Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Razpis: dolgoročna posojila s subvencionirano obrestno mero – PNC NALOŽBE, POSOJILA, KREDITI, GOTOVINA, DENAR ZA PRAVNE OSEBE IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE

Razpis: dolgoročna posojila s subvencionirano obrestno mero – PNC NALOŽBE, POSOJILA, KREDITI, GOTOVINA, DENAR ZA PRAVNE OSEBE IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE

30.10.2015

Predmet razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih posojil s subvencionirano obrestno mero za projekte malega gospodarstva (majhna podjetja in samostojni podjetniki) v skupni višini 150 tisoč evrov, za posojilojemalce s sedežem v občini Piran.

Posojila se bodo dodeljevala za naslednje namene:

 • za nakup nove ali popolnoma obnovljene opreme oz. osnovnih sredstev (razen za nakup vozil za prevoz tovora v cestnem tovornem prometu),
 • za nakup, gradnjo ali adaptacijo poslovnih prostorov in objektov, namenjenih za poslovno dejavnost,
 • za nakup, ureditev in opremljanje zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,
 • za nematerialne investicije: nakup patentov, licenc, know – how-a, tehničnih izboljšav in nepatentiranega tehničnega znanja.

Investicija, ki je predmet subvencije, se morav občini Piran ohraniti vsaj 5 let po njenem zaključku.

Prosilec lahko vloži vlogo za posojilo pod sledečimi pogoji:

Video: Karakteristike pravih podjetnikov >>

 • višina posojila: od 4.000 EUR do največ 40.000 EUR,
 • odplačilna doba posojila: od ido vključno 5 let,
 • način odplačila: obročno odplačilo z mesečnim plačilom obresti Po izstavljenem računu,
 • obrestna mera: EURIBOR (za posle z ročnostjo 6 mesecev) + 0,90 odstotne točke,
 • način obračunavanja obresti: v skladu z veljavnim sklepom o obrestnih merah hranilnice,
 • moratorij na odplačilo glavnice: do 6 mesecev,
 • prosilec mora imeti med vin financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev,
 • zavarovanje posojila: prosilec zavaruje prejeto posojilo v skladu s pogoji hranilnice,
 • stroški: stroški odobritve kredita znašajo od 1,00% od vrednosti kredita; minimalni strošek je 100 EUR; stroški vodenja kredita znašajo 5 EUR mesečno.
PNC Naložbe - posoja denarja pravnim osebam in samostojnim podjetnikom, krediti, posojila, gotovina, podjetniški finančni viri

PNC Naložbe – posoja denarja pravnim osebam in samostojnim podjetnikom, krediti, posojila, gotovina, podjetniški finančni viri

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.