Krediti in posojila za podjetja, ki ne dobijo kredita na banki
PON-PET: 9.00-17.00
070 304 304
Domov | Novice | Bančni kreditni in posojilni krč. Kako financirati rast podjetij?

Bančni kreditni in posojilni krč. Kako financirati rast podjetij?

08.07.2016

Kreditiranje podjetij 
se je močno skrčilo

(Vir: http://www.delo.si/gospodarstvo/posel/kreditiranje-podjetij-se-je-mocno-skrcilo.html)

Število delovno aktivnih se manjša predvsem zaradi opuščanja iskanja zaposlitve, ugotavlja Banka Slovenije.

tor, 06.11.2012, 16:45; spremenjen: 18:45
Ljubljana – Povpraševanje podjetij po bančnih posojilih se je zadnje leto močno zmanjšalo, kažejo rezultati ankete Banke Slovenije o povpraševanju po posojilih nefinančnih družb. Obravnavali so jih na današnjem svetu BS.

Lani se je povpraševanje podjetij po bančnih posojilih zmanjšalo za 27 odstotkov, v prvi polovici letošnjega leta pa še za dodatnih 15 odstotkov. To po mnenju BS kaže upad gospodarske rasti in proces zmanjševanja zadolženosti podjetij. Medletno se je najmočneje zmanjšalo povpraševanje po posojilih za investicije, kar je posebno neugodno.

Po drugi strani se je povečevalo povpraševanje po prestrukturiranju posojil in podaljševanju rokov odplačila. Struktura kapitala v podjetjih je še naprej neuravnotežena v škodo lastniškega financiranja. »Tega problema,« opozarja svet BS, »ni mogoče rešiti samo z reševanjem in čiščenjem slabih posojil bank in ni mogoče pričakovati, da bo to samodejno povečalo kreditno rast.« In kolikšen del prošenj za posojila so banke zavrnile? Raven neodobrenih posojil ostaja že od leta 2010 med 28 in 30 odstotki, se je pa v prvi polovici letošnjega leta rahlo povišala. Anketa kaže, da se je povpraševanje po posojilih od domačih bank precej preusmerilo k bankam v večinski tuji lasti (ki so največ prosilcev zavrnile zaradi slabe bonitete komitenta, sicer pa so delež zavrnjenih posojil zmanjšale). Razkriva pa tudi prakso, po kateri sami prosilci zavračajo posojila zaradi nekonkurenčnih bančnih ponudb posojilnih obresti, ki pri slovenskih bankah v povprečju presegajo obrestne mere bank evroobmočja.

Svet BS meni, da se banke tako odzivajo na zaostrovanje razmer v podjetjih. Agonijo podjetij brez poslovne perspektive in možnosti za uspešno poslovno prestrukturiranje je treba – v dobro vseh deležnikov – končati čim prej z učinkovitimi pravnimi postopki. Banke pa naj se raje ukvarjajo s podjetji, ki imajo v obdobju recesije finančne težave in nižjo boniteto, in s podjetji, ki zavračajo ponujena posojila slovenskih bank.

Podjetniški Naložbeni Center (PNC Naložbe) nudi t. i. sekundarne finančne vire, posojila in kredite za podjetja in samostojne podjetnike, ki ne dobijo na banki kredita oz. posojila, od 1.000 pa do 30.000 EUR. Krediti oz. posojila so namenjena predvsem za podjetja, ki izkazujejo redno poslovanje in imajo ustrezno zavarovanje v obliki premičnine (stroji, vozila itd.) ali nepremičnine ter potrebujejo denar, posojilo oz. kredit za nadaljnji razvoj podjetja, nakup strojev, drugih osnovnih sredstev, nabavo materiala, poplačilo dolgov, druga vlaganja ali investicije. PNC Naložbe financira rast in razvoj predvsem mikro ter malih slovenskih podjetij, od 0 pa do 19 zaposlenih, od 10.000 pa do 2.000.000 EUR letnega prometa, ki na trgu že nekaj let poslujejo, v skladu s ključnimi smernicami oz. postavkami kreditiranja podjetij s strani Podjetniškega Naložbenega Centra (PNC Naložbe). Posojilo oz. kredit je mogoče pridobiti na osnovi sledečih postavk:

  • Ročnost: od 1 do max. 3 leta.
  • Višina: od 1.000 do 30.000 EUR.
  • Sposobnost izkazovanja prometa in rednih mesečnih prilivov (ali porok).
  • Predlog ustreznega zavarovanja: nepremičnina ali premičnina (stroji, vozila ali druga oprema podjetja).
  • Donosnost oz. cena: odvisna od bonitete podjetja, tveganosti posameznega projekta, kvalitete zavarovanja, panoge podjetja itd.

——————————————————————————————–
Kontaktni podatki:
Podjetniški naložbeni center – »Moč upravljanja prihodnosti«

Sekundarni podjetniški finančni viri za pravne osebe in samostojne podjetnike

Za vas smo na voljo vsak delovnik med 9 in 17 uro.

PNC Naložbe d.o.o., k.d., Lackova cesta 76, 2000 Maribor
W: www.pnc.si, E: info@pnc.si, G: 070 304 304
——————————————————————————————–

Kreditni vprašalnik


Podjetniški naložbeni center
nudi sekundarne podjetniške finančne vire, ki so namenjeni predvsem mikro in malim slovenskim podjetjem, ki imajo dobro poslovanje, redne mesečne prilive in ustrezno zavarovanje ter v nekem trenutku ne dobijo kredita na banki.

Preverite možnost pridobitve kredita oz. posojila z izpolnitvijo kreditnega vprašalnika.