Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Bančni krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo na banki kredita

Bančni krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo na banki kredita

28.04.2016

Bančni krediti

Bančno posojilo oziroma bančni kredit je vrsta posojila. Gre za materialna sredstva, ki jih da kreditodajalec kreditojemalcu z obveznostjo kasnejše vrnitve. Razlika med posojilom in kreditom je v tem, da posojilo lahko da tako fizična kot pravna oseba, medtem ko kredit lahko da samo pravna oseba.

Na tej podstrani smo za naše obiskovalce zbrali osnovne informacije o bančnih posojilih oziroma kreditih, ki smo jih pregledno razvrstili v več kategorij. Vsak kredit objavljen na seznamih ima povezavo do njegove predstavitve na strani banke, ki ga ponuja. Tam boste izvedeli vse potrebne informacije o vsakem izmed kreditov. Krediti, za katera obstajajo informativni izračuni, imajo povezave tudi do le-teh.

Osnovni namen te podstrani je omogočiti obiskovalcem pregled nad vsemi bančnimi krediti za fizične osebe v Sloveniji. Na našem portalu so povezave do informacij o bančnih kreditih zbrane na enem preglednem mestu. Če se zanimate za najem bančnega kredita, je tukaj idealno mesto za začetek vašega iskanja.

Poznamo več vrst bančnih posojil oziroma kreditov namenjenih prebivalstvu:

mini in hitri kredit posojilo
gotovinski kredit posojilo
namenski kredit posojilo
stanovanjski in hipotekarni kredit posojilo
hipotekarni kredit
kredit posojilo za študente in dijake
lombardni kredit posojilo
premostitveni kredit posojilo

Posebno vrsto bančnih posojil predstavljajo poslovna posojila oziroma poslovni krediti, ki se glede na svoje značilnosti delijo še na mnoge podzvrsti.

poslovno posojilo kredit

 

 

Mini in hitri krediti

Mini in hitri krediti so namenjeni komitentom bank, ki potrebujejo manjše vsote denarja in to na hiter in enostaven na?in. Za pridobitev tovrstnih kreditov morajo na ra?un pri svoji banki dlje ?asa dobivati redne prilive (pla?a, pokojnina, renta…). Po navadi je minimalno zahtevano ?asovno obdobje za te prilive vsaj šest mesecev. Obenem pa banka zahteva tudi korektno poslovanje v tem ?asu. Zneski teh kreditov so praviloma nižji, maksimalni znesek pa je odvisen od kreditne sposobnosti kreditojemalca.

 

MINI KREDITI

Banka Koper d.d. – Mini kredit

Nova Kreditna banka Maribor d.d. (NKBM) – Mini kredit

Poštna banka Slovenije, d.d. – Mini kredit

 

HITRI KREDITI

Abanka Vipa d.d. – Hitri kredit

Banka Celje d.d. – Hitri kredit

Banka Volksbank d.d. – Hitri kredit

Delavska hranilnica d.d. – Hitri kredit

Deželna banka Slovenije d.d. – Hitri gotovinski kredit

Gorenjska Banka d.d. – Hitri kredit

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. – Hip kredit

Nova Kreditna banka Maribor d.d. (NKBM) – Kredit takoj

Poštna banka Slovenije, d.d. – Hitri kredit

Probanka d.d. – Hitri kredit

Raiffeisen Banka d.d. – Hitri kredit

SKB banka d.d. – Hitri gotovinski kredit

 

Potrošniški gotovinski krediti

Potrošniški gotovinski krediti so ena najbolj razširjenih oblik ban?nih posojil. Ponujajo jih vse banke, ki v RS poslujejo z ob?ani. Tovrstne kredite vam banka v enkratnem znesku izpla?a v gotovini ter vam tako omogo?i prosto razpolaganje s sredstvi. Namenjeni so vsem, ki potrebujejo prosta dodatna denarna sredstva. Komitent banki ne rabi navesti namena porabe sredstev. Lastnosti in pogoji posojil so glede na raznolikost ponudbe odvisni od posamezne banke oziroma od posameznega kredita.

 

Abanka Vipa d.d. – Potrošniški kredit

Banka Celje d.d. – Kredit za osebno potrošnjo

Banka Sparkasse d.d. – Potrošniški kredit

Banka Volksbank d.d. – Gotovinski kredit

BKS Bank AG – Gotovinski potrošniški kredit

Delavska hranilnica d.d. – Potrošniški gotovinski kredit

Deželna banka Slovenije d.d. – Gotovinski kredit

Gorenjska Banka d.d. – Gotovinski kredit

Gorenjska Banka d.d. – Potrošniški kredit

Hranilnica LON d.d. – Potrošniški kredit

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. –  Kratkoro?ni potrošniški kredit

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. –  Dolgoro?ni potrošniški kredit

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. – Sanjski kredit

Nova Kreditna banka Maribor d.d. (NKBM) – Kredit klasik 

Nova Ljubljanska banka d.d. (NLB) – NLB Osebni kredit

Poštna banka Slovenije, d.d. – Potrošniški kredit

Probanka d.d. – Gotovinski kredit

Raiffeisen Banka d.d. – Potrošniški kredit 

SKB banka d.d. – Gotovinski kredit

UniCredit Banka Slovenija d.d. – Potrošniški gotovinski kredit

 

Hipotekarni krediti

Hipotekarni krediti so krediti zavarovani z zastavo nepremi?nine (s hipoteko na nepremi?nini). Hipotekarni kredit je edina oblika kredita, ki se ne imenuje po namenu koriš?enja sredstev ampak po obliki zavarovanja. So najpogostejša oblika financiranja visokih dolgoro?nih stanovanjskih kreditov. Obstajajo tudi gotovinski hipotekarni krediti pri katerih banka celoten znesek kredita izpla?a na ra?un kreditojemalca.

 

Abanka Vipa d.d. – Hipotekarni kredit

Abanka Vipa d.d. – Stanovanjski kredit

Banka Koper d.d. – Stanovanjski kredit

Banka Volksbank d.d. – Gotovinski kredit z zastavo nepremi?nine

Banka Volksbank d.d. – Stanovanjski kredit zavarovan z zastavo nepremi?nine

BKS Bank AG – Stanovanjski kredit v EUR

Delavska hranilnica d.d. – Hipotekarni kredit

Deželna banka Slovenije d.d. – Stanovanjski kredit

Factor banka d.d. – Stanovanjski kredit

Gorenjska Banka d.d. – Stanovanjski kredit v EUR

Gorenjska Banka d.d. – Stanovanjski kredit v CHF

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. – Stanovanjski kredit – evrski

Nova Kreditna banka Maribor d.d. (NKBM) – Stanovanjski kredit

Nova Kreditna banka Maribor d.d. (NKBM) – Stanovanjski kredit z odloženim odpla?ilom

Nova Ljubljanska banka d.d. (NLB) – NLB Stanovanjski kredit

Poštna banka Slovenije, d.d. – Stanovanjski kredit

Probanka d.d. – Stanovanjski kredit

Raiffeisen Banka d.d. – Namenski hipotekarni kredit

SKB banka d.d. – Stanovanjski kredit

UniCredit Banka Slovenija d.d. – Stanovanjski kredit

 

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.