Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Bančna obrestna mera, krediti in financiranje poslovanja podjetji z drugimi posojili ter viri

Bančna obrestna mera, krediti in financiranje poslovanja podjetji z drugimi posojili ter viri

23.06.2022

Bančna obrestna mera, krediti in financiranje poslovanja podjetji z drugimi posojili ter viri

Podjetja za svoje vsakodnevno poslovanje, poleg dobrih in marljivih zaposlenih, dobrega direktorja/podjetnika, zanimivega produkta/storitve, potrebujejo še likvidne finančne vire oziroma obratni kapital, da lahko sproti financirajo svoje poslovanje. V podjetju je potrebno dnevno zagotavljanje likvidnih sredstev tako, da kupci redno plačujejo, da se planina obrat zalog, da se točno izdobavlja roba oziroma narejeni produkti itd. V splošnem to pomeni, da je potrebno sprotno in vestno zagotavljanje finančnih virov v podjetju oziroma obratnega kapitala.


Na kakšne načine vse gre sprotno zagotavljanje obratnega kapitala:

  1. Da se spremljajo vsi roki plačil kupcev in da ne prihaja do zamud.
  2. Z dobrim delom in ustvarjanjem presežka denarja v poslovanju, ki se ga nato daje na stran za razne nove investicijske namene.
  3. Da se zagotavlja likvidnost preko oziroma z bančnimi finančnimi viri, kot so krediti, posojila, revolving, hipotekarno krediti, bančni limit itd.
  4. V nekaterih primerih gre tudi z bančnim poslovnim leasingom zagotavljati tekoče poslovanje, ampak je ta finančni produkt popolnoma odvisen od posameznih držav na svetom, če je to znotraj njihove finančne politike.
  5. Lahko pa se podjetja tudi poslužijo t.i. sekundarnih finančnih virov, kot so razna posojila podjetjem, ki stimulirajo podjetniško rast.

Za nemoteno poslovanje podjetij so tudi ključnega pomena bančni krediti, ki jih je na trgu kar nekaj. Bančni kredit je dolžniški finančni vir, ki je lahko kratkoročne ali dolgoročne narave. Pomembno je, da imajo banke pri odobravanju kreditov posluh za mala podjetja, ki so dejansko najbolj podvržena rednim plačilnim rokom, da lahko nemoteno poslujejo dalje oziroma tekoče. Iz tega razloga je na slovenskem trgu ponudba bančnih kreditov kar pestra in široka. Problem bančnih kreditov pa je ta, da so kar dolgoročni postopki, da se pride do bančnega kredita oziroma da banka odobri in nakaže finančne vire. Sploh v obdobju po Coroni in pa sedaj v obdobju inflacije ter rusko-ukrajinske vojne, so se in se še bodo bančni krediti krepko podražili. Ne samo bančna obrestna mera kredita, ampak tudi sami stroški odobritve itd.. Če bo recimo letna obrestna mera 7,89 odstotna in če bo kredit npr. na pet let, to pomeni, da bo skupaj skoraj cca. 40 % obresti in pa še dodatnih vsaj 1.000,00 EUR stroškov odobritve. Kar pa je ključnega pomena, da to še ne pomeni, da bo kredit tudi odobren. Iz tega razloga so lahko mala podjetja venomer v negotovosti, ali jim bo banka lahko odobrila kredit ali ne in ali bodo lahko nemoteno poslovali ter nabavljala material in druga tekoča osnovna sredstva za nemoteno izvajanje delovnega in poslovnega procesa.


Na osnovi predhodno navedenih dognanj in trenutnih opažanj na trgu, se iz tega razloga odpira tržni potencial za tako imenovane sekundarne finančne vire oziroma kratkoročna podjetniška posojila, ki izhajajo iz zasebnega kapitala in tovrstna posojila odobrava zasebno podjetje. Sekundarni finančni viri imajo številne prednosti pred bančnimi krediti oziroma dolžniškimi viri financiranja. Na trgu se lahko najde več ponudnikov posojil in posoje denarja podjetjem, tako da obstaja zdrava konkurenca. V sami ponudbi načeloma ni bistvenih odstopanj, se pa najdejo pri poglobljeni analizi posameznih ponudnikov kar velike razlike. Tako npr. podjetje Podjetniški naložbeni center (www.pnc.si) ponuja ne samo finančne vire podjetjem v obliki kreditov oziroma posojil, ampak tudi strokovno analizo podjetja in strokovno finančno svetovanje pred samo odločitvijo o najemu posojila. Tako so glavne storitve podjetja naslednje:

  1. Pregled finančnega poslovanja podjetja.
  2. Pregled dokumentacije in ureditev predhodnega termina na banki z bančnim svetovalcem, da podjetje še vseeno skuša najprej pridobiti kredit na banki.
  3. Izbira ustreznega finančnega produkta, ki ustreza posameznemu podjetju.
  4. Priprava vseh potrebnih podatkov in drugih finančnih analiz za podjetje.
  5. Odobritev finančnih virov, posojila in kredita podjetju.

Poleg tega je podjetje Podjetniški naložbeni center poenostavil sam postopek pridobitve kredita in finančnih virov s kratkim spletnim anketnim vprašalnikom, kateri podjetjem vzame morebiti dve minuti časa, a na osnovi tega vprašalnika že sami naredijo nek predhodni izbor in kristalizacijo ideje, katere finančne vire potrebujejo, za kakšnem namen in pa katera je primerna višina najetega kredita oziroma posojila. Kratki kreditni vprašalnik za presojo kreditne ustreznosti podjetja lahko vsa podjetja najdejo na spletni strani podjetja, preko iskalnika Google ali pa na tej povezavi: https://pnc.si/vprasalnik/

Tako imajo podjetniki dandanes kar precej možnosti, da planirajmo svoje poslovanje in svoje finančne tokove daleč v naprej. Prednost posojil zasebnih podjetij je še v njihovi hitrosti odobritve le-teh. Bančni sistemi so togi sistemi, kjer grejo prošnje za odobritev kreditov čez številne inštance in čez številne zaposlene, tako da podjetniku, kateremu se je npr. ponudila danes posebna poslovna priložnost za nabavo cenejšega materiala ali produkta in ki ga mora sfinancirati v naslednjih nekaj dnevih, ne more niti pomisliti na banko in bančni kredit, ker bo to trajalo vsaj mesece, če ne več časa. Iz tega razloga so zasebna posojila zelo hitra in brez odvečne papirologije in na tak način lahko podjetja hitro pridejo do posojila, ki ga nato nemudoma namenijo in preusmerijo v svoje poslovanje. To v podjetniškem svetu pomeni, da lahko nemudoma ali relativno hitro pričnejo z ustvarjanjem poslovnega procesa in posledično ustvarjanjem dodane vrednostno oziroma zaslužka. V kolikor pa bi čakali na posojila od banke, pa tega kredita še mesece ne bi bilo. Tako bi podjetjem ušlo veliko dobrih poslovnih priložnosti.

Povzamemo lahko, da je v podjetništvo ključnega pomena pregovor “hiti počasi”, ker če se nekaj vleče predolgo, potem nima želenega podjetniškega učinka in izplena. Iz tega razloga morajo biti finančne rešitve, kar se tiče posojil in kreditov hitre in učinkovite. Veliko podjetij si tako s sekundarnimi finančnimi viri bistveno poenostavi in bistveno pripomore k pospešeni rasti in pospešenemu poslovanju svojega podjetja. Sicer je tudi res, da vedno več bančnih sistemom prehaja na novodobni brezstikovni poslovni model, kjer lahko podjetniki na daljavo rešijo večino svojih vprašanj in pa tudi pridobijo bančni kredit. Ni popolnoma jasno, zakaj finančna institucija kot je banka, ki načeloma živi od financiranja in kreditiranja podjetij, “zahteva” od podjetij, da prekinejo svoj dnevni poslovni proces in se odpravijo recimo iz trideset kilometrov oddaljenega kraja, da se zglasijo na centrali pri bančnem uslužbencu, da jim ta zastavlja goro nekih nepomembnih vprašanj in da prične izpolnjevati eno goro nepotrebnega papirnatega balasta, da na koncu dobi odgovor, da tako ali tako ne bo nič iz kredita, ker ga je recimo zavrnila zavarovalnica. Kaj ima točno veze zavarovalnica s kreditom podjetnika – to se vsak zdrav podjetnik vpraša.

Na osnovi tega se lahko na koncu izpostavi, da sekundarne finančne institucije dobivajo veno večji pomen pri tekočem poslovanju podjetij, ker tako podjetja lahko pridejo relativno hitreje do posojila in kredita in tako brez problema vzdržujejo kontinuiteto pri svojem vsakodnevnem poslovnem procesu in financiranju le tega.

Za na konec pa se lahko izpostavijo še naslednje misli in sicer, da se bodo morali finančni sistemi poenostaviti in postati bolj podjetniku prijazni, da se bodo morali tudi vsi plačilni sistemi poenostaviti, da se bo s tem sprostila birokratizacijo poslovnega podjetniškega finančnega sveta in bodo le tako lahko podjetja lažje poslovala. Kar se pa tiče spletnih in mobilnih Bank ter obiska bančnih poslovalnic – to nalogo bo morala prevzeti “Tehnika” z vidika, da bo možno vse opraviti preko telefona in preko kamere na daljavo in bo podjetnik karikirano povedano, vmes delal svoje delo, ko se bo pogovarjal z bančnim uslužbencem. V kratki prihodnosti nas pričakuje krepko povišana inflacija in počasi prihajajoča vse svetovna finančna, podjetniška in gospodarska kriza, kjer bodo togi bančni sistemi ponovno propadli in se bodo sekundarni finančni viri za podjetja, ki zavzemajo posojila in kredite, bolj pozicionirali na trgu, ker bodo podjetnikom bolj dosegljivi

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.