Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Razpis za podjetja s potencialom za rast : krediti, posojila, financiranje in finančni viri za podjetja : PNC Naložbe

Razpis za podjetja s potencialom za rast : krediti, posojila, financiranje in finančni viri za podjetja : PNC Naložbe

29.07.2016

Težko pričakovan razpis za podjetja s potencialom za rast

 (Vir: http://razvojfinance.si/?q=node/254)
(foto: mra.si)

Objavljeno: www.podjetniski-portal.si, 27.11.2014Pričakuje se objava razpisa za start-up podjetja in podjetja s potencialom za rast, ki ga bo razpisala Mariborska razvojna agencija v sodelovanju z RRA Koroška.

Ciljna skupina razpisa so start-upi in delujoča podjetja s potencialom za rast, ki morajo z naložbo pripomoči k uresničitvi razvojnih priložnosti in izboljšati poslovne rezultate. Glavni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati, je, da so prejemniki sredstev lahko le subjekti, ki opravljajo gospodarsko dejavnost (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge, nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetijah) in imajo sedež podjetja ali obrata na problemskem območju vsaj šest mesecev pred oddajo razpisne vloge.

Umrljivost
Sredstva bodo namenjena podpori podjetjem pri izboljšanju poslovanja in uresničevanju razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljšanju lastne konkurenčnosti na domačih oziroma tujih trgih. Ob koncu projekta morajo biti vidni učinki izvedenega projekta, ki so izraženi v poslovnih rezultatih podjetja (povečana prodaja na tujem trgu, povišana dodana vrednost v podjetju, prijava na razpis EU, razvit nov ali izboljšan produkt, znižani stroški, vzpostavljen oziroma izboljšan proizvodni proces, podjetje, povezano z drugim subjektom, delujoče socialno podjetje…).

Upravičeni stroški
Projekt je sklenjena celota in rešuje problem podjetja, hkrati pa lahko vključuje tudi manjše naložbe (materialne ali nematerialne), povezane z realizacijo predmeta svetovanja ali raziskovanja.

Upravičeni bodo naslednji stroški:
– nakup strojev in opreme,
– nakup patentiranih pravic, licenc, znanja, nepatentiranega tehničnega znanja,
– obratni stroški (nakup materiala in blaga, stroški promocije, tržnih raziskav, svetovalnih storitev mentorjev oziroma svetovalcev, stroški dela zaposlenih, povezanih z izvedbo projekta, pomoč pri kandidaturi na razpise EU…).

Do 50 tisoč evrov
Spodbujeno bo tudi povezovanje novoustanovljenih podjetij in podjetij s potencialom za rast v mreže, grozde oziroma druge oblike povezovanja, z namenom skupnega vlaganja v človeške vire, opremo, trženjske dejavnosti, razvojne produkte, raziskave in razvoj.

Predvidena dodeljena pomoč za ciljno skupino start-upov bo do 50 tisoč evrov v dveh letih in za ciljno skupino delujočih podjetij s potencialom za rast med pet tisoč in 25 tisoč evri za upravičene stroške. Za povezovanje novoustanovljenih podjetij in podjetij s potencialom za rast bo na voljo pomoč v vrednosti od 25 tisoč do 50 tisoč evrov.


V podjetju RAZVOJ FINANCE vam zelo ugodno pripravimo razvojni projekt in vlogo na razpis! Pridobite več koristnih informacij in dodatna pojasnila. Prijazno in hitro vam pojasnimo vse detajle in pogoje razpisa ter ocenimo uspešnost kandidiranja.Pokličite nas ali nam pošljite vprašanje preko e-pošte.

Tel: 02 88 73 505 GSM: 051 202 828 e-pošta: rado@razvojfinance.si

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.