Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | VIRI FINANCIRANJA PODJETIJ – PNC Naložbe d.o.o., k.d. – posojila, krediti, posoja gotovine, finančni viri za podjetja, podjetniški finančni viri za pravne osebe in samostojne podjetnike

VIRI FINANCIRANJA PODJETIJ – PNC Naložbe d.o.o., k.d. – posojila, krediti, posoja gotovine, finančni viri za podjetja, podjetniški finančni viri za pravne osebe in samostojne podjetnike

31.10.2015

Zakaj podjetja potrebujejo ustrezno strukturo podjetniških finančnih virov oziroma financ?

PNC Naložbe d.o.o., k.d. – posojila, krediti, posoja gotovine, finančni viri za podjetja, podjetniški finančni viri za pravne osebe in samostojne podjetnike – podjetje je zelo nišno usmerjeno in nudi sekundarne finančne vire, to so finančni viri predvsem za podjetja, ki ne dobijo na banki kredita ali posojila.

 

Zakaj je tako zelo pomembna ustreznost finančnih virov?

Vsako podjetje, ki ne planira svojih finančnih virov, ne more dolgoročno rasti in se razvijati. Iz tega razloga je zelo pomembno, da vsako podjetje dobro planira svoje podjetniške finance. Vsekakor je potrebno najprej razčistiti to, da brez dobre podjetniške ideje in angažiranja podjetnika, ne bi bilo podjema, ki se nato po začetni fazi, počasi prične prelevati v rastoče podjetje. V tej rasti pa so ključnega pomena podjetniške finance, ki so sestavljene iz lastniških virov in dolžniških virov. Banka je tista finančna institucija na trgu, ki bi naj dolgoročno financirala rast in razvoj podjetij oziroma gospodarstva. Vsa podjetja pa pač ne odgovarjajo bančnim kriterijem za pridobitev bančnega kredita oziroma posojila. Iz tega razloga je nastalo podjetje PNC Naložbe d.o.o., k.d., ki nudi na trgu sekundarne finančne vire oziroma posojila, kredite, denar za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki kredita oziroma ne ustrezajo kriterijem banke za pridobitev bančnega kredita.

 

VIRI FINANCIRANJA PODJETIJ

V osnovi ločimo dolžniško (zunanji investitor posodi denar v zameno za obresti) in lastniško (investitor pridobi lastniški delež v podjetju) financiranje. Dolžniški viri financiranja so tisti viri financiranja, kjer si denar izposodite, mesečno odplačujete in za to plačujete določeno obrestno mero. Najpogostejše oblike med dolžniškimi viri so krediti (dolgoročni in kratkoročni), lizingi in druge vrste posojil. Po navadi velja, da novoustanovljena podjetja to obliko financiranja težko dobijo, saj za to potrebujejo ustrezne bonitete, zgodovino poslovanja in potrebno je imeti garancijo v obliki sredstev podjetja ali osebnih sredstev. Zato je bolj praktično in lažje poseči po lastniških virih financiranja. Lastniški viri financiranja so najcenejša sredstva, ker se z njimi ne bremeni denarnega toka in so najcenejša sredstva po stroških in glede nadzora nad sredstvi. Z lastnim investiranjem v podjetje podjetnik potencialnim investitorjem dokazuje, da verjame v svoje podjetje. Po drugi strani pa to s seboj prinese veliko tveganja, saj podjetnik postane odvisen od podjetja. Tako na primer ob propadu podjetja lahko izgubi večino ali celoten vložen denar v podjetje. Najpogostejše oblike lastniškega financiranja po definiciji 4F so (Kos, 2011):  Founders (ustanovitelji),  Family (družina),  Friends (prijatelji) in  Fools (naivneži). Družina in prijatelji so zelo pogost vir financiranja, saj po navadi tovrstni investitorji podjetniku zaupajo, ker ga dobro in dolgo poznajo. Po navadi gre za manjše vsote denarja, ki pomagajo pri zagonu podjetja. S tem pa član družine ali prijatelj, ki denar vloži, dobi tudi status lastnika v podjetju in s tem povezane pravice. Med pomembne vire financiranja vključujemo tudi vlagatelje tveganega kapitala, med katerimi ločimo poslovne angele, poslovne banke, razne družbe in podjetja, ki se s tem ukvarjajo. Skupna lastnost teh vlagateljev je, da so pripravljena tvegati svoj kapital z namenom povečanja svojih sredstev. Poslovni angeli so po navadi uspešni podjetniki oziroma poslovneži, ki so ustanovili uspešno podjetje ali celo več uspešnih podjetij in so pripravljeni del svojega kapitala investirati v dobre podjetniške ideje/projekte. Poslovni angeli pomagajo tudi s svetovanji s svojim podjetniškim znanjem in izkušnjami. Poslovni angel je partner podjetja in je torej udeležen v dobičku podjetja in morebitni izgubi. Poslovne banke so vir kratkoročnih denarnih sredstev, za katera po navadi podjetnik ponudi jamstvo. Pri višini posojila banke upoštevajo namen financiranja, način odplačevanja, obrestno mero, zahtevana zavarovanja, možne sankcije itd.

 

VIRI FINANCIRANJA PODJETIJ - PNC Naložbe d.o.o., k.d. - posojila, krediti, posoja gotovine, finančni viri za podjetja, podjetniški finančni viri za pravne osebe in samostojne podjetnike

VIRI FINANCIRANJA PODJETIJ – PNC Naložbe d.o.o., k.d. – posojila, krediti, posoja gotovine, finančni viri za podjetja, podjetniški finančni viri za pravne osebe in samostojne podjetnike

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.