicer, primanjkovanje obratnega kapitala oz. likvidnih sredstev. Potem se še na trgu oziroma v poslovanju pojavi nekaj neplačnikov, ki celotni krog zamujanja oz. plačilne nediscipline še poglobijo. Ponavadi taka podjetja že imajo ali bančni kredit, ali bančni limit in zelo težko pridobijo novo posojilo pri banki, kljub dobremu poslovanju in relativno dobri bonitetni oceni, kljub zamujanju s plačili in morebitnim blokadam. In na tem mestu nastopi podjetje PNC Naložbe in njegove storitve finančne, ki si namenjene predvsem takim podjetjem, ki na banki ne pridobijo kredita oziroma posojila bančnega. Kot je bilo že govora v prejšnjih člankih o ponudbi oz. proizvodu oz. storitvi/produktu podjetja PNC Naložbe in sicer, podjetje ponuja 1 enoto denarja, ki je v obliki dolžniškega vira financiranja in ima za to svojo ceno. Cena je čisto primerljiva z maržo in dobičkom vsakega drugega podjetja oz. proizvoda/storitve na trgu. Bistvena razlika je, da podjetje PNC Naložbe “čaka” eno celo leto oz. obdobje za katero je sklenjena pogodba na svoje poplačilo izdane storitve.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.