Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | RAZVOJNO-SPODBUJEVALNI PROGRAM SID BANKE ZA FINANCIRANJE POSLOVANJA MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ

RAZVOJNO-SPODBUJEVALNI PROGRAM SID BANKE ZA FINANCIRANJE POSLOVANJA MALIH IN SREDNJE VELIKIH PODJETIJ

10.10.2016

Razpisnik: SID banka

Oblika pomoči: krediti

Upravičenec: Za kredit lahko zaprosijo pravne osebe zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so ustanovljene in delujejo kot gospodarske družbe po Zakonu o gospodarskih družbah in  pogoje iz točke 3 posebnih pogojev v prilogi I programa. Gospodarska družba lahko zaprosi za več kreditov, pod pogojem da višina vseh odobrenih kreditov ne presega zneska 1.000.000,00 EUR.

Višina spodbude: Najnižji znesek kredita znaša 100.001,00 EUR, najvišji znesek kredita pa 1.000.000,00 EUR.

Rok za oddajo: do porabe sredstev, predvidenih za izvajanje programa, oziroma do datuma, ki ga SID banka predhodno objavi na svoji spletni strani. SID banka lahko zadnjo spodbudo po programu odobri najkasneje 31.12.2015, zadnje nakazilo sredstev po programu pa izvrši najkasneje 31.12.2016.

Obrestna mera in ročnost kredita: Pogodbena obrestna mera je spremenljiva in je enaka seštevku referenčne obrestne mere 6-mesečni EURIBOR in nespremenljivega pribitka. Ročnost kredita, vključno z moratorijem na odplačilo kredita, je najmanj dve leti in največ sedem let, v nobenem primeru pa ne dlje od 14.10.2025.

Vir: http://www.hisa42.si/aktualno/razvojno-spodbujevalni-program-sid-banke-za-financiranje-poslovanja-malih-srednje-velikih

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.