Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Podjetniško kreditiranje in financiranje poslovanja podjetja, zalog in obratnega kapitala. Podjetniški naložbeni center, krediti, posojila, posoja denarja in krediti za podjetja, samostojne podjetnike

Podjetniško kreditiranje in financiranje poslovanja podjetja, zalog in obratnega kapitala. Podjetniški naložbeni center, krediti, posojila, posoja denarja in krediti za podjetja, samostojne podjetnike

02.10.2016

Odkup terjatev

Odkup terjatev je način financiranja, ki omogoča pridobivanje likvidnostnih sredstev. Odkup terjatev je primeren za podjetja, ki za svoje poslovanje potrebujejo takojšnje poplačilo bonitetno ustreznih terjatev z odloženim odlokom plačila. Odkupujemo zapadle in nezapadle terjatve. V Pogodbi o odkupu terjatev določimo znesek odkupa, datum nakazila in strošek naročnika, podpisati pa jo morata tako naročnik kot tudi njegov dolžnik. Strošek odkupa terjatev je odvisen od zapadlosti terjatev, bonitetne ocene naročnika in dolžnika ter obrestne mere, ki jo določa čas do zapadlosti terjatve.

Primarna prednost odkupa terjatev je krajšanje plačilnih rokov oziroma izboljšanje kratkoročne likvidnosti. Nekatere druge prednosti so:
– podjetja lahko svoje resurse in napore namesto v administracijo preusmerijo v rast.
– podjetja pridobijo denarna sredstva in si pri tem ne poslabšajo kreditno sposobnost pri bankah.
– podjetja si zmanjšajo administrativne stroške v zvezi s terjatvami
– zaposleni prihranijo čas in denar – Upravljanje terjatev postane skrb faktorja

Postopki za začetek samega odkupa terjatev so enostavni. V večini primerov je potrebna dokumentacija, ki dokazuje obstoj terjatve, ki jo podjetje želi prenesti na faktor. Ko se pogodba podpiše je denar nakazan na TRR podjetja.

Faktoring pozitivno vpliva na razvoj malih in srednjih podjetij saj lahko s faktoringom financirajo rast obsega poslovanja in odpravijo morebitne težave z neplačniki.

S prodajo domačih ali izvoznih terjatev na podlagi izdanih faktur lahko takoj zagotovite likvidna sredstva za vaše poslovanje že pred datumom zapadlosti izdane fakture.
Odkup terjatve predstavlja eno izmed možnih oblik praviloma kratkoročnega financiranja. Na podlagi pogodbe o odkupu terjatev proda odstopnik banki že nastale in še nezapadle terjatve do svojih kupcev. V banki odkupujemo terjatve do domačih kupcev kot tudi izvozne terjatve. Pri odkupu terjatve je pomembna predvsem boniteta dolžnika, zato lahko koristijo financiranje na podlagi odkupa terjatve tudi komitenti s slabšo boniteto.

Ob odkupu banka obračuna diskont po določeni diskontni stopnji in enkratne stroške odkupa ter ju odšteje od kupnine pri nakazilu sredstev.

  • je oblika financiranja na podlagi odkupa domačih ali izvoznih terjatev, ki imajo podlago na izdanih fakturah,
  • banka odkupuje že nastale, še nezapadle terjatve do dolžnikov ustrezne bonitete,
  • banka običajno zadrži regresno pravico, kar pomeni, da v primeru neplačila s strani dolžnika terja odstopnika, to je prodajalca terjatve,
  • ob nakazilu kupnine banka odbije diskont in enkratne stroške odkupa,
  • izhodiščna diskontna stopnja je enaka obrestni meri za kredite, odvisno od ročnosti, bonitete komitenta in poslovnega sodelovanja z banko,
  • izhodiščne stroške odkupa opredeljuje veljavna tarifa nadomestil banke.

ODKUP TERJATEV VAM PRIHRANI OBILICO SKRBI IN NEVŠEČNOSTI

Imate težave s finančnim tokom? Si želite širitve podjetja, a vam finance tega ne omogočajo, ker med izstavitvijo računa in plačilom preteče preveč časa? Odkup terjatev je idealna rešitev. Takoj, ko je vaša faktura potrjena, vam izvedemo odkup terjatev in takoj pridete do potrebnega kapitala, ki vam bo omogočil zagon novih projektov. Odkup terjatev pa ni mogoč le kot odkup nezapadlih terjatev, ampak je mogoč tudi odkup zapadlih terjatev. Če vaš kupec zamuja s plačilom, se enostavno odločite za odkup zapadlih terjatev in takoj lahko pridete do denarja. Naše podjetje izvaja odkup nezapadlih terjatev, odkup zapadlih terjatev, verižne kompenzacije in tudi odkup terjatev fizičnih oseb. Če imate terjatve do kupcev, enostavno naredite odstop terjatev nam in dobili boste svoj denar.

Odkup nezapadlih terjatev

Odkup terjatev je finančni inštrument, ki vas razbremeni

Odkup terjatev je način, kako lahko pridete do denarja v najkrajšem možnem času. Svoje terjatve do kupcev enostavno prenesete na nas z odstopom terjatev in mi vam plačamo namesto kupca. Možen je odkup zapadlih terjatev in odkup nezapadlih terjatev.

Odkup nezapadlih terjatev sprosti zagonski kapital

Prednost odkupa nezapadlih terjatev je v tem, da do denarja pridete takoj potem, ko je faktura s strani kupca oziroma naročnika potrjena. V zadnjem času so se plačilni roki močno podaljšali in podjetja imajo vse več težav, saj nimajo dovolj zagonskega kapitala, da bi v času čakanja na plačilo fakture normalno poslovala. Alternativa so seveda premostitveni krediti, ki so običajno dragi, poleg tega pa je za njih potrebno ogromno birokracije. Odkup terjatev pa vse skupaj močno poenostavi in tudi stroški so v primerjavi s kreditom v veliki večini primerov nižji. Možen je tudi odkup zapadlih terjatev, ki je smiseln, če kupec zamuja s plačilom oziroma se na vse mogoče načine izogiba plačilu. Tudi v tem primeru pridete do denarja takoj.

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.